Nhận bản tóm tắt dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn

Để xem các dịch vụ của Google mà bạn sử dụng và dữ liệu nào được lưu vào tài khoản của bạn, hãy truy cập vào Trang tổng quan Google. Từ trang này, bạn có thể thấy một bản tóm tắt dữ liệu của mình và có thêm thông tin chi tiết.

Bước 1: Xem tổng quan về dữ liệu của bạn

 1. Truy cập vào Trang tổng quan Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Bạn sẽ thấy các dịch vụ của Google mà bạn sử dụng và tóm tắt dữ liệu của bạn.

Bạn sẽ thấy dữ liệu từ các dịch vụ của Google mà bạn sử dụng khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Lưu ý: Không phải tất cả dịch vụ của Google đều xuất hiện tại đây.

Bước 1: Tìm hiểu thêm

 1. Chọn một dịch vụ của Google, như Gmail hoặc YouTube.
 2. Bạn sẽ thấy một bản tóm tắt dữ liệu của mình.
 3. Từ đây bạn có thể thực hiện một số hành động. (Lưu ý: Các tùy chọn này không có sẵn cho mỗi dịch vụ.)
  • Để xem chi tiết hơn về dữ liệu của bạn, hãy chọn dữ liệu đó. Bạn sẽ được chuyển tới dịch vụ và xem dữ liệu ở đó.
  • Để đi tới cài đặt: Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Khác Thêm tiếp đến Cài đặt Cài đặt. Nếu không có tùy chọn này, hãy đi đến dịch vụ và thay đổi cài đặt.
  • Để lưu bản sao dữ liệu của bạn: Ở góc dưới cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Tải dữ liệu xuống.
  • Để xem thêm tùy chọn, như tìm bài viết trợ giúp, hãy chọn Thêm Thêm.

Tìm hiểu thêm về:

Bài viết có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?