Έλεγχος για υπάρχοντα λογαριασμό

Εάν προσπαθείτε να συνδεθείτε, αλλά δεν θυμάστε το όνομα χρήστη σας ή δεν είστε βέβαιοι ότι έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, δοκιμάστε να ανακτήσετε το όνομα χρήστη σας:

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ

Ελέγξτε αν έχετε ήδη λογαριασμό

Για να δείτε αν έχετε κάποιον Λογαριασμό Google, ακολουθήστε τα βήματα, για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αφού επιστρέψετε στον λογαριασμό σας, μπορείτε να διαχειριστείτε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μήνυμα σφάλματος "Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει ήδη"

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει ήδη" ενώ προσπαθείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας:

  • Μπορεί να έχετε ήδη δημιουργήσει ήδη έναν Λογαριασμό Google με το ίδιο όνομα χρήστη.
  • Μπορεί κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί ήδη το όνομα χρήστη.