Chuyển quyền giám sát tài khoản của trẻ

Người quản lý gia đình có thể chuyển tài khoản của trẻ từ nhóm gia đình của họ sang người dùng khác.

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể chuyển đổi quyền giám sát trên các tài khoản 12 tháng một lần.

Chuyển tài khoản của trẻ

 1. Trong Tài khoản Google của bạn, hãy mở thẻ Mọi người và chia sẻ.
 2. Chọn mục Quản lý gia đình.
 3. Chọn một tài khoản của trẻ sau đó Bắt đầu chuyển.
 4. Để xác minh tài khoản của bạn, hãy nhập mật khẩu.
 5. Xác nhận email của người quản lý gia đình mới.
 6. Chọn Bắt đầu chuyển.

Huỷ yêu cầu chuyển

Bạn có thể huỷ trong vòng một tuần trước khi người quản lý gia đình chấp nhận yêu cầu chuyển.

 1. Trong Tài khoản Google của bạn, hãy mở thẻ Mọi người và chia sẻ.
 2. Chọn mục Quản lý gia đình.
 3. Chọn tài khoản của trẻ sau đó Huỷ yêu cầu chuyển.
 4. Để xác minh tài khoản của bạn, hãy nhập mật khẩu.
 5. Chọn Huỷ yêu cầu chuyển.

Chấp nhận chuyển

Tài khoản đó chuyển sang nhóm gia đình mới khi người quản lý gia đình mới chấp nhận yêu cầu chuyển. Nếu người quản lý gia đình mới không phải là thành viên của một nhóm gia đình, thì hệ thống sẽ tạo một nhóm gia đình mới.

Lưu ý quan trọng: Khi bạn hoàn tất quá trình chuyển, trẻ sẽ không thể truy cập vào nhóm gia đình trước đó.

 1. Mở tài khoản email bạn muốn chuyển trên Google.
 2. Chọn Bắt đầu chuyển.
 3. Xác nhận các điều khoản trên màn hình.
 4. Để xác minh tài khoản của bạn, hãy nhập mật khẩu.
 5. Xem xét và đồng ý với các điều khoản trên màn hình.
Mẹo: Để tuỳ chỉnh loại nội dung bạn cho phép trẻ truy cập, hãy quản lý các chế độ cài đặt tài khoản của trẻ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975
false