Phát hiện hoạt động đáng ngờ trong tài khoản

Lưu ý: Nếu bạn được chuyển hướng đến trang này từ hộp đăng nhập, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của bạn.

 

Tìm hiểu xem tài khoản của bạn có bị tấn công hay không

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, thì ai đó có thể đang sử dụng Tài khoản Google của bạn.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng Tài khoản Google của mình, hãy đổi mật khẩu cho các tài khoản sau ngay lập tức:

 • Tài khoản Google của bạn (nếu bạn chưa đổi mật khẩu sau khi nhận thấy hoạt động đáng ngờ)
 • Các ứng dụng và trang web mà bạn sử dụng cùng một mật khẩu với Tài khoản Google của mình
 • Các ứng dụng và trang web liên hệ với bạn qua địa chỉ email của Tài khoản Google của bạn
 • Các ứng dụng và trang web mà bạn đăng nhập bằng địa chỉ email của Tài khoản Google của bạn
 • Các ứng dụng và trang web mà bạn đã lưu mật khẩu trong Tài khoản Google của mình

Hoạt động đáng ngờ trong tài khoản

Các thay đổi bất thường đối với các tùy chọn cài đặt bảo mật quan trọng

Hãy sửa các tùy chọn cài đặt sau ngay lập tức nếu bạn thấy có sự thay đổi bất thường:

Hoạt động tài chính trái phép

Hoạt động tài chính trong tài khoản của bạn có thể đáng ngờ trong những trường hợp sau:

Thông báo về hoạt động bất thường

Lưu ý: Chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại và địa chỉ email khôi phục của bạn để thông báo cho bạn về hoạt động đáng ngờ.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về hoạt động bất thường bằng một số cách sau:

 • Thông báo về lần đăng nhập bất thường hoặc một thiết bị mới sử dụng tài khoản của bạn.
 • Thông báo rằng đã có sự thay đổi đối với tên người dùng, mật khẩu hoặc các tùy chọn cài đặt bảo mật khác của bạn và bạn không thực hiện thay đổi đó.
 • Thông báo về một số hoạt động khác mà bạn không nhận ra.
 • Một thanh màu đỏ ở đầu màn hình cho biết "Chúng tôi đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của bạn".
 • Trang "Hoạt động và sự kiện bảo mật trên thiết bị" của bạn.

Hoạt động đáng ngờ trong các sản phẩm của Google mà bạn sử dụng

Gmail

Cài đặt Gmail

Hãy sửa các tùy chọn cài đặt Gmail của bạn ngay lập tức nếu bạn thấy thay đổi bất thường với những chi tiết sau:

Hoạt động trong Gmail

Hoạt động trong Gmail của bạn có thể đáng ngờ nếu:

 • Bạn không nhận được email nữa.
 • Bạn bè của bạn nói rằng họ nhận được thư rác hoặc email bất thường từ bạn.
 • Tên người dùng của bạn đã thay đổi.
 • Email bị xóa khỏi hộp thư đến của bạn và bạn không tìm thấy các email đó trong Thùng rác. Bạn có thể báo cáo email bị mất và khôi phục các email đó.
 • Trong hộp Email đã gửi, bạn thấy có các email không phải do bạn soạn.
YouTube

Hoạt động trên YouTube của bạn có thể đáng ngờ nếu:

 • Bạn nhận thấy các thay đổi khác thường đối với ảnh hồ sơ, phần mô tả, tùy chọn cài đặt email hoặc tin nhắn đã gửi trên kênh YouTube của mình.
 • Bạn nhận thấy có video mà bạn không tải lên hoặc nhận xét bạn không thực hiện trên kênh YouTube của mình.
Google Drive

Hoạt động trên Google Drive của bạn có thể đáng ngờ nếu:

Google Photos

Hoạt động trên Google Photos của bạn có thể đáng ngờ nếu:

Blogger

Hoạt động trên Blogger của bạn có thể đáng ngờ nếu:

 • Bài đăng bạn không đăng xuất hiện trên blog của bạn.
 • Bạn nhận được nhận xét trên các bài đăng mà bạn không đăng.
 • Địa chỉ mail-to-Blogger của bạn đã thay đổi, nhưng bạn không phải là người thực hiện.
 • Blog của bạn đã biến mất hoặc bị chặn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?