Izrada Google računa

Možete se registrirati za Google račun da biste upotrebljavali Gmail, Google+, YouTube i ostale Googleove proizvode.

Izrada novog računa

Da biste postavili Google račun, otvorite stranicu za izradu Google računa.

Na bilo kojoj stranici za prijavu na Google možete odabrati Više opcija a zatim Izradi račun.

Provjerite imate li već Google račun

Ako ste se već prijavljivali na neki Googleov proizvod (na primjer Gmail, Google+ ili YouTube), već imate Google račun. Korisničko ime i zaporku koje ste izradili za taj proizvod možete upotrebljavati za prijavu na sve ostale Googleove proizvode.

Ako se ne možete sjetiti da ste se ikad prijavili i želite provjeriti imate li račun, unesite e-adresu. Ako s vašom e-adresom nije povezan Google račun, dobit ćete poruku da je tome tako. 

Ako ste zaboravili korisničko ime ili zaporku, slijedite upute za oporavak računa.

Provjerite na koju se e-adresu šalju obavijesti e-poštom

Ako ste se registrirali za Gmail pomoću svojeg Google računa, sve obavijesti e-poštom povezane s računom slat ćemo na vašu Gmail adresu.

Da biste promijenili e-adresu za obavijesti, prijavite se na stranici Moj račun a zatim Vaši osobni podaci a zatim E-adresa.