Nhận bản tóm tắt dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn

Bạn có thể xem thông tin tóm tắt về những dịch vụ của Google mà bạn sử dụng và dữ liệu được lưu trong Tài khoản Google của bạn.

Bước 1: Xem tổng quan về dữ liệu của bạn

Tìm những dịch vụ của Google mà bạn sử dụng khi đăng nhập vào tài khoản. Không phải tất cả dịch vụ của Google đều xuất hiện tại đây.

Mẹo: Bạn có thể truy cập trực tiếp vào Trang tổng quan Google.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Trên bảng điều hướng, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Các chế độ bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của bạn", hãy chọn Dữ liệu trên những ứng dụng và dịch vụ bạn sử dụng sau đó Nội dung được lưu trên các dịch vụ của Google.

Bước 2: Tìm hiểu thêm

 1. Để xem dữ liệu của một dịch vụ cụ thể của Google, hãy tìm tên dịch vụ trong trang tổng quan của bạn.
 2. Từ đây, bạn có thể thực hiện một số hành động. Chỉ một số dịch vụ có các tùy chọn này. Một số sản phẩm có thể có các tùy chọn khác.
  • Để lưu bản sao dữ liệu của bạn: Bên dưới tên dịch vụ, hãy chọn biểu tượng Tải xuống Tải xuống.
  • Để chuyển đến phần cài đặt: Bên dưới tên của dịch vụ, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt. Nếu không có tùy chọn này, hãy chuyển đến dịch vụ đó và thay đổi các chế độ cài đặt.
  • Để biết thêm thông tin: Hãy chọn Trung tâm trợ giúp.

Tìm hiểu thêm về:

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false