Tìm video thông qua tính năng tìm kiếm bằng giọng nói

Dùng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói để tìm video.

Quản lý các bản ghi âm trong tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên YouTube

Lưu ý quan trọng: Dựa trên các chế độ cài đặt khác, bản ghi âm có thể được lưu ở các vị trí khác.

Khi bạn tương tác với tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên YouTube, một dịch vụ của Google, Google sử dụng công nghệ nhận dạng âm thanh để xử lý bản ghi âm và phản hồi bạn.

Chế độ cài đặt bản ghi âm trên YouTube sẽ lưu các bản ghi âm vào Tài khoản Google của bạn thông qua Nhật ký hoạt động trên YouTube khi bạn tương tác với tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên YouTube. Như được nêu chi tiết bên dưới, Google có thể sử dụng Nhật ký hoạt động của bạn trên YouTube để cải tiến công nghệ nhận dạng âm thanh của Google. Theo mặc định, chế độ cài đặt bản ghi âm luôn ở trạng thái tắt, trừ khi bạn bật chế độ này.

Cách Google sử dụng bản ghi âm

Nếu bạn chọn lưu bản ghi âm thông qua Nhật ký hoạt động trên YouTube, thì Google sẽ dùng bản ghi âm này để phát triển và cải tiến công nghệ nhận dạng âm thanh cũng như những dịch vụ của Google sử dụng công nghệ này, chẳng hạn như tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên YouTube.

Để cải tiến công nghệ nhận dạng âm thanh, các chuyên gia đánh giá đã qua đào tạo sẽ nghe, chép lời và chú thích các mẫu âm thanh đã lưu để các dịch vụ của Google có thể phân tích tốt hơn nội dung của các mẫu âm thanh đó. Google sẽ thực hiện các bước để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bao gồm cả việc tách bản ghi âm khỏi tài khoản của bạn khi các chuyên gia đánh giá phân tích bản ghi âm đó.

Bật hoặc tắt chế độ cài đặt bản ghi âm

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào mục Nhật ký hoạt động trên YouTube.
 4. Để bật hoặc tắt chế độ cài đặt này, hãy đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu ô bên cạnh "Kèm theo bản ghi âm".

Khi bạn bật chế độ cài đặt bản ghi âm và bật tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trong YouTube khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google, Google sẽ lưu bản ghi âm vào Tài khoản Google của bạn thông qua Nhật ký hoạt động trên YouTube. Khi bạn sử dụng Google Tìm kiếm hoặc Trợ lý Google để tìm kiếm trên YouTube, chế độ cài đặt này sẽ không lưu bản ghi âm.

Nếu bạn sử dụng thiết bị nhưng không có kết nối Internet, thì bản ghi âm có thể được lưu vào tài khoản của bạn khi bạn có kết nối mạng trở lại.

Khi bạn tắt chế độ cài đặt bản ghi âm và kích hoạt tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trong YouTube, ngay cả khi bạn đã đăng nhập, Google sẽ không lưu bản ghi âm vào Tài khoản Google của bạn thông qua Nhật ký hoạt động trên YouTube. Khi bạn giao tiếp với các dịch vụ của Google, để có thể phản hồi bạn, Google sẽ tiếp tục xử lý bản ghi âm của bạn.

Chế độ cài đặt bản ghi âm nội dung tìm kiếm bằng giọng nói trên YouTube này không ảnh hưởng đến bản ghi âm (được lưu và quản lý trong các dịch vụ khác của Google) mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm video trên YouTube bằng giọng nói, chẳng hạn như Google Tìm kiếm và Trợ lý Google. Bạn có thể kiểm soát việc có lưu bản ghi âm thông qua chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng trên trang activity.google.com khi sử dụng Google Tìm kiếm, Trợ lý Google và Maps hay không.

Ngay cả khi bạn tắt chế độ cài đặt bản ghi âm, bản ghi âm đã lưu trước đó sẽ không bị xoá. Bạn có thể xoá các bản ghi âm của mình bất kỳ lúc nào.

Mẹo: Nếu thiết bị của bạn phát hiện nhầm lệnh kích hoạt, thì Google có thể sẽ lưu bản ghi âm. Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để cải tiến hệ thống và giảm tình trạng kích hoạt nhầm.

Tìm hoặc xoá bản ghi âm của bạn

Tìm bản ghi âm của bạn

Dựa trên chế độ cài đặt Tài khoản Google của bạn, bản ghi âm có thể được lưu ở các vị trí khác.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở thanh bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Nhật ký hoạt động trên YouTube sau đó Quản lý nhật ký. Bạn có thể:
  • Xem lại danh sách các hoạt động trước đây của bạn. Các mục có biểu tượng Âm thanh sẽ có bản ghi âm đi kèm.
  • Phát bản ghi âm. Bên cạnh biểu tượng Âm thanh , hãy nhấp vào Chi tiết sau đó Xem bản ghi âm sau đó Phát Phát.
 4. Bên cạnh mục bạn muốn xoá, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xoá.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn nhận được thông báo "Không có bản chép lời", thì có thể bản ghi âm đó đã có quá nhiều tạp âm.

Mẹo: Để tăng cường bảo mật, bạn có thể yêu cầu thêm một bước xác minh nữa để xem toàn bộ nhật ký của mình.

Xoá bản ghi âm khỏi Nhật ký hoạt động của bạn trên YouTube

Xoá từng mục một

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Nhật ký hoạt động trên YouTube sau đó Quản lý nhật ký.
  • Bạn có thể tìm thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình.
  • Các mục có biểu tượng Âm thanh sẽ có bản ghi âm đi kèm.
 4. Nhấp vào biểu tượng Xoá Remove.
 5. Khi được nhắc "Xác nhận bạn muốn xoá hoạt động này", hãy nhấp vào Xoá.

