Προετοιμαστείτε για τον εντοπισμό μιας συσκευής Android που έχει χαθεί

Μπορείτε να ρυθμίσετε την Εύρεση συσκευής ώστε να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που χάσετε το τηλέφωνο, το tablet, το ρολόι Wear OS, τα ακουστικά ή κάποιο άλλο αντικείμενο στο οποίο έχετε τοποθετήσει μια συσκευή παρακολούθησης.

Εάν έχετε ήδη χάσει τη συσκευή σας, μάθετε πώς μπορείτε να την εντοπίσετε, να την προστατεύσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα της.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 9 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση Android.

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή σας

Βήμα 1: Ελέγξτε ότι έχετε συνδεθεί σε έναν Λογαριασμό Google
 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και μετά Google.
  • Το όνομα του λογαριασμού και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα πρέπει να εμφανίζονται εδώ.
 2. Επαληθεύστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 
Συμβουλή: Εάν έχετε ένα κοινόχρηστο tablet, μόνο ο κάτοχος του tablet μπορεί να αλλάξει αυτές τις ρυθμίσεις.
Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η Τοποθεσία είναι ενεργοποιημένη
Σημαντικό: Όταν ενεργοποιείτε την Τοποθεσία με ορισμένες ρυθμίσεις, μπορεί επίσης να κάνετε την τοποθεσία της συσκευής σας διαθέσιμη σε άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες. 
 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Τοποθεσία.
 3. Ενεργοποιήστε την Τοποθεσία.
Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι η Εύρεση συσκευής είναι ενεργοποιημένη
 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Google και μετά Όλες οι υπηρεσίες (εάν υπάρχουν καρτέλες) και μετά Εύρεση συσκευής.
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση της Εύρεσης συσκευής.

Συμβουλή: Στις εκδόσεις Android 5.0 και σε παλαιότερες εκδόσεις, μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις της Εύρεσης συσκευής στην εφαρμογή Ρυθμίσεις Google

Βήμα 4: Εντοπίστε συσκευές εκτός σύνδεσης και συσκευές που έχουν κλείσει από μπαταρία
 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Google και μετά Όλες οι υπηρεσίες (εάν υπάρχουν καρτέλες) και μετά Εύρεση συσκευής.
 3. Πατήστε Εύρεση των εκτός σύνδεσης συσκευών σας.

Ρυθμίσεις εύρεσης συσκευών εκτός σύνδεσης

Από προεπιλογή, η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη στην επιλογή "Με δίκτυο μόνο σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα", έτσι ώστε να αποθηκεύει κρυπτογραφημένες πρόσφατες τοποθεσίες στο Google και να σας βοηθά να εντοπίζετε τις συσκευές εκτός σύνδεσης, τόσο τις δικές σας όσο και των άλλων χρηστών, ως μέρος ενός δικτύου συσκευών Android βάσει crowdsourcing. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ανά πάσα στιγμή:

 • Απενεργοποίηση: Οι κρυπτογραφημένες πρόσφατες τοποθεσίες της συσκευής σας δεν θα αποθηκεύονται και η συσκευή Android δεν θα συμμετέχει στο δίκτυο. Τι συμβαίνει όταν απενεργοποιείτε την εύρεση εκτός σύνδεσης.
 • Χωρίς δίκτυο: Η συσκευή σας δεν θα συμμετέχει στο δίκτυο. Μπορείτε ακόμα να εντοπίσετε τις συσκευές σας που είναι εκτός σύνδεσης χρησιμοποιώντας τις κρυπτογραφημένες πρόσφατες τοποθεσίες τους που αποθηκεύτηκαν όταν ήταν συνδεδεμένες. Εύρεση εκτός σύνδεσης χωρίς δίκτυο.
 • Με δίκτυο μόνο σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα (προεπιλογή): Εντοπίστε τις συσκευές που είναι εκτός σύνδεσης χρησιμοποιώντας τις κρυπτογραφημένες πρόσφατες τοποθεσίες τους ή το δίκτυο σε περιοχές όπως αεροδρόμια ή μέρη με υψηλή επισκεψιμότητα. Εύρεση εκτός σύνδεσης σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα.
 • Με δίκτυο σε όλες τις περιοχές: Εντοπίστε τις συσκευές εκτός σύνδεσης χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες και κρυπτογραφημένες πρόσφατες τοποθεσίες τους ή το δίκτυο σε περιοχές με υψηλή και χαμηλή επισκεψιμότητα. Εύρεση εκτός σύνδεσης σε όλες τις περιοχές.

