Điều tra hoạt động đáng ngờ trong tài khoản

Lưu ý: Nếu bạn được chuyển hướng đến trang này từ hộp đăng nhập, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của bạn.

Tìm hiểu xem Tài khoản Google của bạn có bị tấn công hay không

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, thì ai đó có thể đang sử dụng Tài khoản Google của bạn.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn cho rằng ai đó đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, hãy ngay lập tức thay đổi mật khẩu cho:

 • Tài khoản Google của bạn, nếu bạn chưa đổi mật khẩu
 • Các ứng dụng và trang web mà:
  • Bạn sử dụng mật khẩu giống với mật khẩu cho Tài khoản Google của mình.
  • Liên hệ với bạn qua địa chỉ email của Tài khoản Google của bạn
  • Bạn đăng nhập bằng địa chỉ email của Tài khoản Google
  • Bạn đã lưu mật khẩu trong Tài khoản Google của mình

Sau đó, bạn có thể kiểm tra và xóa mọi thiết bị khác thường đã đăng nhập vào tài khoản của mình.

Hoạt động đáng ngờ trong tài khoản

Các thay đổi bất thường đối với các tùy chọn cài đặt bảo mật quan trọng

Hãy sửa các tùy chọn cài đặt sau ngay lập tức nếu bạn thấy có các thay đổi bất thường:

Hoạt động tài chính trái phép

Hoạt động tài chính trong tài khoản của bạn có thể đáng ngờ trong những trường hợp sau:

Thông báo về hoạt động bất thường

Lưu ý: Để thông báo cho bạn biết về hoạt động đáng ngờ, chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại và địa chỉ email khôi phục của bạn.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về hoạt động bất thường bằng một số cách sau:

 • Thông báo về hoạt động đăng nhập bất thường hoặc một thiết bị mới trong tài khoản của bạn.
 • Thông báo rằng đã có sự thay đổi đối với tên người dùng, mật khẩu hoặc các tùy chọn cài đặt bảo mật khác của bạn và bạn không thực hiện thay đổi đó.
 • Thông báo về một số hoạt động khác mà bạn không nhận ra.
 • Một thanh màu đỏ ở đầu màn hình cho biết "Chúng tôi đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của bạn".
 • Trang "Hoạt động và sự kiện bảo mật trên thiết bị" của bạn.

Hoạt động đáng ngờ trong các sản phẩm của Google mà bạn sử dụng

Gmail

Các tùy chọn cài đặt của Gmail

Hãy sửa các tùy chọn cài đặt của Gmail ngay lập tức nếu bạn thấy thay đổi bất thường với những chi tiết sau:

Hoạt động trong Gmail

Hoạt động của bạn trong Gmail có thể đáng ngờ nếu:

 • Bạn không còn nhận được email.
 • Bạn bè của bạn nói rằng họ nhận được thư rác hoặc email bất thường từ bạn.
 • Tên người dùng của bạn đã thay đổi.
 • Email bị xóa khỏi hộp thư đến của bạn và bạn không tìm thấy các email đó trong "Thùng rác". Bạn có thể báo cáo những email bị mất và khôi phục các email đó.
 • Trong hộp "Email đã gửi", bạn thấy có các email không phải do bạn soạn.
YouTube

Hoạt động của bạn trên YouTube có thể đáng ngờ nếu:

 • Bạn nhận thấy có video mà bạn không tải lên, nhận xét bạn không thực hiện hoặc các thay đổi bất thường trên kênh YouTube của mình.
  • Tên kênh
  • Ảnh hồ sơ
  • Phần mô tả
  • Cài đặt email
  • Tin nhắn đã gửi
Google Drive

Hoạt động của bạn trên Google Drive có thể đáng ngờ nếu:

Google Photos

Hoạt động của bạn trên Google Photos có thể đáng ngờ nếu:

Blogger

Hoạt động trên Blogger của bạn có thể đáng ngờ nếu:

 • Bài đăng bạn không đăng xuất hiện trên blog của bạn.
 • Bạn nhận được nhận xét trên các bài đăng mà bạn không đăng.
 • Địa chỉ mail-to-Blogger của bạn đã thay đổi, nhưng bạn không phải là người thực hiện thay đổi này.
 • Blog của bạn đã biến mất hoặc bị chặn.
Google Ads

Hoạt động của bạn trên Google Ads có thể đáng ngờ nếu bạn thấy các trường hợp khác thường sau:

 • Quảng cáo trỏ đến các đường liên kết hoặc đích đến không xác định
 • Mức chi tiêu quảng cáo của bạn tăng lên
 • Thay đổi đối với chủ sở hữu, người quản lý hoặc người dùng tài khoản
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?