Se enheter med kontoåtkomst

Du kan se vilka datorer, telefoner och andra enheter som du är eller nyligen har varit inloggad på med ditt Google-konto. På google.com/devices kan du kontrollera att ingen annan har loggat in på kontot.

Granska enheter

 1. Välj Säkerhet på navigeringspanelen till vänster.
 2. Välj Hantera alla enheter på panelen Dina enheter.
 3. Där ser du vilka enheter du är inloggad på med Google-kontot och vilka enheter du har varit inloggad på under de senaste veckorna. Välj en enhet eller session om du vill läsa mer om den.
 4. Enheter och sessioner där du är utloggad har indikatorn Utloggad.
 5. Om flera sessioner visas för samma enhetstyp kan de komma från samma enhet eller olika enheter. Granska sessionerna och logga ut dem om du inte är säker på att alla kommer från dina enheter.

Vad är en session?

I vissa fall kan du se sessioner i stället för enskilda enheter. En session är en tidsperiod när du är inloggad på ditt Google-konto i en webbläsare, app eller tjänst på enheten. Det är normalt att ha flera sessioner på samma enhet. 

En separat session kan skapas på enheten när du

 • loggar in på en ny enhet
 • anger lösenordet på nytt för att verifiera din identitet
 • loggar in i en ny webbläsare, app eller tjänst
 • ger en app åtkomst till din kontodata
 • loggar in i ett inkognitofönster eller ett webbläsarfönster där du surfar privat.

Av säkerhetsskäl visas alla sessioner så att du kan granska dem individuellt och logga ut från dem om du inte är säker på att de är dina.

Vad tiden som visas betyder

De angivna tiderna motsvarar den senaste kommunikationen mellan enheten eller sessionen och Googles system på varje plats.

Denna kommunikation kan omfatta

 • användaråtgärder, till exempel när du använder Google-kontot eller Googles appar
 • automatisk synkronisering som sker i bakgrunden mellan en tjänst och Google.

Därför kanske du ser en senare tidpunkt än när du sist använde enheten.

Logga ut från en enhet som du inte längre använder

Skydda kontot genom att logga ut på enheter som

 • har försvunnit eller som du inte längre äger
 • inte är dina.

Viktigt! Om du inte känner igen en enhet, eller om det finns obekant aktivitet på kontot, följer du anvisningarna för att skydda kontot.

 1. Välj Säkerhet på navigeringspanelen till vänster.
 2. Välj Hantera alla enheter på panelen Dina enheter.
 3. Välj en enhet följt av Logga ut.
 4. Om flera sessioner visas med samma enhetsnamn kan de komma från samma enhet eller olika enheter. Om du vill vara säker på att det inte finns någon kontoåtkomst från en enhet loggar du ut från alla sessioner med det enhetsnamnet.

Skydda kontot om en okänd enhet visas

 1. Välj Säkerhet på navigeringspanelen till vänster.
 2. Välj Hantera alla enheter på panelen Dina enheter.

Du kan titta efter dessa tecken på att någon annan använder kontot:

 • Du känner inte igen en enhet. Du kanske inte känner igen aktivitet som faktiskt var din i följande fall:
 • Du var inte på en viss plats vid den angivna tiden. Du kanske inte känner igen en plats där du faktiskt har varit i följande fall:
 • Du minns inte att du använt kontot på ett visst datum eller vid en viss tidpunkt. Du kanske inte känner igen ett datum eller en tidpunkt om du har appar som använder ditt Google-konto, t.ex. Gmail eller Kalender, eftersom tiderna kan vara nyare än du minns det.
 • Du ser en annan webbläsare (som Chrome eller Safari) än den du brukar använda.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
2581837162752694529