Tạo tài khoản Google

Tài khoản Google cấp cho bạn quyền truy cập vào các sản phẩm của Google như Gmail, Google+, YouTube và nhiều sản phẩm khác bằng một tên người dùng và mật khẩu. Tài khoản Google đi kèm địa chỉ Gmail và Tiểu sử trên Google+ sẽ giúp bạn có trải nghiệm được cá nhân hóa và phong phú hơn trên Google.

Tạo tài khoản Google

Để tạo tài khoản Google, hãy đi tới trang Tạo tài khoản Google của bạn.

Bạn cũng có thể chỉ cần nhấp vào liên kết Tạo tài khoản bên dưới hộp đăng nhập ở giữa bất kỳ trang đăng nhập Google nào.

Sử dụng cùng một tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào mọi sản phẩm và dịch vụ của Google

Sau khi tạo tài khoản Google, bạn có thể sử dụng cùng một tên người dùng và mật khẩu đó để đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google. Điều này luôn đúng dù bạn đã tạo tài khoản thông qua trang đăng ký chính hoặc thông qua trang đăng ký của một sản phẩm cụ thể. Ví dụ: giả sử bạn muốn bắt đầu sử dụng YouTube để đăng video của mình. Bạn truy cập www.youtube.com và tạo tài khoản Google. Bạn không chỉ có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu đó để đăng nhập và bắt đầu đăng video trên YouTube mà bạn còn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu đó để tạo và chia sẻ tài liệu trong Google Documents.

Tôi có thể kiểm tra xem mình đã có tài khoản Google chưa hay không?

Nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google (như Gmail, Google+ hoặc YouTube) thì bạn đã có tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng cùng một tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo cho sản phẩm đó để đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm mới nào của Google bạn muốn thử. Nếu bạn đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu của mình, hãy truy cập Trang khắc phục sự cố khi đăng nhập.

Gửi email thông báo tới tài khoản của bạn

Nếu bạn đã đăng ký Gmail bằng tài khoản Google của mình, chúng tôi sẽ gửi tất cả email thông báo liên quan đến tài khoản tới địa chỉ Gmail mới, địa chỉ này sẽ là username@gmail.com.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích