ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยที่อยู่อีเมลอื่น

เวลาสร้างบัญชี Google คุณจะได้รับที่อยู่ Gmail โดยอัตโนมัติ แต่หากคุณต้องการใช้ที่อยู่อีเมลอื่นในการลงชื่อเข้าใช้ คุณก็ลิงก์ที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช่ Gmail กับบัญชีนี้ได้ และใช้ที่อยู่นั้นเพื่อลงชื่อเข้าใช้ กู้คืนรหัสผ่าน รับการแจ้งเตือน และอื่นๆ

อีเมลอื่นที่เลือกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • ต้องไม่ใช่ที่อยู่ Gmail
 • ต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลที่ลิงก์กับบัญชี Google บัญชีอื่นอยู่แล้ว
 • อย่าลืมใช้รหัสผ่านของบัญชี Google เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลนี้

เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่น

 1. เปิดบัญชี Google คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้
 2. ในส่วน "ข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว" ให้เลือกข้อมูลส่วนตัว
 3. เลือกอีเมล จากนั้น ขั้นสูง
 4. ข้าง "อีเมลอื่น" ให้เลือกเพิ่มอีเมลอื่นหรือเพิ่มอีเมลเพิ่มเติม
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ เลือกเพิ่ม

เราจะส่งอีเมลที่มีลิงก์สำหรับการยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลอื่นของคุณ คุณต้องเปิดอีเมลและคลิกลิงก์ก่อน จึงจะใช้ที่อยู่อื่นลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้ ทั้งนี้ คุณอาจไม่ได้รับอีเมลทันที

หากหาข้อความไม่เจอ ให้ดูเคล็ดลับในการหาอีเมลยืนยันหรือส่งคำขออีเมลยืนยันใหม่

นำที่อยู่อีเมลอื่นออก

 1. เปิดบัญชี Google คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้
 2. ในส่วน "ข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว" ให้เลือกข้อมูลส่วนตัว
 3. เลือกอีเมล จากนั้น ขั้นสูง
 4. ข้างที่อยู่อีเมลอื่นที่ต้องการนำออก ให้แตะ "นำออก" นำออก

ดูชื่อผู้ใช้ที่คุณนำออกจากบัญชี Google ได้

ผู้อื่นอาจเห็นที่อยู่ Gmail แทนที่จะเป็นที่อยู่อีเมลอื่นของคุณ

เมื่อผู้คนแชร์สิ่งต่างๆ กับที่อยู่อีเมลอื่น บางครั้งพวกเขาจะเห็นที่อยู่อีเมลบัญชี Google หลัก (Gmail) ที่แสดงไว้แทน ตัวอย่างเช่น

 • Google เอกสาร: เมื่อมีผู้แชร์เนื้อหา เช่น เอกสาร โดยใช้ที่อยู่อีเมลอื่นของคุณ ที่อยู่ Gmail ของคุณจะปรากฏแทนที่อยู่อีเมลอื่น
 • Google Sites: เมื่อมีผู้แชร์เว็บไซต์กับที่อยู่อีเมลอื่น ที่อยู่ Gmail ของคุณจะปรากฏแทนที่อยู่อีเมลอื่น
 • ปฏิทิน: เมื่อคุณตอบรับคำเชิญที่ส่งต่อจากที่อยู่อื่น ผู้จัดกิจกรรมจะเห็นว่าการตอบรับมาจากที่อยู่ Gmail
 • Google Keep: เมื่อมีผู้แชร์บันทึกกับที่อยู่อีเมลอื่น ที่อยู่ Gmail ของคุณจะปรากฏแทนที่อยู่อีเมลอื่น
hc_author_accounts

นิคเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Accounts และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เขาที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร