Ako sa pripraviť na vyhľadanie strateného zariadenia s Androidom

Funkciu Nájdi moje zariadenie môžete nastaviť, aby ste sa pripravili na stratu telefónu, tabletu, hodiniek Wear OS, slúchadiel alebo čohokoľvek s pripevneným príveskom so sledovacím zariadením.

Ak ste zariadenie už stratili, prečítajte si, ako ho vyhľadať, zabezpečiť alebo vymazať.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 9 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu.

Ako skontrolovať, či sa dá zariadenie nájsť

1. krok: skontrolujte, či ste sa prihlásili do účtu Google
 1. Otvorte v zariadení Nastavenia a potom Google.
  • Mali by sa tu zobrazovať názov a e‑mailová adresa účtu.
 2. Overte svoju e‑mailovú adresu. 
Tip: Ak máte zdieľaný tablet, tieto nastavenia môže zmeniť iba jeho vlastník.
2. krok: skontrolujte, či je zapnutá poloha
Dôležité: Keď zapnete polohu s určitými nastaveniami, môžete sprístupniť polohu zariadenia aj ďalším aplikáciám a službám. 
 1. Otvorte v zariadení Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Poloha.
 3. Zapnite položku Poloha.
3. krok: skontrolujte, či je zapnutá funkcia Nájdi moje zariadenie
 1. Otvorte v zariadení Nastavenia.
 2. Klepnite na Google a potom Všetky služby (ak karty existujú) a potom Nájdi moje zariadenie.
 3. Skontrolujte, či je zapnuté Používať funkciu Nájdi moje zariadenie.

Tip: V Androide verzie 5.0 alebo staršej nájdete nastavenia funkcie Nájdi moje zariadenie v aplikácii Nastavenia Google.

4. krok: vyhľadajte offline a vypnuté zariadenia
 1. Otvorte v zariadení Nastavenia.
 2. Klepnite na Google a potom Všetky služby (ak karty existujú) a potom Nájdi moje zariadenie.
 3. Klepnite na Vyhľadať offline zariadenia.

Nastavenia vyhľadania offline zariadení

Zariadenie je predvolene nakonfigurované na nastavenie Pomocou siete iba v oblastiach s rušnou premávkou, aby ukladalo šifrované nedávne polohy na Googli a pomohlo nájsť zariadenia offline, ktoré patria vám či iným, v rámci crowdsourcingovej siete zariadení s Androidom. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť:

 • Vypnuté: šifrované nedávne polohy zariadenia sa nebudú ukladať a zariadenie s Androidom nebude súčasťou siete. Čo sa stane, keď vypnete offline vyhľadávanie
 • Bez siete: zariadenie nebude súčasťou siete. Zistiť polohu offline zariadení môžete naďalej pomocou ich šifrovaných nedávnych polôh, ktoré boli uložené, keď boli online. Offline vyhľadanie bez siete
 • Pomocou siete iba v oblastiach s rušnou premávkou (predvolené): zistite polohu offline zariadení pomocou ich šifrovaných nedávnych polôh alebo siete v oblastiach, ako sú letiská alebo rušné chodníky. Offline vyhľadanie v oblastiach s rušnou premávkou
 • Pomocou siete vo všetkých oblastiach: zistite polohu offline zariadení pomocou ich uložených a šifrovaných nedávnych polôh alebo siete v oblastiach s rušnou aj nízkou premávkou. Offline vyhľadanie vo všetkých oblastiach

Ak sa minie batéria alebo zariadenie je vypnuté

Ak sa v podporovaných zariadeniach, ako sú tie z radu Pixel 8 a novšie, minie batéria alebo sa vypnú, sieť Nájdi moje zariadenie stále dokáže zistiť polohu telefónu niekoľko hodín po jeho vypnutí.

 • Nastavte príslušnú možnosť na Pomocou siete iba v oblastiach s rušnou premávkou alebo Pomocou siete vo všetkých oblastiach.
 • Uistite sa, že Bluetooth aj poloha sú zapnuté, keď sa telefón vypne.

Tip: Zariadenia v sieti vyhľadávajú položky v okolí pomocou rozhrania Bluetooth. Ak ich rozpoznajú, zabezpečene odošlú ich zistené polohy do funkcie Nájdi moje zariadenie. Zariadenia s Androidom robia to isté: pomáhajú ostatným vyhľadať ich offline položky, keď sú rozpoznané v okolí. Ako funkcia Nájdi moje zariadenie spracúva údaje

Pokyny pre Android 8.0 a starší

V Androide 8.0 a staršom:
 1. Otvorte v zariadení Nastavenia.
 2. Klepnite na Google a potom Všetky služby (ak karty existujú) a potom Nájdi moje zariadenie.
 3. Zapnite Ukladať nedávnu polohu.
  • Keď je zapnutá možnosť Ukladať nedávnu polohu, vo vašom účte sa ukladajú šifrované nedávne polohy, aby ste mohli nájsť offline zariadenia aj príslušenstvo.
5. krok: skontrolujte, či je zariadenie uvedené na Google Play

Dôležité: Ak skryjete zariadenie na Google Play, nebude sa zobrazovať vo funkcii Nájdi moje zariadenie.

