Maglipat ng patnubay ng child account

Puwedeng maglipat ang manager ng pamilya ng child account mula sa kanilang grupo ng pamilya patungo sa iba pang user.

Mahalaga:

 • Puwede ka lang magbago ng patnubay sa mga account isang beses kada 12 buwan.
 • May 7 araw na tagal para matanggap ang notification sa paglipat.
 • May 7 araw na yugto ng panahon para tanggapin ang paglipat pagkatapos matanggap ang notification.

Ilipat ang child account

 1. Sa iyong Google Account, buksan ang tab na Mga tao at pagbabahagi.
 2. Piliin ang Pamamahala ng pamilya.
 3. Pumili ng child account at pagkatapos Simulan ang paglilipat.
 4. Para ma-verify ang iyong account, ilagay ang password mo.
 5. Kumpirmahin ang email ng bagong manager ng pamilya.
 6. Piliin ang Simulan ang paglilipat.

Kanselahin ang paglilipat

Puwede kang magkansela sa loob ng unang linggo bago tanggapin ng manager ng pamilya ang paglilipat.

 1. Sa iyong Google Account, buksan ang tab na Mga tao at pagbabahagi.
 2. Piliin ang Pamamahala ng pamilya.
 3. Pumili ng child account at pagkatapos Kanselahin ang paglilipat.
 4. Para ma-verify ang iyong account, ilagay ang password mo.
 5. Piliin ang Kanselahin ang paglilipat.

Tanggapin ang paglilipat

Lilipat ang account sa bagong grupo ng pamilya kapag tinanggap ng bagong manager ng pamilya ang paglilipat. Kung hindi miyembro ng grupo ng pamilya ang bagong manager ng pamilya, gagawa ang system ng bago.

Mahalaga: Kapag natapos mo ang paglilipat, hindi maa-access ng bata ang kanyang dating grupo ng pamilya.

 1. Buksan ang email ng paglilipat mula sa Google.
 2. Piliin ang Simulan ang paglilipat.
 3. Tanggapin ang mga tuntunin sa iyong screen.
 4. Para ma-verify ang iyong account, ilagay ang password mo.
 5. Suriin at sumang-ayon sa mga tuntunin sa iyong screen.
Tip: Para i-customize ang pinapayagang content, pamahalaan ang mga setting ng account ng iyong anak.
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
3803502149977504555