Błąd „Nieprawidłowe hasło”

Czasami podczas logowania w Google za pomocą aplikacji innej firmy (np. Mail firmy Apple, Mozilla Thunderbird czy Microsoft Outlook) może pojawić się komunikat o błędzie: „Nieprawidłowe hasło”. Jeśli po wpisaniu poprawnego hasła błąd nadal występuje, może być konieczne zaktualizowanie aplikacji lub wybór takiej, która jest bezpieczniejsza.

Aktualizacja aplikacji lub systemu operacyjnego

Jeśli aplikacja lub system operacyjny na urządzeniu są nieaktualne, połączenie z kontem Google może nie być możliwe. Zaktualizuj aplikację lub system operacyjny urządzenia.

Użycie bezpieczniejszej aplikacji

Jeśli aplikacja nie spełnia naszych standardów zabezpieczeń, Google może zablokować każdą próbę logowania z niej na Twoje konto.

Na konto Google możesz zalogować się z dowolnej aplikacji innej firmy, o ile jest w niej dostępna opcja „Zaloguj się przez Google”. Możesz też logować się przy użyciu dowolnej z usług Google, np. Gmaila.

Dowiedz się więcej o mniej bezpiecznych aplikacjach i koncie Google.

Użycie hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji to 16-cyfrowy kod dostępu, który pozwala aplikacjom i urządzeniom niepochodzącym od Google na dostęp do Twojego konta. Dowiedz się więcej o logowaniu się przy użyciu haseł do aplikacji.

Nadal masz problemy z logowaniem?

Jeśli wciąż nie możesz zalogować się na swoje konto przy użyciu aplikacji, wykonaj te czynności:

  1. W przeglądarce na urządzeniu otwórz https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha.
  2. Podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, a potem wpisz znaki widoczne na ekranie.
  3. Wróć do aplikacji i ponownie spróbuj się zalogować.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?