Xoá từng mục một

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Nhật ký hoạt động trên YouTube sau đó Quản lý nhật ký.
  • Bạn có thể tìm thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình.
  • Các mục có biểu tượng Âm thanh sẽ có bản ghi âm đi kèm.
 4. Nhấp vào biểu tượng Xoá Remove.
 5. Khi được nhắc "Xác nhận bạn muốn xoá hoạt động này", hãy nhấp vào Xoá.

Xoá tất cả các mục cùng một lúc

Các bước sau không chỉ xoá các mục có đi kèm bản ghi âm mà sẽ xóa tất cả các mục trong Nhật ký hoạt động của bạn trên YouTube.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Nhật ký hoạt động trên YouTube sau đó Quản lý nhật ký.
  • Bạn có thể tìm thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình.
  • Các mục có biểu tượng Âm thanh sẽ có bản ghi âm đi kèm.
 4. Để xoá tất cả các mục trong Nhật ký hoạt động của bạn trên YouTube, hãy nhấp vào Xoá sau đó Xoá tất cả.
 5. Xem lại hoạt động bạn muốn xoá trên YouTube.
 6. Xác nhận Xoá.

Tự động xoá các bản ghi âm của bạn

Tuỳ chọn xoá tự động sẽ không chỉ xoá các mục có đi kèm bản ghi âm mà sẽ xóa tất cả các mục trong Nhật ký hoạt động của bạn trên YouTube.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Nhật ký hoạt động trên YouTube sau đó Xoá tự động.
 4. Chọn một tuỳ chọn xoá tự động cho Nhật ký hoạt động của bạn trên YouTube.
 5. Nhấp vào Tự động xoá hoạt động đã lưu hơn.
 6. Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình.
 7. Nhấp vào Tiếp theo.
 8. Nhấp vào Xác nhận.

Mẹo: Dựa trên các chế độ cài đặt khác, bản ghi âm có thể được lưu ở các vị trí khác.

Google có thể xoá bản ghi âm sớm hơn nếu không còn cần dùng để phát triển và cải tiến công nghệ nữa. Ví dụ: Google thể cần ít bản ghi âm bằng một số ngôn ngữ hơn theo thời gian.

Quản lý bản ghi âm

Bạn có thể quản lý các bản ghi âm được lưu thông qua Nhật ký hoạt động trên YouTube trên trang activity.google.com. Ví dụ như bạn có thể:

 • Bật hoặc tắt chế độ cài đặt bản ghi âm bất cứ lúc nào trong phần cài đặt Nhật ký hoạt động trên YouTube.
 • Nghe bản ghi âm của bạn.
 • Chọn một tuỳ chọn xoá tự động hoặc xoá bản ghi âm theo cách thủ công.
  • Google có thể xoá bản ghi âm sớm hơn nếu không còn cần dùng để phát triển và cải tiến công nghệ nữa. Ví dụ: Google thể cần ít bản ghi âm bằng một số ngôn ngữ hơn theo thời gian.
 • Tải bản ghi âm của bạn xuống tại takeout.google.com.

Bạn có thể tìm hiểu về những dữ liệu khác mà Google lưu và lý do lưu, cũng như cách Google sử dụng dữ liệu để cải thiện dịch vụ trên trang policies.google.com, bao gồm cả cách các công nghệ giúp bảo vệ an toàn cho thông tin của bạn cũng như cách các chế độ kiểm soát giúp bạn quản lý quyền riêng tư trên các dịch vụ của Google.

Những vị trí khác mà bản ghi âm có thể được lưu

Chế độ cài đặt bản ghi âm nội dung tìm kiếm bằng giọng nói trên YouTube không ảnh hưởng đến bản ghi âm (được lưu và quản lý trong các dịch vụ khác của Google) mà bạn cũng có thể sử dụng để tìm kiếm video trên YouTube bằng giọng nói, chẳng hạn như Google Tìm kiếm và Trợ lý Google. Bạn có thể kiểm soát việc có lưu bản ghi âm thông qua chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng trên trang activity.google.com khi sử dụng Google Tìm kiếm, Trợ lý Google và Maps hay không.

Chế độ cài đặt này cũng không ảnh hưởng đến bản ghi âm được lưu trên thiết bị của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như khi bạn thiết lập và tinh chỉnh tính năng Voice Match của cá nhân bạn hoặc cá nhân hoá các công nghệ nhận dạng âm thanh trên thiết bị của bạn.

Để cải tiến công nghệ nhận dạng âm thanh thông qua phương pháp học liên kết hoặc học tạm thời, Google có thể sử dụng những quy trình máy học khác không do chế độ cài đặt này kiểm soát. Ví dụ:

 • Khi bạn bật chế độ Cải thiện Gboard, để giúp cải tiến tính năng nhận dạng lời nói cho mọi người, Gboard có thể lưu và xử lý bản ghi âm trên thiết bị của bạn. Ứng dụng này không gửi nội dung bạn nói cho máy chủ. Tìm hiểu cách Gboard trở nên thông minh hơn.
 • Để cải tiến công nghệ nhận dạng âm thanh dùng phương pháp học tạm thời, Google có thể xử lý và phân tích bản ghi âm của bạn theo thời gian thực. Quy trình này sẽ không lưu bản ghi âm thông qua tính năng Nhật ký hoạt động trên YouTube. Tìm hiểu thêm tại yt.be/speechlearningmodels.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính