Správa nastavení polohy v zařízení Android

Když v telefonu zapnete určování polohy, můžete dostávat informace na základě jeho polohy, např. údaje o provozu při dojíždění, restaurace v okolí a lepší místní výsledky vyhledávání.

Když aplikace určuje polohu telefonu pomocí GPS, zobrazuje se v horní části obrazovky ikona Poloha Poloha.
Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 11 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Informace o nastavení polohy dostupném v telefonu

Důležité: Když v telefonu vypnete určování polohy, aplikace a služby nebudou moci zjistit polohu telefonu, ale nadále budete moci dostávat místní výsledky vyhledávání a reklamy na základě IP adresy.

Google nabízí několik služeb založených na poloze:

Tip: Aplikace mají vlastní nastavení. Jak spravovat nastavení polohy v aplikacích.

Zapnutí a vypnutí určování polohy v telefonu

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.Pokud možnost Poloha Poloha nevidíte:
  1. Klepněte na Upravit Upravit nebo Nastavení Nastavení.
  2. Přetáhněte možnost Poloha Poloha do Rychlého nastavení.

Tip: Pokud uvedený postup nefunguje, požádejte o pomoc výrobce zařízení.

 

Když je poloha zapnutá
Když je poloha vypnutá
 • Poloha telefonu není předávána žádným aplikacím. Služby založené na poloze nemusí fungovat správně.
 • Služby určování polohy Google nebudou shromažďovat data za účelem vylepšování služeb založených na poloze.
 • Můžete dostávat výsledky vyhledávání a reklamy na základě IP adresy.
 • Pokud telefon ztratíte, nebudete ho moci vyhledat. Další informace o funkci Najdi moje zařízení.
 • Polohu telefonu nebude možné sdílet přes Mapy Google. Zařízení ji ale stále bude moci odeslat osobám zasahujícím v nouzové situaci. Další informace o sdílení polohy přes Mapy Googleodeslání polohy v nouzové situaci
 • I když máte zapnutou Historii polohy, nebudou se ukládat místa navštívená s telefonem. Další informace o Historii polohy

Zpřesnění určování polohy (Služby určování polohy Google neboli Přesnost určování polohy Google)

Zapnutí přesného určování polohy telefonu

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.
  • Pokud možnost Poloha Poloha nevidíte, klepněte na Upravit Upravit nebo Nastavení Nastavení. Poté možnost Poloha Poloha přetáhněte do Rychlého nastavení.
 3. Klepněte na Rozšířená nastavení a poté Přesnost určování polohy Google
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Zvýšit přesnost určování polohy.
Když je Přesnost určování polohy Google zapnutá

Když Přesnost určování polohy Google zapnete, telefon bude k získání co nejpřesnější polohy používat následující zdroje:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilní sítě
 • Senzory
Když je Přesnost určování polohy Google vypnutá

Když tuto službu vypnete, telefon bude k určování polohy používat jen GPS. To může být pomalejší a méně přesné.

Vyhledávání sítí a zařízení v okolí

Aby aplikace získaly přesnější údaje o poloze, můžete nastavit, aby telefon vyhledával přístupové body Wi-Fi v okolí a zařízení Bluetooth.

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.
 3. Klepněte na Vyhledávání Wi-FiVyhledávání Bluetooth.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Vyhledávání Wi‑FiVyhledávání Bluetooth.

Odeslání polohy v nouzové situaci

Aby vás pomoc rychle našla, vytočte číslo tísňového volání. Např. v USA vytočte 911 a v Evropě 112.

Pokud je ve vaší zemi k dispozici služba určení polohy v nouzi, jste připojeni k mobilní síti a tuto službu jste nevypnuli, telefon pomocí služby automaticky odešle svou polohu.I když je služba určení polohy v nouzi vypnutá, v průběhu tísňového volání může polohu vašeho zařízení odeslat mobilní operátor.

Zapnutí nebo vypnutí služby určení polohy v nouzi

Služby určení polohy v nouzi lze kdykoli zapnout či vypnout.

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.
  • Pokud možnost Poloha Poloha nevidíte, klepněte na Upravit Upravit nebo Nastavení Nastavení. Poté možnost Poloha Poloha přetáhněte do Rychlého nastavení.
 3. Klepněte na Rozšířená nastavení a poté Služba určení polohy v nouzi
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Služba určení polohy v nouzi.

