Pagkansela ng iyong address sa Gmail

Tandaan: Hindi mababakante ng pagde-delete ng iyong address ang iyong username. Kapag na-delete mo na iyong address sa Gmail, hindi mo na magagamit ang parehong username na iyon (username@gmail.com) sa hinaharap.

Kung napagpasyahan mong hindi mo na kailangan pa ang iyong address sa Gmail, ganito alisin ang Gmail mula sa iyong Google Account:

  1. Mag-sign in sa iyong Google Account.
  2. Mag-scroll pababa sa kahon na "Pamamahala ng account."
  3. I-click ang Mag-delete ng mga produkto.
  4. I-click ang Permanenteng alisin ang Gmail.

Hindi ako makapag-sign in

Kailangan mong makapag-sign in upang ma-delete ang iyong address sa Gmail. Mag-click dito upang i-recover ang access sa iyong account.

Ginagamit ko offline ang Gmail

Kung ginagamit mo offline ang Gmail, kakailanganin mo ring tanggalin ang cookies na nauugnay sa offline na Gmail upang ganap na alisin ang iyong account. Sa Google Chrome, sundin ang mga hakbang na ito:

  1. I-type ang chrome://settings/cookies sa iyong address bar at pindutin ang Enter.
  2. Hanapin ang mail.google.com.
  3. Mag-hover sa mga resulta ng paghahanap at i-click ang X na lalabas.

Gusto kong bawiing muli ang aking na-delete na account

Kung gusto mong i-delete ang iyong Gmail account ngunit gusto mong ibalik ito, nagsusumikap kami upang tulungan kang bawiin ang iyong na-delete na account hangga't maaari. Gayunpaman, sa loob ng ilang linggo, maaaring hindi na mabawi ang data ng account.

hc_author_kelly

Si Kaley ay kabilang sa Accounts support team at siya ang nagsulat sa page ng tulong na ito. Mangyaring mag-iwan ng mga mungkahi sa ibaba sa kung paano mapapabuti ang kanyang artikulo.