Kiểm tra thông tin của một tài khoản hiện có

Nếu bạn đã thử đăng nhập nhưng không nhớ được tên người dùng của mình thì chúng tôi có thể thử tìm tên người dùng cho bạn bằng thông tin bạn cung cấp khi đăng ký.

Khôi phục tên người dùng

  • Nếu chúng tôi tìm được tài khoản phù hợp: Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh rằng bạn là chủ sở hữu. Hãy trả lời mọi câu hỏi bổ sung chính xác nhất có thể. Tìm hiểu thêm về việc khôi phục tài khoản bị mất.
  • Nếu chúng tôi không tìm được tài khoản phù hợp: Chúng tôi sẽ cho bạn biết. Hãy kiểm tra kỹ lỗi đánh máy hoặc thử một địa chỉ email/số điện thoại khác. Nếu chúng tôi vẫn không tìm được tài khoản phù hợp, thì bạn có thể tạo tài khoản mới.

Sau khi truy cập vào tài khoản của mình, bạn có thể quản lý địa chỉ email.

Lỗi "Không tìm thấy tài khoản" trong khi đăng nhập

Nếu trước đây, bạn đã đăng ký Tài khoản Google nhưng không nhớ được tên người dùng hoặc địa chỉ email mà bạn đã sử dụng, thì bạn có thể thử khôi phục tài khoản.

Hãy làm theo các bước trong phần nêu trên để khôi phục tài khoản của bạn.

Lỗi "Email đó đã được sử dụng" trong khi đăng ký

Bạn không thể sử dụng một địa chỉ email để đăng ký nhiều Tài khoản Google. Nếu địa chỉ email này là của bạn, thì nguyên nhân có thể là:

  • Bạn đã đăng ký Tài khoản Google: Làm theo hướng dẫn khôi phục tài khoản ở phần trên cùng để được trợ giúp.
  • Trên G Suite, bạn đang có một phiên khách được liên kết với địa chỉ email này. Nếu bạn được mời cộng tác trên các tệp Google Drive với tư cách khách truy cập (thông qua địa chỉ email của bạn và một mã PIN), thì bạn cần xóa phiên khách này trước khi sử dụng địa chỉ email đó để đăng ký tài khoản mới. Tìm hiểu cách xóa phiên khách của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
70975
false