ตรวจหาบัญชีที่มีอยู่

หากคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ แต่จำชื่อผู้ใช้ไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าเคยสร้างบัญชีไว้หรือยัง ให้ลองกู้คืนชื่อผู้ใช้โดยทำดังนี้

กู้คืนชื่อผู้ใช้

ตรวจสอบว่าคุณมีบัญชีอยู่หรือไม่

หากต้องการตรวจสอบว่ามีบัญชี Google อยู่แล้วหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อป้อนที่อยู่อีเมล

หลังจากที่กลับเข้าบัญชีได้แล้ว คุณก็จัดการที่อยู่อีเมลได้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "มีอีเมลนี้อยู่แล้ว"

หากเห็นข้อความ "มีอีเมลนี้อยู่แล้ว" เมื่อพยายามจะสร้างหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของบัญชี อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

  • คุณเคยสร้างบัญชี Google ด้วยชื่อผู้ใช้นั้นแล้ว
  • มีผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้นั้นอยู่ก่อนแล้ว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร