Správa histórie polohy

História polohy je nastavenie na úrovni účtu Google, ktoré ukladá miesta navštívené s mobilnými zariadeniami, v ktorých:

 • ste sa prihlásili do účtu Google,
 • ste zapli históriu polohy,
 • máte zapnuté nahlasovanie polohy.

Po zapnutí histórie polohy si môžete v produktoch a službách Googlu všimnúť viacero výhod, napríklad prispôsobené mapy, odporúčania na základe navštívených miest, pomoc s nájdením telefónu, informácie o aktuálnej premávke pri dochádzaní a užitočnejšie reklamy.

 • História polohy je v účte Google predvolene vypnutá. Zapnúť ju môžete iba po prihlásení sa na jej používanie.
 • Históriu polohy môžete kedykoľvek pozastaviť v sekcii Riadenie aktivity v účte Google.
 • Máte pod kontrolou, čo sa do vašej histórie polohy ukladá. Na časovej osi Máp Google si môžete pozrieť navštívené miesta, ktoré môžete upraviť alebo použiť na odstránenie histórie polohy.
Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide 8.0 alebo novšom. Ako skontrolovať verziu Androidu

Zapnutie alebo vypnutie histórie polohy

Históriu polohy môžete vo svojom účte kedykoľvek vypnúť. Ak používate pracovný alebo školský účet, správca vám musí toto nastavenie sprístupniť. Ak to urobí, budete môcť históriu polohy využívať ako ktorýkoľvek iný používateľ.

 1. Prejdite do sekcie História polohy vo svojom účte Google.
 2. Zvoľte, či váš účet alebo zariadenia môžu Googlu nahlasovať históriu polohy.
 3. Váš účet a všetky zariadenia: Zapnite alebo vypnite v hornej časti možnosť História polohy.
 4. Iba konkrétne zariadenie: zariadenie zapnite alebo vypnite v príslušnom účte v sekcii Toto zariadenie alebo Zariadenia.

Keď je história polohy zapnutá

 • Google získava históriu polohy zo zariadení, v ktorých ste sa prihlásili a ktoré majú zapnuté nahlasovanie polohy.
 • Nastavenie nahlasovania polohy môžete zmeniť v každom zariadení, do ktorého ste sa prihlásili, a môžete obmedziť, ktoré zariadenia poskytujú údaje o polohe zahŕňané do histórie polohy. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, môžete:
  • nahlasovať polohu iba z niektorých svojich zariadení,
  • nahlasovať polohu zo všetkých svojich zariadení,
  • vypnúť históriu polohy vo svojom účte Google. Vaša poloha sa nebude nahlasovať zo žiadnych zariadení a do účtu sa nová história polohy nezaznamená.
 • Nastavenia ďalších služieb určovania polohy vo vašom zariadení, ako sú služby určovania polohy Google, zdieľanie polohy a funkcia Nájdi moje zariadenie, sa nezmenia.

Keď je história polohy vypnutá

 • Poloha zariadenia sa nebude automaticky ukladať do histórie polohy.
 • Predchádzajúca aktivita nebude z vašej histórie polohy odstránená. Môžete ručne odstrániť históriu polohy.
 • Nastavenia ďalších služieb určovania polohy vo vašom zariadení, ako sú služby určovania polohy Google, zdieľanie polohy a funkcia Nájdi moje zariadenie, sa nezmenia.
 • Aj po vypnutí histórie polohy sa môžu niektoré údaje o polohe naďalej ukladať do iných nastavení (napríklad aktivity na internete a v aplikáciách) ako súčasť vašej aktivity v iných službách, ako sú Mapy alebo Vyhľadávanie.

Odstránenie histórie polohy

Údaje histórie polohy môžete spravovať a odstrániť na časovej osi Máp Google. Môžete sa rozhodnúť odstrániť celú históriu alebo iba jej časti.

Dôležité: Ak z časovej osi odstránite nejaké údaje histórie polohy, už ich nebude môcť znova zobraziť.

