Получаване на обобщена информация за данните в профила ви в Google

За да видите услугите на Google, които използвате, и какви данни се запазват в профила ви, посетете Google Табло за управление. Оттам можете да прегледате обобщена информация за данните си и да получите повече подробности.

Стъпка 1: Вижте обобщена информация за данните си

 1. Отворете профила си в Google.
 2. В левия навигационен панел кликнете върху Данни и персонализиране.
 3. Превъртете до панелa „Нещата, които създавате и правите“.
 4. Кликнете върху Към Google Табло за управление.
 5. Ще видите услугите на Google, които използвате, и обобщена информация за данните си.

Ще видите данни от услугите на Google, които сте използвали, докато сте били в профила си. Забележка: Не всички наши услуги се показват тук.

Стъпка 2: Научете повече

 1. Изберете услуга на Google, като например Gmail или YouTube.
 2. Ще видите обобщена информация за данните си.
 3. Оттук можете да предприемете няколко действия. (Забележка: Тези опции не са налични за всяка услуга.)
  • За да прегледате повече подробности за данните си, изберете съответната услуга. Тя ще се отвори и ще видите информацията там.
  • За да отворите настройките, долу вдясно изберете „Още“ Още и след това „Настройки“ Настройки. Ако не виждате тази опция, отворете услугата и променете настройките оттам.
  • За да запазите копие на данните си, долу вдясно изберете „Още“ Още и след това Изтегляне на данните.
  • За да видите повече опции, например за намиране на помощни статии, изберете „Още“ Още.

Научете повече за следните неща:

Сродни статии