ค้นหาวิดีโอด้วยเสียง

ใช้การค้นหาด้วยเสียงเพื่อค้นหาวิดีโอ

จัดการเสียงที่บันทึกไว้สําหรับการค้นหาด้วยเสียงของ YouTube

สำคัญ: การตั้งค่าอื่นๆ อาจทำให้มีการจัดเก็บเสียงที่บันทึกไว้ลงในที่ต่างๆ

Google ใช้เทคโนโลยีการจดจำเสียงเพื่อประมวลผลเสียงและโต้ตอบกับคุณเมื่อคุณพูดกับฟีเจอร์ค้นหาด้วยเสียงใน YouTube ซึ่งเป็นบริการของ Google

การตั้งค่าการบันทึกเสียงของ YouTube จะจัดเก็บเสียงที่คุณโต้ตอบในการค้นหาด้วยเสียงใน YouTube ไว้ในบัญชี Google พร้อมกับประวัติการใช้งาน YouTube ของคุณ ดังที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง Google สามารถนำประวัติการใช้งาน YouTube ไปใช้เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจําเสียงของ Google การตั้งค่าการบันทึกเสียงนี้จะปิดอยู่จนกว่าคุณจะเปิดใช้

วิธีการใช้เสียงที่บันทึกไว้

หากคุณเลือกเก็บเสียงที่บันทึกไว้พร้อมกับประวัติการใช้งาน YouTube, Google จะใช้เสียงนี้ในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจําเสียงและบริการของ Google ที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เช่น การค้นหาด้วยเสียงใน YouTube

การปรับปรุงเทคโนโลยีเสียงบางด้าน เมื่อการตั้งค่านี้เปิดอยู่ ตัวอย่างเสียงที่บันทึกไว้จะได้รับการวิเคราะห์โดยผู้ตรวจสอบซึ่งผ่านการฝึกฝนที่จะฟัง ถอดเสียง และใส่คำอธิบายประกอบเพื่อให้บริการของ Google สามารถวิเคราะห์เสียงได้ดีขึ้น Google ดําเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการแยกเสียงของคุณออกจากบัญชีเมื่อผู้ตรวจสอบทำการวิเคราะห์

เปิดหรือปิดการบันทึกเสียง

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกประวัติการใช้งาน YouTube
 4. หากต้องการเปิดหรือปิดการตั้งค่า ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องข้าง "รวมเสียงที่บันทึกไว้"

เมื่อการตั้งค่าการบันทึกเสียงเปิดอยู่ และคุณเปิดการค้นหาด้วยเสียงจากใน YouTube ขณะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google อยู่ Google จะจัดเก็บเสียงที่บันทึกไว้ลงในบัญชี Google พร้อมกับประวัติการใช้งาน YouTube เมื่อคุณใช้ Google Search หรือ Assistant เพื่อค้นหาใน YouTube การตั้งค่านี้จะไม่จัดเก็บเสียง

หากคุณใช้อุปกรณ์โดยไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบอาจบันทึกเสียงไว้ในบัญชีเมื่อคุณกลับมาออนไลน์

เมื่อการตั้งค่าการบันทึกเสียงปิดอยู่ และคุณเปิดใช้งานการค้นหาด้วยเสียงจากใน YouTube, Google จะไม่จัดเก็บเสียงที่บันทึกไว้ลงในบัญชี Google พร้อมประวัติการใช้งาน YouTube แม้ว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้อยู่ก็ตาม Google จะยังคงประมวลผลเสียงของคุณเมื่อคุณพูดกับบริการของ Google ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราตอบกลับคุณได้

การตั้งค่าเสียงสำหรับการค้นหาด้วยเสียงใน YouTube นี้จะไม่ส่งผลต่อเสียงที่บันทึกไว้และจัดการโดยบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Google Search และ Assistant ที่ใช้เสียงของคุณเพื่อค้นหาวิดีโอ YouTube ได้ คุณควบคุมได้ว่าจะจัดเก็บเสียงที่บันทึกจาก Google Search, Assistant และ Maps พร้อมกับกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ที่ activity.google.com ด้วยหรือไม่

