ลบบริการ Gmail

ถ้าไม่ต้องการที่อยู่ Gmail และอีเมลต่างๆ อีกต่อไป คุณก็ลบออกจากบัญชี Google ได้ การลบดังกล่าวจะไม่ลบบัญชี Google ออกทั้งบัญชี

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลบบริการ Gmail

  • อีเมลต่างๆ และการตั้งค่าอีเมลจะถูกลบไป
  • คุณจะใช้ที่อยู่ Gmail เพื่อส่งหรือรับอีเมลไม่ได้อีกต่อไป หากเปลี่ยนใจ คุณอาจกู้ที่อยู่ Gmail กลับมาได้
  • จะไม่มีใครใช้ที่อยู่ Gmail ของคุณได้อีกในอนาคต
  • บัญชี Google ของคุณจะไม่ถูกลบไป ระบบจะลบเฉพาะบริการ Gmail เท่านั้น กิจกรรมในบัญชีและการซื้อสินค้าใน Google Play จะยังอยู่

ลบ Gmail

หากคุณใช้ Gmail ของที่ทำงาน โรงเรียน หรือกลุ่มอื่นๆ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

  1. ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณก่อนที่จะลบบริการ Gmail
  2. ไปที่ส่วนลบบริการของ Google ในบัญชี Google คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้
  3. เลือกลบ ลบ ข้าง "Gmail"
  4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หากใช้แอป Gmail ออฟไลน์ คุณจะต้องล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์ด้วย

แก้ไขปัญหา

คุณต้องการกู้คืนที่อยู่ Gmail และอีเมล

หากเปลี่ยนใจ คุณอาจกู้ที่อยู่ Gmail กลับมาได้ หากบริการ Gmail ถูกลบไประยะหนึ่งแล้ว คุณอาจกู้คืนอีเมลไม่ได้

  1. ไปที่ Gmail
  2. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
คุณต้องการลบบัญชี Google ทั้งบัญชี

ดูวิธีลบบัญชี Google การดำเนินการนี้จะลบบัญชี Google ทั้งบัญชี ไม่ใช่เฉพาะบริการ Gmail

คุณลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน จึงจะลบบริการ Gmail ได้ ขอความช่วยเหลือในการเข้าถึงบัญชีของคุณ

hc_author_accounts

นิคเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Accounts และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เขาที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร