I-delete ang iyong serbisyo ng Gmail

Kung hindi mo na gusto ang iyong Gmail address at mga email, maaari mong alisin ang mga ito sa iyong Google Account. Kapag na-delete ang mga ito, hindi made-delete ang iyong buong Google Account.

Ano ang mangyayari kapag na-delete mo ang iyong serbisyo ng Gmail

  • Made-delete ang iyong mga email at setting ng mail.
  • Hindi mo na maaaring gamitin ang iyong Gmail address upang magpadala o makatanggap ng email. Kung magbabago ang iyong isip, maaari mong mabawi ang iyong Gmail address.
  • Hindi magagamit ng sinuman ang iyong Gmail address sa hinaharap.

I-delete ang Gmail

  1. Pumunta sa Mag-delete ng serbisyo ng Google. Maaaring kailanganin mong mag-sign in muli sa iyong Google Account.
  2. Sa tabi ng Gmail, piliin ang I-delete I-delete.
  3. Sundin ang mga tagubilin sa iyong screen.

Tandaan: Kung ginagamit mo ang Gmail Offline app, kakailanganin mo ring i-clear ang cache at cookies ng iyong broswer.

Ayusin ang mga problema

Gusto mong i-recover ang iyong Gmail address at mga email

Kung magbabago ang iyong isip, maaari mong mabawi ang Gmail address mo. Kung matagal na mula nang inalis mo ang iyong serbisyo ng Gmail, maaaring hindi mo na mabawi ang iyong mga email.

  1. Pumunta sa Gmail.
  2. Sundin ang mga hakbang sa screen.
Gusto mong i-delete ang iyong buong Google Account

Matutunan kung paano i-delete ang iyong Google Account. Made-delete ng pagkilos na ito ang iyong buong Google account, hindi lang ang serbisyo ng Gmail mo.

Hindi ka maka-sign in

Kinakailangan mong mag-sign in bago mo ma-delete ang iyong serbisyo ng Gmail. Humingi ng tulong sa pag-access sa iyong account.