Chuyển quyền giám sát tài khoản của trẻ

Người quản lý gia đình có thể chuyển quyền giám sát tài khoản của trẻ từ nhóm gia đình của họ sang một người dùng khác.

Quan trọng:

 • Bạn chỉ có thể chuyển đổi quyền giám sát các tài khoản mỗi 12 tháng một lần.
 • Thời gian để nhận thông báo chuyển đổi là trong vòng 7 ngày.
 • Sau khi nhận được thông báo, bạn sẽ có 7 ngày để chấp nhận yêu cầu chuyển đổi.

Chuyển tài khoản của trẻ

 1. Trong Tài khoản Google của bạn, hãy mở thẻ Mọi người và chia sẻ.
 2. Chọn mục Quản lý gia đình.
 3. Chọn một tài khoản của trẻ sau đó Bắt đầu chuyển.
 4. Để xác minh tài khoản của bạn, hãy nhập mật khẩu.
 5. Xác nhận email của người quản lý gia đình mới.
 6. Chọn Bắt đầu chuyển.

Huỷ yêu cầu chuyển

Bạn có thể huỷ trong vòng một tuần trước khi người quản lý gia đình chấp nhận yêu cầu chuyển.

 1. Trong Tài khoản Google của bạn, hãy mở thẻ Mọi người và chia sẻ.
 2. Chọn mục Quản lý gia đình.
 3. Chọn tài khoản của trẻ sau đó Huỷ yêu cầu chuyển.
 4. Để xác minh tài khoản của bạn, hãy nhập mật khẩu.
 5. Chọn Huỷ yêu cầu chuyển.

Chấp nhận chuyển

Tài khoản đó chuyển sang nhóm gia đình mới khi người quản lý gia đình mới chấp nhận yêu cầu chuyển. Nếu người quản lý gia đình mới không phải là thành viên của một nhóm gia đình, thì hệ thống sẽ tạo một nhóm gia đình mới.

Lưu ý quan trọng: Khi bạn hoàn tất quá trình chuyển, trẻ sẽ không thể truy cập vào nhóm gia đình trước đó.

 1. Mở tài khoản email bạn muốn chuyển trên Google.
 2. Chọn Bắt đầu chuyển.
 3. Xác nhận các điều khoản trên màn hình.
 4. Để xác minh tài khoản của bạn, hãy nhập mật khẩu.
 5. Xem xét và đồng ý với các điều khoản trên màn hình.
Mẹo: Để tuỳ chỉnh loại nội dung bạn cho phép trẻ truy cập, hãy quản lý các chế độ cài đặt tài khoản của trẻ.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính