Váš účet je deaktivovaný

Ak vás systém presmeruje na túto stránku, váš účet Google bol deaktivovaný.

Zistite dôvod

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google v prehliadači, napríklad v Chrome.
 2. Ak je váš účet deaktivovaný, zobrazí sa vám vysvetlenie.

Čo sa stane pri deaktivácii účtu

 • Nemôžete sa prihlásiť do služieb Googlu. Keď sa pokúsite prihlásiť, zobrazí sa chybové hlásenie alebo vás systém presmeruje na túto stránku.
 • V niektorých prípadoch dostanete od Googlu e‑mailovú alebo textovú správu, že je váš účet deaktivovaný.

Ako požiadať o obnovenie účtu

Ak účet vlastníte, môžete požiadať o obnovenie prístupu.

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google v prehliadači, napríklad v Chrome.
 2. Vyberte možnosť Skúsiť obnoviť.
 3. Postupujte podľa pokynov.

Ak narazíte pri danom postupe na problémy, vyplňte tento formulár.

Stiahnutie údajov z deaktivovaného účtu

Ak nemáte prístup do svojho účtu, možno si budete môcť stiahnuť a uložiť údaje o účte z niektorých služieb Googlu.

Skúste údaje stiahnuť tak, že sa bežným spôsobom prihlásite do svojho účtu. Potom možno budete môcť svoje údaje stiahnuť.

Prečo účty deaktivujeme

Účty Google obvykle deaktivujeme, keď vlastník účtu nedodržal naše pravidlá. Pravidlá Googlu zahrnujú:

Nižšie nájdete niekoľko častých dôvodov deaktivovania účtov. Nie všetky služby Googlu však deaktivujú účty na základe týchto dôvodov.

Krádež alebo napadnutie účtu

Neprihlasujte sa do účtu inej osoby ani ho nepoužívajte, pokiaľ to nemáte výhradne povolené.

Automatické hovory alebo správy

Nepoužívajte služby Googlu na automatické volania ani odosielanie správ (robotické vytáčanie).

Robotické hovory sú telefonáty, ktoré odosielajú vopred zaznamenané správy pomocou počítačového automatického vytáčania.

Porušenie pravidiel služieb

Niektoré služby Googlu majú vlastný kódex správania alebo zmluvné podmienky, napríklad:

Ak ich niekto poruší, môžeme tejto osobe zabrániť:

 • danú službu používať,
 • prihlásiť sa do akýchkoľvek služieb Googlu.
Sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí

Nepoužívajte služby Googlu spôsobom, ktorý vykorisťuje alebo zneužíva deti.

Odstraňujeme nasledujúce druhy obsahu:

 • materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí vrátane kresieb;
 • zbližovanie sa s deťmi na účely zneužitia (napríklad skamarátenie sa s dieťaťom s cieľom nadviazania sexuálneho kontaktu online alebo offline či výmeny sexuálnych snímok);
 • „sexuálne vydieranie“ (napríklad vyhrážanie sa dieťaťu alebo jeho vydieranie skutočným či údajným prístupom k jeho intímnym snímkam);
 • sexualizácia neplnoletej osoby (napríklad snímky, ktoré zobrazujú či propagujú sexuálne zneužívanie detí alebo k nemu nabádajú, prípadne zobrazenie detí spôsobom, ktorý by mohol viesť k ich sexuálnemu zneužívaniu);
 • obchodovanie s dieťaťom (napríklad reklamy alebo kontaktovanie dieťaťa na účely komerčného sexuálneho zneužívania).

Tento obsah zahrnuje všetko, čo sa vytvorí, zdieľa, odošle alebo nahrá prostredníctvom služieb Googlu.

Keď narazíme na vykorisťovanie detí, podnikneme príslušné kroky. Môžeme to napríklad nahlásiť centru NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) a orgánom činným v trestnom konaní.

