ניהול של הגדרות Google

אם בטלפון מותקנים שירותי Google Play, אתם יכולים לנהל את האפליקציות והשירותים של Google בהגדרות Google.

הערה: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירי Android מגרסה 8.0 ואילך. כך בודקים את הגרסה של Android.

פתיחה של הגדרות Google

בהתאם לטלפון שלכם:

  • פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון ואז Google.
  • פותחים את האפליקציה הנפרדת 'הגדרות Google' הגדרות Google.

ניהול הגדרות Google

חשוב: ההגדרות עשויות להשתנות בהתאם לטלפון. לפרטים נוספים, יש ליצור קשר עם יצרן המכשיר.

חשבון

  1. בקטע "חשבון", מקישים על חשבון Google.
  2. בחלק העליון, גוללים אל הכרטיסייה הרצויה.
  3. מקישים על כרטיסייה:

שירותים

בקטע "שירותים", גוללים למטה ומקישים על השירות הרצוי. למשל:

ניקוי נתוני האפליקציות

ניתן למחוק מחשבון Google נתונים של אפליקציות שלא פותחו על ידי Google. במסך הראשי של הגדרות Google, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז ניקוי נתוני האפליקציותאיך לפנות מקום במכשיר..

אופן השימוש בנתונים וניתוח הביצועים

אתם יכולים לשלוח ל-Google מידע על השימוש במכשיר ואופן הפעולה שלו. שיתוף המידע הזה יכול לסייע ל-Google לשפר את Android למען כל המשתמשים. במסך הראשי של הגדרות Google, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז אופן השימוש בנתונים וניתוח הביצועיםלמידע נוסף על שיתוף מידע לצורך שיפור של Android‏.