Jak služba určení polohy v nouzi funguje

Službu určení polohy v nouzi použije telefon jen v případě, že vytočíte tísňovou linku nebo na ni pošlete SMS.

Za účelem zjištění co nejpřesnější polohy zařízení může služba určení polohy v nouzi během tísňového volání použít Služby určování polohy Google a další informace.

Váš telefon odešle polohu autorizovaným nouzovým partnerům, kteří pohotovostním službám pomohou určit vaši polohu. Vaše poloha je nouzovým partnerům odesílána přímo z telefonu, nikoli přes Google.

Po ukončení hovoru nebo odeslání SMS na tísňovou linku (pokud při tom byla služba určení polohy v nouzi aktivní) váš telefon odešle společnosti Google údaje o využití a analytická data za účelem analýzy fungování služby určení polohy v nouzi. Na základě těchto informací vás nelze identifikovat a společnost Google je k tomuto účelu ani nevyužívá.

Tip: Odeslání polohy pomocí služby určení polohy v nouzi se liší od sdílení polohy přes Mapy Google. Další informace o sdílení polohy přes Mapy Google

Pokud používáte starší verzi Androidu

Změna nastavení polohy (Android 9.0)

Postup změny nastavení polohy: 

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha a poté Poloha.
  • Pokud máte pracovní profil, klepněte na Rozšířená nastavení.

Poté vyberte některou z těchto možností:

 • Zapnutí nebo vypnutí určování polohy: Klepněte na Poloha.
 • Vyhledání sítí v okolí: Klepněte na Rozšířená nastavení a potéVyhledávání. Zapněte nebo vypněte možnost Vyhledávání Wi‑Fi nebo Vyhledávání Bluetooth.
 • Zapnutí nebo vypnutí služby určení polohy v nouzi:  Klepněte na Rozšířená nastavení a potéSlužba určení polohy v nouzi. Zapněte nebo vypněte možnost Služba určení polohy v nouzi
Výběr režimu určování polohy (Android 4.4–8.1)

Můžete vybrat režim určování polohy na základě přesnosti, rychlosti a využití baterie.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha a poté Poloha. Pokud možnost Zabezpečení a poloha nevidíte, klepněte na Poloha.
 3. Klepněte na Režim. Poté vyberte některý z těchto režimů:
  • Vysoká přesnost: V tomto režimu se pomocí signálu GPS, sítí Wi-Fi, mobilních sítí a senzorů zjišťují co nejpřesnější informace o poloze. K rychlejšímu a přesnějšímu určení polohy se také používají služby Google na určování polohy.
  • Úspora baterie: V tomto režimu se poloha určuje pomocí zdrojů, které nejsou náročné na spotřebu energie, jako jsou sítě Wi-Fi a mobilní sítě. K rychlejšímu a přesnějšímu určení polohy se také používají služby Google na určování polohy.
  • Pouze zařízení: Tento režim používá jen GPS. Služby Google na určování polohy se nepoužívají. Určování polohy může být pomalejší a může rychleji vybíjet baterii.
Výběr přístupu k poloze (Android 4.1–4.3)

Můžete nastavit, jaké informace o poloze může telefon používat.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. V sekci Osobní klepněte na Přístup k poloze.
 3. V horní části obrazovky zapněte nebo vypněte Přístup k údajům o mé poloze.
  • Když je přístup k poloze zapnutý, vyberte jednu nebo obě možnosti:
   • Satelity GPS: Umožňuje telefonu odhadnout vaši polohu na základě signálu satelitů, podobně jako zařízení GPS v autě.
   • Poloha Wi-Fi a mobilní sítě: Umožňuje telefonu použít k rychlejšímu odhadu vaší polohy Služby určování polohy Google (pomocí systému GPS nebo bez něj).
  • Když je přístup k poloze vypnutý:
   Telefon nemůže zjistit svou přesnou polohu ani ji sdílet s žádnými aplikacemi.

Tip: Pokud používáte tablet s více uživateli, tito uživatelé mohou mít různá nastavení přístupu k poloze.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
70975
false