Pagkansela sa iyong Gmail address

Tandaan: Hindi ililibre ng pagtanggal ng iyong address ang iyong username. Sa sandaling tanggalin mo ang iyong Gmail address, hindi mo magagawang gamitin ang parehong username na iyon (username@gmail.com) sa hinaharap.

Kung napagpasyahan mong hindi mo na kailangan pa ang iyong Gmail address, narito kung paano mo maaalis ang Gmail mula sa iyong Google Account:

  1. Mag-sign in sa iyong account sa accounts.google.com
  2. Sa itaas, i-click ang Mga tool ng data.
  3. Sa kahon ng Mga tool ng data, i-click ang Tanggalin ang mga produkto.
  4. I-click ang Permanenteng tanggalin ang Gmail.

Hindi ako makapag-sign in

Kailangan mong magawang mag-sign in upang tanggalin ang iyong Gmail address. Mag-click dito upang bawiin ang access sa iyong account.

Ginagamit ko nang offline ang Gmail

Kung ginagamit mo nang offline ang Gmail, kakailanganin mo ring tanggalin ang cookies na nauugnay sa offline na Gmail upang ganap na alisin ang iyong account. Sa Google Chrome, sundin ang mga hakbang na ito:

  1. I-type ang chrome://settings/cookies sa iyong address bar at pindutin ang Enter.
  2. Hanapin ang mail.google.com.
  3. Mag-hover sa mga resulta ng paghahanap at i-click ang X na lilitaw.

Gusto kong bawiing muli ang aking tinanggal na account

Kung tinanggal mo ang iyong Gmail address ngunit gusto itong ibalik, nagsusumikap kaming tulungan kang bawiin ang iyong tinanggal na account hangga't maaari. Gayunpaman, sa loob ng ilang linggo, karaniwang hindi na naipapanumbalik pa ang mga account. Tandaan na babawiin lamang ng isang matagumpay na pagbawi ang username na nauugnay sa account.