جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
true
صفحه درخواستی در حال حاضر به زبان شما موجود نیست. می‌توانید زبان دیگری را در انتهای صفحه انتخاب کنید یا با استفاده از ویژگی ترجمه داخلی Google Chrome هر صفحه وبی را فوراً به زبان انتخابی‌تان ترجمه کنید.

Someone changed your password

If you think someone else knows or has changed your password, follow the steps to recover your account.

Learn more about keeping your account secure or how to change or reset your password.

hc_author_accounts

Nick is an Accounts expert and the author of this help page. Leave him feedback below about how to improve it.

Was this article helpful?
How can we improve it?
false
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.