صفحه درخواستی در حال حاضر به زبان شما موجود نیست. می‌توانید زبان دیگری را در انتهای صفحه انتخاب کنید یا با استفاده از ویژگی ترجمه داخلی Google Chrome هر صفحه وبی را فوراً به زبان انتخابی‌تان ترجمه کنید.

Manage your Google Settings

If your phone uses Google Play Services, you can manage your Google apps and services in Google Settings.

Important: Some of these steps work only on Android 8.0 and up. Learn how to check your Android version.

Open Google Settings

Depending on your phone, either:

  • Open your phone's Settings app And then Google.
  • Open a separate app called Google Settings .

Manage your Google Settings

Account

  1. Under "Account," tap Manage your Google Account.
  2. Across the top, scroll to the tab you want.
  3. Tap a tab:

Services

Under "Services on this device" scroll down and tap the service you want. For example:

Clear app data

If an app isn't made by Google, you can delete its app data from your Google Account. On your main Google Settings screen, tap More  And then Clear app dataLearn how to free up space.

Usage & diagnostics

You can send information to Google about how you use your device and how it's working. Sharing this information can help Google improve Android for everyone. On your main Google Settings screen, tap More  And then Usage & diagnosticsLearn about sharing information to improve Android.

Was this helpful?
How can we improve it?
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
Search Help Center
true
70975
false