หากคุณปิดการบันทึกเสียง ระบบจะไม่ลบเสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ คุณลบเสียงที่บันทึกไว้ได้ทุกเมื่อ

เคล็ดลับ: หากอุปกรณ์ตรวจพบการเปิดใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง Google อาจบันทึกเสียงไว้ เรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบและลดการเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ

ค้นหาหรือลบเสียงที่บันทึกไว้

ค้นหาเสียงที่บันทึกไว้

ระบบอาจจัดเก็บเสียงที่บันทึกไว้ในที่อื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชี Google ของคุณ

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่แถบด้านซ้าย
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกประวัติการใช้งาน YouTube จากนั้น จัดการประวัติ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • ตรวจสอบรายการกิจกรรมที่ผ่านมา รายการที่มีไอคอนเสียง จะมีเสียงที่บันทึกไว้
  • เล่นเสียงที่บันทึก ข้างไอคอนเสียง ให้คลิกรายละเอียด จากนั้น ดูการบันทึก จากนั้น เล่น เล่น
 4. ถัดจากรายการที่ต้องการลบ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ

สําคัญ: หากได้รับข้อความ "ข้อความถอดเสียงไม่พร้อมใช้งาน" แสดงว่าเสียงที่บันทึกไว้อาจมีเสียงรบกวนรอบข้างมากเกินไป

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มความปลอดภัย คุณกําหนดให้ใช้ขั้นตอนการยืนยันเพิ่มเติมเพื่อดูประวัติทั้งหมดได้

ลบเสียงที่บันทึกไว้ออกจากประวัติการใช้งาน YouTube

ลบทีละรายการ

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกประวัติการใช้งาน YouTube จากนั้น จัดการประวัติ
  • คุณดูรายการกิจกรรมที่ผ่านมาได้
  • รายการที่มีไอคอนเสียง จะมีเสียงที่บันทึกไว้
 4. คลิก "นำออก" Remove
 5. เมื่อได้รับข้อความแจ้งให้ "ยืนยันว่าคุณต้องการลบกิจกรรมนี้" ให้คลิกลบ

ลบทีละรายการ

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกประวัติการใช้งาน YouTube จากนั้น จัดการประวัติ
  • คุณดูรายการกิจกรรมที่ผ่านมาได้
  • รายการที่มีไอคอนเสียง จะมีเสียงที่บันทึกไว้
 4. คลิก "นำออก" Remove
 5. เมื่อได้รับข้อความแจ้งให้ "ยืนยันว่าคุณต้องการลบกิจกรรมนี้" ให้คลิกลบ

ลบรายการทั้งหมดในครั้งเดียว

ขั้นตอนเหล่านี้จะลบรายการในประวัติการใช้งาน YouTube ทั้งหมด ไม่ใช่แค่รายการที่มีเสียงที่บันทึกไว้

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านซ้าย
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกประวัติการใช้งาน YouTube จากนั้น จัดการประวัติ
  • คุณดูรายการกิจกรรมที่ผ่านมาได้
  • รายการที่มีไอคอนเสียง จะมีเสียงที่บันทึกไว้
 4. หากต้องการลบรายการทั้งหมดในประวัติการใช้งาน YouTube ให้คลิกลบ จากนั้น ลบตั้งแต่ต้น
 5. ตรวจสอบกิจกรรม YouTube เพื่อลบ
 6. ยืนยันการลบ

ลบบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกการลบอัตโนมัติจะนํารายการประวัติการใช้งาน YouTube ทั้งหมดออก ไม่ใช่เฉพาะรายการที่รวมเสียงที่บันทึกไว้