Αν η μπαταρία εξαντληθεί ή αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

Για τις υποστηριζόμενες συσκευές, όπως το Pixel 8 και νεότερες εκδόσεις, αν η μπαταρία της συσκευής εξαντληθεί ή η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, το δίκτυο Εύρεσης συσκευής θα μπορεί ακόμα να εντοπίσει το τηλέφωνο για αρκετές ώρες μετά την απενεργοποίησή του.

 • Ορίστε την επιλογή Με δίκτυο μόνο σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα ή Με δίκτυο σε όλες τις περιοχές.
 • Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth και η Τοποθεσία είναι ενεργοποιημένα όταν τερματίζεται η λειτουργία του τηλεφώνου.

Συμβουλή: Οι συσκευές στο δίκτυο χρησιμοποιούν το Bluetooth για σάρωση κοντινών αντικειμένων. Αν εντοπίσουν τα αντικείμενά σας, θα στείλουν με ασφάλεια τις τοποθεσίες στις οποίες τα εντόπισαν στην Εύρεση συσκευής. Οι συσκευές σας Android κάνουν το ίδιο για να βοηθήσουν άλλους χρήστες να βρουν τα αντικείμενά τους που βρίσκονται εκτός σύνδεσης, όταν αυτά εντοπίζονται σε κοντινή απόσταση. Πώς χειρίζεται η Εύρεση συσκευής τα δεδομένα σας.

Οδηγίες για Android 8.0 και παλαιότερες εκδόσεις

Για Android 8.0 και παλαιότερες εκδόσεις,
 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Google και μετά Όλες οι υπηρεσίες (εάν υπάρχουν καρτέλες) και μετά Εύρεση συσκευής.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αποθήκευση πρόσφατης τοποθεσίας.
  • Όταν είναι ενεργοποιημένη η Αποθήκευση πρόσφατης τοποθεσίας, ο λογαριασμός σας αποθηκεύει τις κρυπτογραφημένες πρόσφατες τοποθεσίες σας, ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε συσκευές και αξεσουάρ εκτός σύνδεσης.
Βήμα 5: Ελέγξτε εάν η συσκευή σας αναφέρεται στο Google Play

Σημαντικό: Εάν αποκρύψετε μια συσκευή στο Google Play, δεν θα εμφανίζεται στην Εύρεση συσκευής.

 1. Ανοίξτε τη διεύθυνση https://play.google.com/library/devices.
 2. Επάνω αριστερά, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Εμφάνιση στα μενού.

Συμβουλή: Αν καταργήσατε πρόσφατα τον λογαριασμό σας από μια συσκευή ή έχετε χάσει τη συσκευή, ενδέχεται να είναι ακόμα δυνατός ο εντοπισμός της στην Εύρεση συσκευής για κάποιο χρονικό διάστημα. Τρόπος απόκρυψης συσκευών στο Google Play

Βήμα 6: Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να βρείτε τη συσκευή σας
 1. Ανοίξτε το android.com/find.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Εάν έχετε περισσότερες από μία συσκευές, επιλέξτε τη συσκευή σας στο επάνω μέρος της οθόνης.
Συμβουλές:
 • Εάν η συσκευή σας είναι εκτός σύνδεσης και έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Εύρεση των εκτός σύνδεσης συσκευών σας, τότε η Εύρεση συσκευής μπορεί να εμφανίσει την τοποθεσία όπου βρισκόταν η συσκευή την τελευταία φορά που ήταν συνδεδεμένη στο διαδίκτυο με βάση την κρυπτογραφημένη αποθηκευμένη τοποθεσία της.
 • Για καλύτερα αποτελέσματα, εντοπίστε αντικείμενα μέσω του δικτύου με την εφαρμογή Εύρεση συσκευής για κινητά. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση συσκευής στον ιστό, από προεπιλογή, θα μπορείτε να βρείτε το αντικείμενο με βάση την τοποθεσία του στο διαδίκτυο ή την κρυπτογραφημένη αποθηκευμένη τοποθεσία του. Για να βρείτε αντικείμενα μέσω του δικτύου Εύρεσης συσκευής στον ιστό, πρέπει να επιλέξετε Με δίκτυο σε όλες τις περιοχές για τη ρύθμιση Εύρεση των εκτός σύνδεσης συσκευών σας.
Βήμα 7: Εγκαταστήστε την εφαρμογή Εύρεση συσκευής
 1. Εγκαθιστώντας την εφαρμογή Εύρεση συσκευής θα μπορείτε να διαχειρίζεστε και να βρίσκετε τις συσκευές σας.
 2. Πατήστε Σύνδεση.

