Správa histórie polohy

História polohy je nastavenie na úrovni účtu Google, ktoré ukladá miesta navštívené s mobilnými zariadeniami, v ktorých:

 • ste sa prihlásili do účtu Google,
 • zapli históriu polohy,
 • zapli nahlasovanie polohy.

Po zapnutí histórie polohy si môžete v produktoch a službách Googlu všimnúť viacero výhod, napríklad prispôsobené mapy, odporúčania na základe miest, ktoré ste navštívili, pomoc s nájdením telefónu, informácie o aktuálnej premávke pri dochádzaní a užitočnejšie reklamy.

 • História polohy je v účte Google predvolene vypnutá. Zapnúť ju môžete iba po aktivovaní.
 • Históriu polohy môžete kedykoľvek pozastaviť v časti Riadenie aktivity účtu Google.
 • Máte pod kontrolou, čo sa do histórie polohy ukladá. Na časovej osi Máp Google si môžete zobraziť navštívené miesta, ale môžete tu aj upraviť alebo odstrániť informácie.

Ak ste zapli ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a históriu polohy pozastavíte alebo z nej odstránite údaje o polohe, tieto sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google ako súčasť vašej aktivity na ďalších weboch, v aplikáciách a službách Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať ako súčasť vašej aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnuté nastavenie Aktivita na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na fotkách.

Poznámka: Niektoré z týchto krokov fungujú iba v Androide 8.0 a vyššom. Ako skontrolovať verziu Androidu

Zapnutie alebo vypnutie histórie polohy

Históriu polohy môžete vo svojom účte kedykoľvek vypnúť. Ak používate pracovný alebo školský účet, správca vám musí toto nastavenie sprístupniť. Ak to urobí, budete môcť históriu polohy využívať ako ktorýkoľvek bežný používateľ.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Google a potom Účet Google.
 2. Klepnite v hornej časti na položku Dáta a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity klepnite na položku História polohy.
 4. Zmeňte, či váš účet alebo zariadenia môžu Googlu nahlasovať históriu polohy:
  • Váš účet a všetky zariadenia: zapnite alebo vypnite v hornej časti možnosť Používať históriu polohy.
  • Iba konkrétne zariadenie: klepnite na položku Zariadenia v tomto účte a potom zariadenie zapnite alebo vypnite.

Ak používate prehliadač, prejdite v účte Google do časti Riadenie aktivity. Zrejme sa budete musieť prihlásiť. V hornej časti zapnite alebo vypnite Históriu polohy.

Keď je história polohy zapnutá

 • Google získava históriu polohy zo zariadení, v ktorých ste sa prihlásili a ktoré majú zapnuté nahlasovanie polohy.
 • Nastavenie nahlasovania polohy môžete zmeniť v každom zariadení, do ktorého ste sa prihlásili, a môžete obmedziť, ktoré zariadenia poskytujú údaje o polohe zahŕňané do histórie polohy. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, môžete:
  • nahlasovať polohu iba z niektorých zariadení,
  • nahlasovať polohu zo všetkých svojich zariadení,
  • vypnúť históriu polohy vo svojom účte Google. Vaša poloha sa nebude nahlasovať zo žiadnych zariadení a do účtu sa nová história polohy nezaznamená.
 • Nastavenia ďalších služieb určovania polohy vo vašom zariadení, ako sú napríklad Služby určovania polohy Google a funkcia Nájdi moje zariadenie, sa nezmenia.

Keď je história polohy vypnutá

 • Nové informácie o polohe sa do vašej histórie polohy neukladajú.
 • Predchádzajúca aktivita sa z histórie polohy neodstráni. Môžete ručne odstrániť históriu polohy.
 • Nastavenia ďalších služieb určovania polohy vo vašom zariadení, ako sú napríklad Služby určovania polohy Google a funkcia Nájdi moje zariadenie, sa nezmenia.
 • Aj po vypnutí histórie polohy sa môžu niektoré údaje o polohe naďalej ukladať do iných nastavení (napríklad aktivity na internete a v aplikáciách) ako súčasť vašej aktivity v iných službách, ako sú Mapy alebo Vyhľadávanie.

Odstránenie histórie polohy

Časová os Máp Google poskytuje rozhranie na správu a odstraňovanie informácií histórie polohy. Môžete sa rozhodnúť odstrániť celú históriu alebo iba jej časti. Ak z časovej osi odstránite informácie histórie polohy, už sa vám nezobrazí.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Google a potom Účet Google.
 2. V hornej časti klepnite na položku Dáta a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity klepnite na položku História polohy.
 4. Klepnite v dolnej časti na možnosť Spravovať časovú os. V zariadení sa otvoria Mapy Google Mapy Google.
 5. Klepnite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 6. Vyberte v dolnej časti možnosť Odstrániť celú históriu polohy alebo Odstrániť časť histórie polohy.

Ak používate prehliadač, prejdite na maps.google.com/timeline. Zrejme sa budete musieť prihlásiť. Na časovej osi môžete odstrániť jednotlivé miesta, miesta podľa dátumu alebo celú históriu polohy.

Poznámka: Časová os momentálne nie je k dispozícii v Južnej Kórei. Históriu polohy môžete zapnúť alebo pozastaviť v časti Riadenie aktivity, kde môžete tiež odstrániť dáta histórie polohy.

Čo sa stane po odstránení histórie polohy

 • Ak odstránite celú históriu polohy, niektoré aplikácie Google nemusia fungovať rovnako ako predtým.
 • Aj po odstránení informácií histórie polohy sa môžu niektoré údaje o polohe naďalej ukladať do iných nastavení (napríklad aktivity na internete a v aplikáciách) ako súčasť vašej aktivity v iných službách, ako sú Vyhľadávanie alebo Mapy.

Využitie a diagnostika histórie polohy

Zapnutím histórie polohy povolíte zariadeniu odosielať Googlu diagnostické údaje, ktoré sa týkajú toho, čo v súvislosti s históriou polohy funguje. Ak históriu polohy vypnete, môžete sa rozhodnúť, či chcete zdieľať informácie o využití a diagnostiky.

Všetky informácie o využití a diagnostiky sa používajú v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google.

Aké informácie môže zariadenie zdieľať

Zariadenie môže Googlu odosielať informácie na zlepšenie histórie polohy. Môžu sa odosielať napríklad tieto informácie:

 • kvalita a dĺžka pripojení k mobilným sieťam, GPS, sieťam Wi-Fi alebo k rozhraniu Bluetooth;
 • stav nastavení polohy;
 • reštarty a správy o zlyhaní;
 • aplikácie použité na zapnutie a vypnutie histórie polohy; alebo
 • úroveň nabitia batérie.
Ako pomáhajú zdieľané informácie Googlu zlepšovať sa

Informácie o využití a diagnostike pomáhajú zlepšovať aplikácie a služby Googlu, ako aj zariadenia s Androidom. Google môže napríklad tieto informácie použiť na zlepšenie nasledujúcich možností:

 • Výdrž batérie: Google môže použiť informácie o tom, čo najviac spotrebúva batériu v zariadení, na zníženie spotreby batérie bežne používanými funkciami.
 • Presnosť polohy: Google môže používať informácie zo senzorov polohy a nastavení na zlepšenie odhadov polohy, ktorú používajú aplikácie a služby.

Informácie o ďalších nastaveniach polohy