Váš účet je deaktivovaný

Ak vás systém presmeruje na túto stránku, váš účet Google bol deaktivovaný.

Zistite dôvod

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google v prehliadači, napríklad v Chrome.
 2. Ak je váš účet deaktivovaný, nájdete vysvetlenie.

Čo sa stane pri deaktivácii účtu

 • Nemôžete sa prihlásiť do služieb Googlu. Keď sa pokúsite prihlásiť, zobrazí sa chybové hlásenie alebo prejdete na túto stránku.
 • V niektorých prípadoch dostanete od Googlu e-mailovú alebo textovú správu, že je váš účet deaktivovaný.

Ako požiadať o obnovenie účtu

Ak účet vlastníte, môžete požiadať o obnovenie prístupu.

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google v prehliadači, napríklad v Chrome.
 2. Vyberte možnosť Skúsiť obnoviť.
 3. Postupujte podľa pokynov.

Ak narazíte pri danom postupe na problémy, vyplňte tento formulár.

Stiahnutie údajov z deaktivovaného účtu

Ak nemáte prístup do svojho účtu, možno budete môcť stiahnuť a uložiť údaje o účte z niektorých služieb Googlu.

Pokúste sa údaje stiahnuť tak, že sa prihlásite do účtu bežným spôsobom. Potom budete mať možnosť údaje stiahnuť.

Prečo účty deaktivujeme

Účty Google obvykle deaktivujeme, keď vlastník účtu nedodržal naše pravidlá. Pravidlá Googlu zahrnujú:

Nižšie nájdete niekoľko častých dôvodov deaktivovania účtov. Nie všetky služby Googlu však deaktivujú účty na základe týchto dôvodov.

Malvér, phishing a ďalšie škodlivé činnosti

Nepoužívajte služby Googlu na:

 • Malvér: odosielanie škodlivého alebo nechceného kódu či softvéru.
 • Phishing: získavanie osobných údajov formou krádeže alebo ich vylákaním od používateľov.
 • Poškodzovanie sietí, serverov či iných systémov Googlu alebo ich ovplyvňovanie.
Krádež alebo napadnutie účtu

Neprihlasujte sa do účtu inej osoby ani ho nepoužívajte, pokiaľ to nemáte výlučne povolené.

Používanie viacerých účtov na účely zneužívania
 • Nevytvárajte ani nepoužívajte viaceré účty s cieľom porušiť pravidlá Googlu.
 • Nepoužívajte programy (tzv. boty) na vytváranie falošných účtov.

Mnoho ľudí má viac ako jeden účet Google, napríklad osobný účet a pracovný účet. Takéto použitie je v poriadku.

Šírenie spamu

Nepoužívajte služby Googlu na odosielanie nechceného obsahu – spamu.

Spam môžu byť e-mailové správy, komentáre, fotky, recenzie alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý je vytvorený či zdieľaný prostredníctvom služieb Googlu.

Niekoľko vhodných všeobecných pravidiel:

 • Neodosielajte nevyžiadaný propagačný ani komerčný obsah.
 • Neodosielajte obsah ľuďom, ktorých nepoznáte, ani viacerým ľuďom naraz.
Zneužívanie detí

Nepoužívajte služby Googlu spôsobom, ktorý využíva alebo zneužíva deti.

Odstraňujeme nasledujúce druhy obsahu:

 • obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí vrátane kresieb,
 • obsah vyobrazujúci deti sexuálnym spôsobom.

Tento obsah zahrnuje všetko, čo sa vytvorí, zdieľa, odošle alebo nahrá prostredníctvom služieb Googlu.

Keď narazíme na vykorisťovanie detí, podnikneme patričné kroky. Môžeme to napríklad nahlásiť centru NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) a orgánom činným v trestnom konaní.

Vytvorenie falošnej totožnosti na klamanie ľudí

Nepoužívajte služby Googlu na vytváranie falošnej totožnosti, ktorou budete ľudí nútiť reagovať určitým spôsobom (sociálne inžinierstvo). Ak vytvoríte adresu Gmail, z ktorej vyplýva, že jej používateľ pracuje pre spoločnosť alebo vládnu organizáciu, s ktorou však nemá žiadnu súvislosť, porušujete tým pravidlá.

Avšak iné použitia, napríklad vytvorenie fanúšikovského e‑mailového účtu v mene celebrity, nie sú považované za porušenie pravidiel.

Obsah podporujúci terorizmus

Nepoužívajte služby Googlu na zdieľanie obsahu, ktorý slúži na nábor členov teroristických organizácií, podnecovanie násilia, glorifikovanie teroristických útokov alebo akúkoľvek inú propagáciu aktov terorizmu.

Veľký objem hovorov

Nepoužívajte služby Googlu na odosielanie veľkého počtu hovorov s cieľom obohatenia (podvodné zvyšovanie návštevnosti).

Automatické hovory alebo správy

Nepoužívajte služby Googlu na automatické volania ani odosielanie správ (robotické telefonáty).

Robotické hovory sú telefonáty, ktoré odosielajú vopred zaznamenané správy pomocou počítačového automatického vytáčania.

Porušenie pravidiel služieb

Niektoré služby Googlu majú vlastný kódex správania alebo zmluvné podmienky. Ak ich niekto poruší, môžeme tejto osobe zabrániť

 • danú službu používať,
 • prihlásiť sa do akýchkoľvek služieb Googlu.

Príklady pravidiel služieb

Niekedy potrebujeme určitý účet zrušiť alebo odstrániť. V týchto situáciách budeme postupovať podľa nášho najlepšieho úsudku. V určitých naliehavých alebo extrémnych prípadoch o tom nemusíme ani vopred informovať.