Vytvorenie falošnej identity na klamanie ľudí

Nepoužívajte služby Googlu na vytváranie falošnej identity, ktorou budete ľudí navádzať, aby reagovali určitým spôsobom (sociálne inžinierstvo). Ak vytvoríte adresu Gmailu, z ktorej názvu sa môže zdať, že jej používateľ pracuje pre spoločnosť alebo vládnu organizáciu, s ktorou však nemá žiadnu súvislosť, porušujete tým pravidlá.

Iné použitia, napríklad vytvorenie fanúšikovského e‑mailového účtu v mene celebrity, však nie sú považované za porušenie pravidiel.

Obťažovanie, šikanovanie a hrozby

Ostatných neobťažujte a nešikanujte, ani sa im nevyhrážajte. Nepovoľujeme pomocou služieb Googlu zapájať ostatných do týchto aktivít ani ich k nim podnecovať.
Pamätajte, že online obťažovanie je nezákonné na mnohých miestach a môže mať vážne následky v reálnom živote.
Ak nás niekto upozorní na vyhrážanie sa ublížením alebo iné nebezpečné situácie, môžeme podniknúť náležité opatrenia, napríklad nahlásiť vás príslušným orgánom.
Veľký objem hovorov

Neodosielajte pomocou služieb Googlu veľký počet hovorov s cieľom obohatiť sa (podvodné zvyšovanie návštevnosti).

Odcudzenie a predstieranie identity

Neodcudzujte identitu inej osoby alebo organizácie ani nepredstierajte svoju vlastnú.
Povoľujeme paródiu, satiru a použitie pseudonymov alebo umeleckých mien. Nepoužívajte obsah, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou vaše publikum dezinformuje o vašej skutočnej totožnosti.
Malvér, phishing a ďalšie škodlivé činnosti

Nepoužívajte služby Googlu na:

 • Malvér: odosielanie škodlivého alebo nechceného kódu či softvéru, ako sú napríklad vírusy.
 • Phishing: získavanie osobných údajov krádežou alebo ich vylákaním od používateľov.
 • Poškodzovanie sietí, serverov či iných systémov Googlu alebo ich ovplyvňovanie (napríklad kybernetické útoky).

Sexuálne explicitný obsah

Nedistribuujte sexuálne explicitný obsah, napríklad:
 • nahotu,
 • explicitné sexuálne akty,
 • pornografický obsah,
 • zvyšovanie návštevnosti komerčných pornografických webov.
Povoľujeme obsah na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely.
Šírenie spamu

Nepoužívajte služby Googlu na odosielanie nechceného obsahu, tzv. spamu.

Spam môžu byť e‑mailové správy, komentáre, fotky, recenzie alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý je vytváraný či zdieľaný prostredníctvom služieb Googlu.

Niekoľko vhodných všeobecných pravidiel:

 • Neodosielajte nevyžiadaný propagačný ani komerčný obsah.
 • Neodosielajte obsah ľuďom, ktorých nepoznáte, ani viacerým ľuďom naraz.
Obsah podporujúci terorizmus

Pomocou služieb Googlu nezdieľajte obsah, ktorý je určený:

 • na nábor do teroristických organizácií,
 • podnecovanie násilia,
 • oslavu teroristických útokov,
 • propagovanie teroristických činov.
Používanie viacerých účtov na účely zneužívania
 • Nevytvárajte ani nepoužívajte viaceré účty s cieľom porušovať pravidlá Googlu.
 • Nepoužívajte programy (tzv. roboty) na vytváranie falošných účtov.

Mnoho ľudí má viac ako jeden účet Google, napríklad osobný účet a pracovný účet. Takéto použitie je v poriadku.

Platné právne žiadosti

Na požiadanie budeme niekedy konať v súlade s príslušnými zákonmi alebo na základe súdneho príkazu. Tu odošlite právne žiadosti

Niekedy potrebujeme určitý účet zrušiť alebo odstrániť. V týchto situáciách budeme postupovať podľa nášho najlepšieho úsudku. V určitých naliehavých alebo extrémnych prípadoch o tom nemusíme ani vopred informovať.