Pagkansela ng iyong Gmail address

Kung magpasya kang hindi mo na kailangan ang iyong Gmail address, maaari mo na itong alisin mula sa iyong account.

Ang pag-delete sa iyong Gmail address ay hindi nangangahulugang magiging available na ang iyong username. Kapag na-delete mo na ang iyong Gmail address, hindi mo na magagamit ang parehong username na iyon (username@gmail.com) sa hinaharap.

Ang pag-delete ng iyong Gmail address ay magde-delete sa mga email at content mo na naka-save sa loob ng Gmail ngunit hindi nito ide-delete ang iyong Google Account, kabilang ang mga bagay tulad ng iyong History ng Paghahanap o paggamit ng YouTube.

I-delete ang iyong Gmail address
  1. Mag-sign in sa My Account.
  2. Sa seksyon ng "Mga Kagustuhan sa account," piliin ang I-delete ang iyong account o mga serbisyo.
  3. Piliin ang I-delete ang mga produkto. Maaaring kailanganin mong mag-sign in muli.
  4. Sa seksyong "Tanggalin ang isang Produkto," hanapin ang Gmail at piliin ang I-deleteDelete.
  5. Sundin ang mga tagubilin sa screen at piliin ang Alisin ang Gmail.
Hindi ako makapag-sign in

Kailangan mong makapag-sign in upang ma-delete ang iyong address sa Gmail. Mag-click dito upang i-recover ang access sa iyong account.

Ginagamit ko sa offline ang Gmail

Kung ginagamit mo offline ang Gmail, kakailanganin mo ring tanggalin ang cookies na nauugnay sa offline na Gmail upang ganap na alisin ang iyong account. Sa Google Chrome, sundin ang mga hakbang na ito:

  1. Sa iyong Chrome browser, piliin ang menu Menu.
  2. Mag-hover sa Mas marami pang tool.
  3. Piliin ang I-clear ang data mula sa pagba-browse.
  4. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng "Cookies at iba pang site at plug-in data."
  5. Piliin ang I-clear ang data mula sa pagba-browse.
Gusto kong makuha muli ang aking na-delete na Gmail account

Kung dinelete mo ang iyong Gmail account pero gusto itong ibalik, nagsisikap kaming matulungan kang ma-recover ang iyong na-delete na account sa tuwing aming makakaya. Sa loob ng ilang linggo, maaaring hindi na available ang data ng account. Maaari kang makahanap ng mga tagubilin para sa pag-recover ng iyong Gmail username dito.