Συμβουλή: Εάν έχετε ένα tablet που το χρησιμοποιούν και άλλα άτομα, αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο από τον κάτοχο του tablet.

Βήμα 8: Δημιουργήστε έναν εφεδρικό κωδικό Επαλήθευσης σε 2 βήματα

Σημαντικό: Μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση https://android.com/find. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Εύρεση συσκευής Google στη Λειτουργία επισκέπτη με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Εάν χάσετε την κύρια συσκευή σας Android και θέλετε να την κλειδώσετε ή να τη διαγράψετε εξ αποστάσεως, πρέπει να ενεργοποιήσετε την Επαλήθευση σε 2 βήματα. Δεδομένου ότι η κύρια συσκευή σας Android μπορεί να αποτελεί το μέσο που χρησιμοποιείτε για την Επαλήθευση σε 2 βήματα, όπως με την εισαγωγή ενός κωδικού επαλήθευσης, είναι σημαντικό να έχετε έναν εφεδρικό κωδικό. Εάν δεν έχετε εφεδρικούς κωδικούς ή ένα φυσικό κλειδί ασφαλείας, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για να παραγγείλετε μια νέα SIM.

 1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Πατήστε Ασφάλεια.
 3. Στην ενότητα Πώς μπορείτε να συνδέεστε στο Google, πατήστε Επαλήθευση σε 2 βήματα.
 4. Πατήστε Εφεδρικοί κωδικοί.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους εφεδρικούς κωδικούς.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, χάσετε τη συσκευή σας ή δεν μπορείτε να συνδεθείτε για άλλο λόγο, οι εφεδρικοί κωδικοί βοηθούν να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Επαλήθευση σε 2 βήματα και τους εφεδρικούς κωδικούς.

Το φυσικό κλειδί ασφαλείας είναι μία από τις ισχυρότερες μεθόδους προστασίας του λογαριασμού σας. Φυλάξτε σε ασφαλές μέρος το φυσικό κλειδί ασφαλείας σας. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κύριας συσκευής σας Android, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φυσικό κλειδί για να συνδεθείτε στο https://android.com/find. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές για τα κλειδιά ασφαλείας.

Προσθήκη ακουστικών ή άλλων αξεσουάρ

Προσθήκη νέου αξεσουάρ
Χρησιμοποιήστε τη Γρήγορη σύζευξη για να συνδέσετε το αξεσουάρ με τη συσκευή σας. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Γρήγορη σύζευξη.
 1. Στη συσκευή σας, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προτροπής που θα σας ζητάει να προσθέσετε τα ακουστικά σας στην Εύρεση συσκευής. Οι συσκευές παρακολούθησης Bluetooth προστίθενται αυτόματα στην Εύρεση συσκευής μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης.
  • Για να προσθέσετε το αξεσουάρ: Πατήστε Προσθήκη.
  • Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε το αξεσουάρ: Πατήστε Όχι, ευχαριστώ.
 2. Εάν δεν δείτε την ειδοποίηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε ένα αξεσουάρ που είχατε συνδέσει στο παρελθόν.
 3. Εντοπίστε τη συσκευή σας.

Συσκευές παρακολούθησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές παρακολούθησης για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό αντικειμένων που έχετε χάσει, όπως κλειδιά, αποσκευές, ποδήλατα και άλλα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις συσκευές παρακολούθησης για την παρακολούθηση κατοικιδίων ή τον εντοπισμό αντικειμένων που έχουν κλαπεί. Αποδεκτοί χρήστες για τις συσκευές παρακολούθησης.

Προσθήκη ακουστικών που είχατε συνδέσει στο παρελθόν
 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές.
 3. Επιλέξτε τη συσκευή.
 4. Πατήστε Εύρεση συσκευής όταν είναι αποσυνδεδεμένη και μετά Προσθήκη.
Συμβουλή: Μπορείτε να καταργήσετε αξεσουάρ από την Εύρεση συσκευής ανά πάσα στιγμή. Κατάργηση αξεσουάρ από την Εύρεση συσκευής.

Σχετικοί πόροι

true
Καλώς ορίσατε στον Λογαριασμό σας Google!

Διαπιστώσαμε ότι έχετε έναν νέο Λογαριασμό Google! Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία σας με τη λίστα ελέγχου για Λογαριασμούς Google.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού