Tạo Tài khoản Google

Tài khoản Google cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều sản phẩm của Google. Có Tài khoản Google, bạn có thể thực hiện những việc như sau:

 • Gửi và nhận email bằng Gmail
 • Tìm video mới bạn yêu thích trên YouTube
 • Tải các ứng dụng xuống từ Google Play

Bước 1: Chọn một loại Tài khoản Google

Lưu ý quan trọng: Khi tạo Tài khoản Google cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể bật tính năng cá nhân hoá cho doanh nghiệp. Tài khoản doanh nghiệp cũng giúp bạn dễ dàng thiết lập Trang doanh nghiệp trên Google để cải thiện mức độ hiện diện và quản lý thông tin trực tuyến về doanh nghiệp của bạn.

Khi bạn tạo Tài khoản Google, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác, bạn có thể giúp bảo vệ tài khoản của mình và làm cho các dịch vụ của chúng tôi hữu ích hơn.

Mẹo: Bạn không cần có tài khoản Gmail để tạo Tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email không phải Gmail để tạo Tài khoản Google.

 1. Truy cập trang Đăng nhập vào Tài khoản Google.
 2. Nhấp vào Tạo tài khoản.
 3. Nhập tên của bạn.
 4. Trong trường "Tên người dùng", hãy nhập tên người dùng.
 5. Nhập và xác nhận mật khẩu của bạn.
  • Mẹo: Khi bạn nhập mật khẩu trên thiết bị di động, chữ cái đầu tiên không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 6. Nhấp vào Tiếp theo.
  • Nếu muốn, bạn có thể thêm và xác minh một số điện thoại cho tài khoản của bạn.
 7. Nhấp vào Tiếp theo.

Tên người dùng tôi muốn đã có người sử dụng

Bạn không thể tạo Tài khoản Google nếu tên người dùng mà bạn yêu cầu:

 • Đã có người sử dụng.
 • Có cấu trúc rất giống với tên người dùng hiện tại.
  • Lưu ý: Nếu example@gmail.com đã tồn tại, thì bạn sẽ không thể sử dụng examp1e@gmail.com.
 • Là tên người dùng mà trước đây có người đã sử dụng, sau đó xoá đi.
 • Đã được Google giữ lại để ngăn chặn hành vi phát tán thư rác hoặc hành vi lạm dụng.

Sử dụng một địa chỉ email hiện có

 1. Truy cập trang Đăng nhập vào Tài khoản Google.
 2. Nhấp vào Tạo tài khoản.
 3. Nhập tên của bạn.
 4. Nhấp vào Thay vào đó, hãy sử dụng địa chỉ email hiện tại của tôi.
 5. Nhập địa chỉ email hiện tại của bạn.
 6. Nhấp vào Tiếp theo.
 7. Xác minh địa chỉ email của bạn bằng mã bạn nhận được qua địa chỉ đó.
 8. Nhấp vào Xác minh.

Bước 2: Bảo vệ tài khoản bằng thông tin khôi phục

Nếu bạn quên mật khẩu hoặc ai đó đang sử dụng tài khoản của bạn khi chưa được phép, thì thông tin khôi phục cập nhật sẽ giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản dễ dàng hơn.

Tìm hiểu cách tránh mất quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Khắc phục vấn đề

Kiểm tra xem bạn đã có Tài khoản Google chưa

Nếu trước đó, bạn từng đăng nhập vào một sản phẩm của Google (như Gmail, Maps hoặc YouTube) thì bạn đã có Tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo để đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào khác của Google.

Nếu bạn không nhớ đã từng đăng nhập và muốn kiểm tra xem bạn có tài khoản hay không, hãy nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ thấy thông báo nếu không có Tài khoản Google nào được liên kết với địa chỉ email của bạn.

Bạn có thể đăng nhập vào một Tài khoản Google hiện có.

Kiểm tra địa chỉ email mà thông báo được gửi đến

Theo mặc định, hệ thống gửi các thông báo liên quan đến tài khoản tới địa chỉ Gmail mới của bạn hoặc địa chỉ email không phải của Google nếu bạn đã đăng ký bằng địa chỉ đó.

Để thay đổi địa chỉ bạn nhận thông báo, hãy chỉnh sửa email liên hệ của bạn.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo Tài khoản Google bằng một địa chỉ email không phải của Google mà bạn sở hữu từ trước.

Nếu địa chỉ email này đã được sử dụng

Bạn không thể chọn địa chỉ email này cho một tài khoản mới. Nếu địa chỉ email này là của bạn, thì nguyên nhân có thể là:

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính