Sẵn sàng tìm thiết bị Android bị mất

Để sẵn sàng ứng phó với trường hợp mất điện thoại, máy tính bảng hoặc đồng hồ Wear OS, bạn có thể kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng Tìm thiết bị tìm được thiết bị đó. Nếu bạn đã mất thiết bị, hãy tìm hiểu cách tìm, khóa hoặc xóa thiết bị đó.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Đảm bảo có thể tìm thấy thiết bị của bạn

Để tìm, khóa hoặc xóa điện thoại Android, điện thoại đó phải:

 •   Đang bật
 •   Đăng nhập vào một Tài khoản Google
 •   Kết nối với dữ liệu di động hoặc Wi-Fi
 •   Hiển thị trên Google Play
 •   Bật dịch vụ Vị trí
 •   Bật ứng dụng Tìm thiết bị
Bước 1: Kiểm tra để đảm bảo ứng dụng Tìm thiết bị đang bật
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào mục Bảo mật Rồi Tìm thiết bị. Nếu bạn không thấy mục "Bảo mật", hãy nhấn vào Bảo mật và vị trí hoặc Google Rồi Bảo mật.
 3. Đảm bảo bạn đã bật ứng dụng Tìm thiết bị.

Mẹo: Nếu nhiều người dùng chung một máy tính bảng, thì chỉ chủ sở hữu của máy tính bảng đó mới có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt này.

Bước 2: Kiểm tra để đảm bảo dịch vụ Vị trí đang bật
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào mục Vị trí. Nếu bạn không thấy mục "Vị trí", hãy nhấn vào Bảo mật và vị trí Rồi Vị trí.
 3. Bật Vị trí.
Bước 3: Kiểm tra để đảm bảo chế độ hiển thị của Google Play đang bật
Quan trọng: Nếu bạn ẩn một thiết bị trên Google Play, thì thiết bị đó sẽ không hiển thị trong ứng dụng Tìm thiết bị.
 1. Mở play.google.com/settings.
 2. Trong phần "Chế độ hiển thị", hãy chọn thiết bị.
Bước 4: Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn có thể tìm thấy thiết bị của mình
 1. Mở android.com/find.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. Nếu thiết bị này có nhiều hồ sơ người dùng, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google trên hồ sơ chính. Tìm hiểu về hồ sơ người dùng.
 3. Nếu bạn có nhiều thiết bị, hãy nhấp vào thiết bị này ở đầu màn hình.

Cài đặt ứng dụng

Để sẵn sàng tìm điện thoại hoặc máy tính bảng Android bằng một thiết bị Android khác, hãy cài đặt ứng dụng Tìm thiết bị Ứng dụng Tìm thiết bị.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?