Pomocou aplikácie Mapy Google

Odstránenie celej histórie polohy

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. V sekcii Nastavenia polohy klepnite na Odstrániť celú históriu polohy.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie časti histórie polohy

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. V sekcii Nastavenia polohy klepnite na Odstrániť časť histórie polohy.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jedného dňa z histórie polohy

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár.
 4. Vyberte deň, ktorý chcete odstrániť.
 5. Klepnite na Viac Viaca potom Odstrániť deň.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jednej zastávky z histórie polohy

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár.
 4. Vyberte deň so zastávkou, ktorú chcete odstrániť.
 5. Klepnite na požadovanú zastávku a potom Odstrániť Delete .
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomocou webového prehliadača

Odstránenie celej histórie polohy

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google.
 2. Klepnite na Odstrániť Delete .
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jedného dňa z histórie polohy

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google.
 2. Vyberte rok, mesiac a deň, ktorý chcete odstrániť.
 3. Klepnite na Odstrániť Delete .
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jednej zastávky z histórie polohy

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google.
 2. Vyberte rok, mesiac a deň, ktorý chcete odstrániť.
 3. Vedľa miesta, ktoré chcete vymazať, klepnite na Viac Viaca potom Odstrániť zastávku z dňa.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Automatické odstraňovanie histórie polohy

Môžete si vybrať, či chcete automaticky odstraňovať históriu polohy staršiu ako 3, 18 alebo 36 mesiacov.

Pomocou aplikácie Mapy Google

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. Posuňte zobrazenie na Nastavenia polohy.
 5. Klepnite na Automaticky odstraňovať históriu polohy.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomocou webového prehliadača

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google
 2. Vpravo dole kliknite na Nastavenia Settings icon a potom Automaticky odstraňovať históriu polohy
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. 

Čo sa stane po odstránení časti alebo celej histórie polohy

Ak odstránite časť alebo celú históriu polohy, niektoré prispôsobené funkcie na Googli prestanú byť čiastočne alebo úplne k dispozícii. Príklad:

 • albumy vo Fotkách Google automaticky vytvorené z miest, ktoré ste navštívili;
 • odporúčania založené na navštívených miestach;
 • aktuálne informácie o najlepšom čase odísť domov či do práce, aby ste sa vyhli dopravnej špičke.

Dôležité: Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia (napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách) a pozastavíte históriu polohy alebo z nej odstránite údaje o polohe, môžu byť tieto údaje naďalej uložené v účte Google ako súčasť ostatných webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať ako súčasť vašej aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení vašej aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na fotkách.

Využitie a diagnostika histórie polohy

Zapnutím histórie polohy povolíte zariadeniu odosielať Googlu diagnostické údaje, ktoré sa týkajú toho, čo v súvislosti s históriou polohy funguje. Ak históriu polohy vypnete, môžete sa rozhodnúť, či chcete zdieľať informácie o využití a diagnostike.

Všetky informácie o využití a diagnostike sa používajú v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google.

Aké informácie môže vaše zariadenie zdieľať

Vaše zariadenie môže Googlu odosielať informácie na zlepšenie histórie polohy. Môžu sa odosielať napríklad tieto informácie:

 • kvalita a dĺžka pripojení k mobilným sieťam, GPS, sieťam Wi-Fi alebo k rozhraniu Bluetooth;
 • stav nastavení polohy;
 • reštarty a správy o zlyhaní;
 • aplikácie používané na zapnutie alebo vypnutie histórie polohy;
 • úroveň nabitia batérie.
Ako pomáhajú zdieľané informácie Googlu zlepšovať sa

Informácie o využití a diagnostike pomáhajú zlepšovať aplikácie a služby Googlu, ako aj zariadenia s Androidom. Google môže napríklad tieto informácie použiť na zlepšenie nasledujúcich možností:

 • Výdrž batérie: Google môže pomocou informácií o tom, čo najviac spotrebúva batériu v zariadení, znížiť spotrebu batérie bežne používanými funkciami.
 • Presnosť polohy: Google môže pomocou informácií zo senzorov polohy a nastavení zlepšiť odhady polohy pre aplikácie a služby.

Informácie o ďalších nastaveniach polohy

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
70975
false
false