Vytvorenie silného hesla a zvýšenie zabezpečenia účtu

Bezpečné heslo a aktuálne údaje na obnovenie pomáhajú chrániť váš účet Google. Vaše heslo by malo byť ťažké uhádnuť a nemalo by obsahovať osobné údaje, ako je dátum narodenia alebo telefónne číslo.

1. krok: vytvorte si silné heslo

Silné heslo pomáha:

 • chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov;
 • chrániť vaše správy, súbory a ďalší obsah;
 • zabrániť prístupu cudzích osôb do vášho účtu.

Splnenie požiadaviek na heslo

Vaše heslo môže byť ľubovoľná kombinácia písmen, číslic a symbolov (iba znaky štandardu ASCII). Diakritika a znaky s diakritikou nie sú podporované.

Nemôžete použiť heslo, ktoré:

 • je obzvlášť slabé, ako napríklad „heslo123“;
 • ste už vo svojom účte predtým použili;
 • sa začína alebo končí medzerou.

Riaďte sa tipmi, ako vytvoriť dobré heslo

Silné heslo môže byť ľahko zapamätateľné pre vás, ale pre ostatných ho môže byť takmer nemožné uhádnuť. Prečítajte si nasledujúce tipy a zistite, aké heslo je dobré. Potom si podľa nich vytvorte vlastné heslo.

Vytvorte jedinečné heslo

Pre každý dôležitý účet použite iné heslo (napríklad e‑mailový účet a účet na internetové bankovníctvo).

Opätovné používanie rovnakých hesiel pre dôležité účty je riskantné. Ak niekto zistí heslo jedného účtu, môže tak získať prístup k vašim e‑mailom, adrese, dokonca aj k peniazom.

Tip: Ak je pre vás ťažké zapamätať si viacero hesiel, prečítajte si, ako spravovať uložené heslá pomocou nástroja.

Vytvorte si dlhšie a ľahšie zapamätateľné heslo

Dlhé heslá sú silnejšie, takže si vytvorte heslo s aspoň 12 znakmi. Tieto tipy vám pomôžu vytvoriť dlhšie heslá, ktoré sa ľahšie pamätajú. Skúste použiť:

 • text skladby alebo básne;
 • zmysluplný citát z filmu alebo prejavu;
 • úryvok z knihy;
 • skupinu slov, ktorej rozumiete;
 • skratku (vytvorte heslo z prvých písmen slov vo vete).

Nevyberajte heslá, ktoré môžu uhádnuť:

 • osoby, ktoré vás poznajú;
 • osoby, ktoré si môžu zobraziť ľahko prístupné informácie (napríklad váš profil sociálnych médií).

Nepoužívajte osobné údaje ani bežné slová

Nepoužívajte osobné údaje

Nevytvárajte heslá z informácií, ktoré môžu iní poznať alebo ľahko zistiť. Príklady:

 • vaša prezývka alebo iniciály;
 • meno vášho dieťaťa alebo domáceho zvieraťa;
 • dôležité dátumy narodenia alebo roky;
 • názov vašej ulice;
 • čísla z vašej adresy;
 • vaše telefónne číslo.

Nepoužívajte bežné slová ani zaužívané výrazy

Nepoužívajte jednoduché slová, frázy ani zaužívané výrazy, ktoré sa dajú ľahko uhádnuť. Príklady:

 • predvídateľné slová, napr. „heslo“ alebo „vstupit“;
 • sekvencie, napr. „abcd“ alebo „1234“;
 • vzory na klávesnici, napr. „qwertz“ alebo „qaywsx“.

Heslá zabezpečte

Keď si vytvoríte silné heslo, podniknite kroky na jeho ochranu.

Skrývajte zapísané heslá

Ak si potrebujete zapísať heslo, nenechávajte ho pri počítači ani na stole. Heslá v písomnej podobe uchovávajte na tajnom či uzamknutom mieste.

Spravujte heslá nástrojom

Ak máte ťažkosti zapamätať si viacero hesiel, použite dôveryhodného správcu hesiel. Dôsledne preskúmajte recenzie a reputácie týchto služieb.

Na automatické ukladanie hesiel môžete tiež použiť účet Google.

2. krok: pripravte sa na prípad, keď vaše heslo zistí cudzia osoba

Pomocou informácií na obnovenie vás kontaktujeme, keď v účte zistíme neobvyklú aktivitu.

Pridanie e‑mailovej adresy na obnovenie

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V navigačnom paneli vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V paneli Kontaktné údaje kliknite na E‑mail.
 4. Kliknite na možnosť Pridať e‑mailovú adresu na obnovenie účtu.

Pridanie telefónneho čísla na obnovenie

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V navigačnom paneli vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V paneli Kontaktné údaje kliknite na Telefón.
 4. Kliknite na možnosť Pridať telefónne číslo na obnovenie účtu.

Informácie na obnovenie vám môžu pomôcť:

 • zistiť, či váš účet používa niekto iný;
 • prevziať kontrolu nad svojím účtom, ak vaše heslo pozná cudzia osoba;
 • získať prístup do účtu, ak zabudnete heslo alebo sa nemôžete prihlásiť z iného dôvodu.

Zvýšenie zabezpečenia účtu

Získajte prispôsobené rady a zvýšte zabezpečenie svojho účtu.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka