Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Správa histórie polohy

Niektoré z týchto informácií platia pre zariadenia so systémom Android 4.4 alebo novším. Prečítajte si, ako spravovať prístup k polohe v systémoch Android verzie 4.1 až 4.3. Preštudujte si informácie o Nahlasovaní polohy a Histórii polohy pre zariadenia iPhone a iPad.

História polohy umožňuje Googlu, aby vám zobrazil užitočné informácie na základe miest, ktoré ste navštívili so zariadeniami, kde ste prihlásený/-á do svojho účtu Google. Zobrazia sa vám napríklad predpovede pre vaše časté trasy a lepšie výsledky vyhľadávania. Informácie o vašej polohe môže tiež použiť akákoľvek aplikácia či služba Google vrátane reklám, ktoré sa vám zobrazujú.

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy

Prístup k Histórii polohy v Nastaveniach Google je k dispozícii na zariadeniach so systémom Android 2.3 alebo novším.

Keď je História polohy vypnutá, navštívené miesta sa neukladajú. Históriu polohy môžete kedykoľvek vypnúť. Keď ju vypnete pre svoj účet Google, vypne sa aj na všetkých zariadeniach priradených k danému účtu Google.

Ak chcete úplne vypnúť služby určovania polohy pomocou technológie GPS alebo siete Wi-Fi, môžete vypnúť hlavnú funkciu polohy zariadenia podľa tohto postupu.

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy v Nastaveniach Google

 1. Nájdite nastavenia Google v jednom z týchto umiestnení (v závislosti od vášho zariadenia):
  • v samostatnej aplikácii Nastavenia Google, Nastavenia Google
  • v hlavnej aplikácii Nastavenia posuňte zobrazenie nadol a klepnite na položku Google.
 2. Klepnite na možnosti Poloha > História polohy Google pri účte, ktorý chcete zmeniť.
 3. Zapnite alebo vypnite Históriu polohy pre svoj účet alebo zariadenia:
  • Účet Google: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Históriu polohy pre všetky zariadenia priradené k vášmu účtu Google, prepnite horný prepínač.
  • Iba zariadenie: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Históriu polohy iba pre určité zariadenie, prepnite prepínač vedľa tohto zariadenia.

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy pomocou Riadenia aktivity

 1. Prejdite v časti Môj účet do sekcie Riadenie aktivity. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do účtu Google, ku ktorému chcete priradiť svoju polohu.
 2. V časti Navštívené miesta použite prepínač a zapnite či vypnite Históriu polohy. Keď tu Históriu polohy vypnete, deaktivuje sa pre celý účet Google ako aj všetky zariadenia, ktoré sú k nemu priradené.

Ak používate účet služieb Google Apps for Business, Education alebo Government, možno budete musieť získať prístup k týmto nastaveniam od svojho správcu.

Odstránenie Histórie polohy

Môžete odstrániť celú Históriu polohy, alebo iba jej určité časti. Ak odstránite celú históriu, niektoré aplikácie, ako je Asistent Google, nemusia správne fungovať.

Odstránenie celej Histórie polohy pomocou Nastavení Google
 1. Nájdite nastavenia Google v jednom z týchto umiestnení (v závislosti od vášho zariadenia):
  • v samostatnej aplikácii Nastavenia Google, Nastavenia Google
  • v hlavnej aplikácii Nastavenia posuňte zobrazenie nadol a klepnite na položku Google.
 2. Klepnite na možnosti Poloha > História polohy .
 3. V dolnej časti obrazovky klepnite na položku Odstrániť Históriu polohy.

DÔLEŽITÉ: Ak odstránite Históriu polohy pomocou aplikácie Nastavenia Google, odstráni sa celá história. Tento krok nie je možné vrátiť späť a môže sa stať, že niektoré aplikácie, ako je Asistent Google, budú mať problémy.

Odstránenie častí Histórie polohy na webových stránkach História polohy

Na webových stránkach História polohy môžete odstrániť jednotlivé polohy, polohy podľa dátumu alebo celú históriu polohy.

 1. Prejdite na maps.google.com/locationhistory a prihláste sa do svojho účtu Google.
 2. Môžete zvoliť nasledujúce spôsoby odstránenia histórie polohy:
  • Podľa dátumu: Ak chcete odstrániť históriu z vybraného dátumu, vyberte možnosť Odstrániť históriu z tohto dňa. Ak najprv vyberiete rozsah dní a potom možnosť Vymazať históriu v tomto časovom období, odstránite históriu pre všetky zobrazené dni.
  • Podľa jednotlivej polohy: Vyberte zo zoznamu alebo mapy konkrétnu polohu. V bubline vyberte možnosť Odstrániť minulú polohu z vašej histórie.
  • Celá história: Ak chcete odstrániť celú uloženú históriu, vyberte možnosť Odstrániť celú históriu.

POZNÁMKA: Webové stránky História polohy nie sú k dispozícii v Kórei.

Využitie a diagnostika Histórie polohy

Keď zapnete Históriu polohy, aktivujete na svojom zariadení tiež odosielanie diagnostických informácií Googlu, ktoré zahrnujú údaje o tom, čo v súvislosti s Históriou polohy funguje.

Keď zariadenie posiela informácie o využití a diagnostike

Zariadenie môže Googlu odosielať informácie na zlepšenie Histórie polohy napríklad vtedy, keď služby určovania polohy nefungujú tak, ako by mali. Informácie môžu zahrnovať:

 • kvalitu a trvanie pripojení k mobilným sieťam, technológii GPS, sieťam Wi-Fi alebo k rozhraniu Bluetooth;
 • stav nastavení polohy;
 • výskyty reštartov a správy o zlyhaní;
 • aplikácie použité na zapnutie a vypnutie Histórie polohy; alebo
 • úrovne nabitia batérie.

Informácie o využití a diagnostike pomáhajú zlepšovať aplikácie a služby Google, ako aj zariadenia s Androidom. Google môže napríklad tieto informácie použiť na zlepšenie nasledujúcich vlastností:

 • Výdrž batérie: Google môže použiť informácie o tom, čo najviac spotrebúva batériu na zariadení, na zníženie spotreby batérie bežne používanými funkciami.
 • Presnosť polohy: Google môže použiť informácie zo senzorov a nastavení polohy na zlepšenie kvality polohy, ktorú používajú aplikácie a služby na zaistenie kvalitného používateľského prostredia.

Všetky informácie o využití a diagnostike sa používajú v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Google.