Kiểm tra tài khoản hiện có

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập nhưng không nhớ tên người dùng của mình hoặc không chắc chắn liệu bạn có tạo tài khoản hay không, hãy thử khôi phục tên người dùng của bạn:

KHÔI PHỤC TÊN NGƯỜI DÙNG

Kiểm tra xem bạn có tài khoản không

Để kiểm tra xem bạn có Tài khoản Google không, hãy làm theo các bước để nhập địa chỉ email của bạn.

Sau khi vào lại được tài khoản của mình, bạn có thể quản lý địa chỉ email của bạn.

Thông báo lỗi "Email đã tồn tại"

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Email đã tồn tại" khi bạn cố tạo hoặc thay đổi tên tài khoản của bạn:

  • Bạn có thể đã tạo một Tài khoản Google có tên người dùng đó.
  • Một người nào đó có thể đã lấy tên người dùng đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?