 1. Otvorte https://play.google.com/library/devices.
 2. Skontrolujte, či je vľavo hore začiarknuté políčko Zobrazovať v ponukách.

Tip: Ak ste nedávno odstránili svoj účet zo zariadenia alebo ho stratili, môže sa vám istý čas naďalej zobrazovať vo funkcii Nájdi moje zariadenie. Ako skryť zariadenia na Google Play

6. krok: skontrolujte, či zariadenie môžete nájsť
 1. Prejdite na android.com/find.
 2. Prihláste sa do účtu Google.
 3. Ak máte viacero zariadení, vyberte požadované zariadenie v hornej časti obrazovky.
Tipy:
 • Ak máte zariadenie v režime offline a zapnutú možnosť Vyhľadať offline zariadenia, funkcia Nájdi moje zariadenie môže zobrazovať jeho polohu rozpoznanú v čase, kedy bolo naposledy online, na základe jeho šifrovanej uloženej polohy.
 • Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď budete položky vyhľadávať v sieti pomocou mobilnej aplikácie Nájdi moje zariadenie. Ak potrebujete použiť Nájdi moje zariadenie na internete, predvolene svoju položku nájdete na základe jeho online alebo šifrovanej uloženej polohy. Ak chcete vyhľadať položky prostredníctvom siete Nájdi moje zariadenie na internete, musíte vybrať v rámci nastavenia Vyhľadať offline zariadenie možnosť Pomocou siete vo všetkých oblastiach.
7. krok: nainštalujte si aplikáciu Nájdi moje zariadenie
 1. Ak chcete spravovať a nájsť svoje zariadenie, nainštalujte si aplikáciu Nájdi moje zariadenie .
 2. Klepnite na Prihlásiť sa.

Tip: Ak máte tablet, ktorý zdieľa viacero ľudí, tieto nastavenia môže zmeniť iba jeho vlastník.

8. krok: vytvorte záložný kód dvojstupňového overenia

Dôležité: Zariadenie môžete nájsť na https://android.com/find. Môžete použiť aj aplikáciu Nájdi moje zariadenie Google v režim pre hostí pomocou e‑mailu a hesla.

Ak stratíte svoje hlavné zariadenie s Androidom a chcete ho vzdialene uzamknúť alebo vymazať, musíte zapnúť dvojstupňové overenie. Hlavné zariadenie s Androidom môže byť váš spôsob dvojstupňového overenia, napríklad overovací kód, preto je dôležité mať záložný kód. Ak nemáte záložné kódy ani fyzický bezpečnostný kľúč, zrejme budete musieť kontaktovať svojho mobilného operátora a objednať si novú SIM kartu.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Klepnite na Zabezpečenie.
 3. V sekcii Ako sa prihlasujete do Googlu klepnite na dvojstupňové overenie.
 4. Klepnite na Záložné kódy.

Ďalšie informácie o záložných kódoch

Ak zabudnete heslo, stratíte zariadenie alebo sa nemôžete prihlásiť z iného dôvodu, zálohy vám pomôžu opäť získať prístup do účtu. Ďalšie informácie o dvojstupňovom overení a zálohách

Fyzický bezpečnostný kľúč je jedným z najúčinnejších spôsobov ochrany vášho účtu. Uchovávajte ho na bezpečnom mieste. V prípade straty alebo krádeže hlavného zariadenia s Androidom sa ním môžete prihlásiť na https://android.com/find. Ďalšie informácie o možnostiach bezpečnostných kľúčov

Pridanie slúchadiel alebo iného príslušenstva

Pridanie nového príslušenstva
Ak chcete pripojiť príslušenstvo k zariadeniu, použite rýchle párovanie. Ako používať rýchle párovanie
 1. V zariadení sa vám zobrazí výzva, aby ste pridali slúchadlá do funkcie Nájdi moje zariadenie. Prívesky so sledovacími zariadeniami využívajúce rozhranie Bluetooth sa do funkcie Nájdi moje zariadenie automaticky pridajú po dokončení párovania.
  • Ak chcete príslušenstvo pridať: klepnite na Pridať.
  • Ak nechcete príslušenstvo pridať: klepnite na Nie, vďaka.
 2. Ak toto upozornenie zmeškáte, pridajte predtým pripojené príslušenstvom podľa postupu nižšie:
 3. Vyhľadajte svoje zariadenie.

Prívesky so sledovacím zariadením

Prívesky so sledovacím zariadením vám pomôžu sledovať a vyhľadať stratené položky, ako sú kľúče, batožina, bicykle a ďalšie. Nesledujte pomocou nich domáce zvieratá ani nezisťujte polohu ukradnutých položiek. Prijateľné používanie príveskov so sledovacím zariadením

Pridanie predtým pripojených slúchadiel
 1. Otvorte v zariadení Nastavenia.
 2. Klepnite na Pripojené zariadenia.
 3. Vyberte zariadenie.
 4. Klepnite na Nájsť zariadenie, keď je odpojené a potom Pridať.
Tip: Príslušenstvo môžete z funkcie Nájdi moje zariadenie kedykoľvek odstrániť. Odstránenie príslušenstva z funkcie Nájdi moje zariadenie

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka