Khi nào Google có thể gửi cho bạn một tin nhắn văn bản

Dưới đây là một số lý do bạn có thể nhận tin nhắn văn bản (SMS) từ Google.

Bạn không thể vào được tài khoản của bạn và bạn muốn đặt lại mật khẩu của mình

Nếu bạn đã thêm số điện thoại khôi phục tài khoản của mình, Google có thể nhắn cho bạn một mã. Mã này có thể giúp bạn đặt lại mật khẩu của bạn và đăng nhập lại. Tìm hiểu thêm về sử dụng điện thoại làm tùy chọn khôi phục.

Bạn đã đăng ký Xác minh 2 bước

Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước, bạn đã chọn nhận mã xác minh qua tin nhắn văn bản khi đăng nhập. Mã này thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về xác minh 2 bước.

Bạn đang tạo tài khoản và chúng tôi muốn đảm bảo bạn không phải robot

Nếu bạn đang tạo một Tài khoản Google, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập mã xác minh mà chúng tôi gửi đến điện thoại của bạn. Tìm hiểu thêm về xác minh tài khoản của bạn bằng tin nhắn văn bản.

Bạn đang đăng nhập và chúng tôi muốn chắc chắn rằng người đăng nhập thực sự là bạn

Đôi khi chúng tôi yêu cầu bạn hoàn thành thêm một bước đăng nhập, chẳng hạn như khi:

  • Bạn đăng nhập từ một nơi mà bạn thường không đăng nhập.
  • Bạn sử dụng một thiết bị mà bạn chưa từng sử dụng trước đây.

Bước bổ sung có thể bao gồm nhập mã xác minh mà chúng tôi gửi đến điện thoại của bạn qua tin nhắn văn bản. Tìm hiểu thêm về đăng nhập bất thường.

Bạn đã thực hiện thay đổi đối với tài khoản của bạn

Bạn sẽ nhận được email khi có hành động liên quan đến bảo mật thực hiện trên tài khoản của bạn (ví dụ: thay đổi mật khẩu). Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhận được các thông báo này qua tin nhắn văn bản. Tìm hiểu thêm về Thông báo bảo mật.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false