Khi nào Google có thể gửi cho bạn một tin nhắn văn bản

Dưới đây là một số lý do bạn có thể nhận được tin nhắn văn bản (SMS) từ Google.

Bạn không truy cập được vào tài khoản và bạn muốn đặt lại mật khẩu của mình

Nếu bạn đã thêm số điện thoại khôi phục vào tài khoản của mình, Google có thể gửi cho bạn một mã qua tin nhắn. Mã này có thể giúp bạn đặt lại mật khẩu của bạn và đăng nhập lại. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng điện thoại làm tuỳ chọn khôi phục.

Bạn đã đăng ký tính năng Xác minh 2 bước

Nếu bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước, bạn đã chọn nhận mã xác minh qua tin nhắn văn bản khi đăng nhập. Mã này thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về xác minh 2 bước.

Bạn đang tạo tài khoản và chúng tôi muốn đảm bảo bạn không phải là robot

Nếu bạn đang tạo một Tài khoản Google, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập mã xác minh mà chúng tôi gửi đến điện thoại của bạn. Tìm hiểu thêm về xác minh tài khoản của bạn bằng tin nhắn văn bản.

Bạn đang đăng nhập và chúng tôi muốn chắc chắn rằng người đăng nhập thực sự là bạn

Đôi khi chúng tôi yêu cầu bạn hoàn thành thêm một bước đăng nhập, chẳng hạn như khi:

  • Bạn đăng nhập từ một nơi mà bạn thường không đăng nhập.
  • Bạn sử dụng một thiết bị mà bạn chưa từng sử dụng trước đây.

Bước bổ sung có thể bao gồm nhập mã xác minh mà chúng tôi gửi đến điện thoại của bạn qua tin nhắn văn bản. Tìm hiểu thêm về hoạt động đăng nhập bất thường.

Bạn đã thực hiện thay đổi đối với tài khoản của mình

Bạn sẽ nhận được một email khi thực hiện hành động liên quan đến bảo mật trên tài khoản của bạn (chẳng hạn như thay đổi mật khẩu). Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhận được các thông báo này qua tin nhắn văn bản. Tìm hiểu thêm về thông báo bảo mật.

Bạn đã nhận được một mã qua tin nhắn văn bản (SMS) mà bạn không yêu cầu

Bạn có thể bỏ qua và xoá mã đã nhận được qua tin nhắn văn bản. Không chia sẻ mã nhận được với bất kỳ ai. Để biết các đề xuất và hướng dẫn dành riêng cho bạn nhằm giữ an toàn cho Tài khoản Google của bạn, hãy thường xuyên Kiểm tra Bảo mật.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7222115621987941210