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านซ้าย
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกประวัติการใช้งาน YouTube จากนั้น ลบอัตโนมัติ
 4. เลือกตัวเลือกการลบอัตโนมัติสำหรับประวัติการใช้งาน YouTube
 5. คลิกลบอัตโนมัติกิจกรรมที่เก่ากว่า
 6. เลือกระยะเวลาที่ต้องการเก็บกิจกรรมไว้
 7. คลิกถัดไป
 8. คลิกยืนยัน

เคล็ดลับ: การตั้งค่าอื่นๆ อาจทำให้มีการจัดเก็บบันทึกเสียงไว้ในที่อื่นๆ ได้

Google อาจลบเสียงเร็วกว่านี้ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการพัฒนาและการปรับปรุงอีกแล้ว ตัวอย่างเช่น ความจำเป็นในการใช้เสียงสำหรับบางภาษาอาจน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป

จัดการเสียงที่บันทึกไว้

คุณจัดการเสียงที่บันทึกไว้พร้อมกับประวัติการใช้งาน YouTube ได้ที่ activity.google.com ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปิดหรือปิดการตั้งค่าการบันทึกเสียงได้ทุกเมื่อในส่วนการตั้งค่าประวัติการใช้งาน YouTube
 • ฟังเสียงของคุณ
 • เลือกตัวเลือกการลบอัตโนมัติหรือลบเสียงด้วยตนเอง
  • Google อาจลบเสียงเร็วกว่านี้ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการพัฒนาและการปรับปรุงอีกแล้ว ตัวอย่างเช่น ความจำเป็นในการใช้เสียงสำหรับบางภาษาอาจน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป
 • ดาวน์โหลดเสียงของคุณได้ที่ takeout.google.com

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่ Google บันทึกรวมถึงเหตุผล ตลอดจนการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการของเราได้ที่ policies.google.com ซึ่งรวมถึงวิธีที่เทคโนโลยีรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย และวิธีใช้ส่วนควบคุมเพื่อจัดการความเป็นส่วนตัวในบริการต่างๆ ของเรา

ที่อื่นๆ ที่อาจมีการจัดเก็บเสียงที่บันทึกไว้

การตั้งค่าเสียงสำหรับการค้นหาด้วยเสียงใน YouTube นี้จะไม่ส่งผลต่อเสียงที่บันทึกและจัดการโดยบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Google Search และ Assistant ที่ใช้เสียงของคุณเพื่อค้นหาวิดีโอ YouTube ได้ด้วย คุณควบคุมได้ว่าจะจัดเก็บเสียงที่บันทึกจาก Google Search, Assistant และ Maps พร้อมกับกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ที่ activity.google.com ด้วยหรือไม่

นอกจากนี้ การตั้งค่านี้ยังไม่ส่งผลต่อเสียงที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เมื่อคุณตั้งค่าและปรับแต่ง Voice Match หรือเมื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเสียงในอุปกรณ์ในแบบของคุณ

หากต้องการปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจําเสียงด้วยการเรียนรู้แบบรวมศูนย์หรือการเรียนรู้ชั่วคราว Google อาจใช้กระบวนการแมชชีนเลิร์นนิงอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการควบคุมโดยการตั้งค่านี้ ตัวอย่างเช่น

 • เมื่อการตั้งค่า "ปรับปรุง Gboard" เปิดอยู่ Gboard อาจบันทึกและประมวลผลเสียงในอุปกรณ์เพื่อช่วยปรับปรุงการจดจำคำพูดสำหรับทุกคน แต่จะไม่ส่งสิ่งที่คุณพูดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ดูวิธีที่ Gboard ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจำเสียงที่ใช้การเรียนรู้ชั่วคราว Google อาจประมวลผลและวิเคราะห์เสียงของคุณแบบเรียลไทม์ แต่กระบวนการนี้จะไม่บันทึกเสียงพร้อมประวัติการใช้งาน YouTube ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ yt.be/speechlearningmodels

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก