Alternatywne adresy e-mail i inne produkty Google

Przed dodaniem alternatywnego adresu e-mail do konta zapoznaj się z następującymi informacjami, aby zrozumieć zasady działania takich adresów w różnych produktach.

Alternatywne adresy e-mail a usługi Dokumenty Google, Witryny i Kalendarz

Gdy osoby zapisane w kontaktach udostępnią treść na Twój alternatywny adres e-mail przez Dokumenty Google lub Witryny Google, wyświetlany będzie Twój podstawowy adres e-mail. Gdy na przykład ktoś udostępni dokument przy użyciu alternatywnego adresu e-mail powiązanego z adresem Gmail, zamiast alternatywnego adresu e-mail będzie wyświetlana nazwa użytkownika Gmaila. W Kalendarzu obsługa adresów alternatywnych uległa zmianie.

Alternatywny adres e-mail i profile Google

Jeśli masz profil Google, w górnej części strony Edytuj profil znajdują się domeny wszystkich zweryfikowanych adresów e-mail powiązanych z Twoim kontem. Wybierz domeny, które mają być wyświetlane w Twoim profilu (pamiętaj, że pełne adresy e-mail nie będą wyświetlane), a następnie zapisz wprowadzone zmiany.

Gdy osoby, które Cię znają, odwiedzą Twój profil i zobaczą np. nazwę domeny szkoły, będą wiedzieć, że ten profil został utworzony przez Ciebie.

Więcej informacji o tym, jak powiązanie innego adresu e-mail z kontem może pomóc Tobie i Twoim znajomym odnaleźć się w Google.