Tạo Tài khoản Google

Tài khoản Google cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều sản phẩm của Google. Với Tài khoản Google, bạn có thể thực hiện những việc như sau:

 • Gửi và nhận email bằng Gmail
 • Tìm video yêu thích mới trên YouTube
 • Tải ứng dụng xuống từ Google Play

Bước 1: Tạo Tài khoản Google

Khi bạn tạo Tài khoản Google, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác, bạn có thể giúp bảo mật tài khoản của mình và làm cho các dịch vụ của chúng tôi hữu ích hơn.

Mẹo: Bạn không cần tài khoản Gmail để tạo Tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email không phải Gmail để tạo Tài khoản Google.

Chọn tên người dùng mới
 1. Truy cập vào trang tạo Tài khoản Google.
 2. Nhập tên của bạn.
 3. Trong trường "Tên người dùng", hãy nhập tên người dùng bạn muốn cho Tài khoản của mình.
 4. Nhập và xác nhận mật khẩu của bạn.
 5. Nhấp vào Tiếp theo.
 6. Xác minh số điện thoại di động của bạn bằng mã nhận được qua tin nhắn văn bản.
 7. Nhấp vào Xác minh.
Kiểm tra xem bạn đã có Tài khoản Google chưa

Nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google (như Gmail, Maps hoặc YouTube) thì bạn đã có Tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo cho sản phẩm đó để đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào khác của Google.

Nếu bạn không nhớ đã từng đăng nhập và muốn kiểm tra xem bạn có tài khoản hay không, hãy nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ thấy thông báo nếu không có Tài khoản Google nào được liên kết với địa chỉ email của bạn.

Nếu bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu của mình, hãy khôi phục tài khoản.

Kiểm tra địa chỉ email mà thông báo được gửi đến

Theo mặc định, hệ thống gửi tất cả các thông báo liên quan đến tài khoản tới địa chỉ Gmail mới của bạn hoặc địa chỉ email không phải của Google nếu bạn đã đăng ký bằng địa chỉ đó.

Để thay đổi địa chỉ bạn nhận thông báo, hãy chỉnh sửa email liên hệ của bạn.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo Tài khoản Google bằng một địa chỉ email không phải của Google mà bạn sở hữu từ trước.

Sử dụng địa chỉ email hiện có 

 1. Truy cập vào trang tạo Tài khoản Google.
 2. Nhập tên của bạn.
 3. Nhấp vào Thay vào đó, hãy sử dụng địa chỉ email hiện tại của tôi.
 4. Nhập địa chỉ email hiện tại của bạn.
 5. Nhấp vào Tiếp theo.
 6. Xác minh địa chỉ email của bạn bằng mã bạn nhận được qua địa chỉ đó.
 7. Nhấp vào Xác minh.

Bước 2: Bảo vệ tài khoản bằng thông tin khôi phục

Nếu bạn quên mật khẩu hoặc ai đó đang sử dụng tài khoản của bạn khi chưa được phép, thì thông tin khôi phục cập nhật sẽ giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản dễ dàng hơn.

Tìm hiểu cách tránh mất quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?