Znajdowanie filmów za pomocą wyszukiwania głosowego

Używaj wyszukiwania głosowego, aby znajdować filmy.

Zarządzanie nagraniami dźwiękowymi z wyszukiwania głosowego YouTube

Ważne: w zależności od innych ustawień nagrania dźwiękowe mogą zapisywać się w innych miejscach.

Gdy wyszukujesz coś głosowo w naszej usłudze YouTube, używamy technologii rozpoznawania dźwięku, aby przetworzyć te dane i odpowiednio zareagować.

Ustawienie nagrań dźwiękowych w YouTube umożliwia zapisywanie w historii w YouTube na Twoim koncie Google nagrań dźwiękowych związanych z wyszukiwaniem głosowym. Jak opisaliśmy poniżej, Google może korzystać z Twojej historii w YouTube, aby ulepszać technologie rozpoznawania dźwięku. Ustawienie nagrań dźwiękowych jest wyłączone, dopóki go nie włączysz.

Jak używane są nagrania dźwiękowe

Jeśli masz włączone zapisywanie nagrań dźwiękowych w historii w YouTube, Google używa tych danych do rozwijania i ulepszania swoich usług rozpoznawania dźwięku oraz usług Google, które z nich korzystają, takich jak wyszukiwanie głosowe w YouTube.

Na potrzeby niektórych ulepszeń technologii rozpoznawania dźwięku wyszkoleni weryfikatorzy odsłuchują próbki dźwięku, transkrybując je i opatrując adnotacjami. Dzięki temu usługi Google mogą lepiej interpretować dane dźwiękowe. Google podejmuje odpowiednie działania, aby chronić Twoją prywatność, m.in. oddzielając dźwięk od Twojego konta podczas analizy.

Włączanie i wyłączanie nagrań dźwiękowych

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. Kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Historia w YouTube.
 4. Aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie, zaznacz lub odznacz pole „Uwzględnij nagrania dźwiękowe”.

Gdy ustawienie nagrań dźwiękowych jest włączone i aktywujesz wyszukiwanie głosowe w YouTube po zalogowaniu się na swoje konto, Google zapisuje nagrania dźwiękowe w historii YouTube na Twoim koncie Google. To ustawienie nie zapisuje dźwięku, gdy korzystasz z wyszukiwarki Google lub Asystenta.

Jeśli używasz urządzenia bez połączenia z internetem, dźwięk może zapisać się na Twoim koncie po powrocie do trybu online.

Gdy ustawienie nagrań dźwiękowych jest wyłączone i aktywujesz wyszukiwanie głosowe w YouTube, Google nie będzie zapisywać nagrań dźwiękowych w historii YouTube na Twoim koncie Google, nawet gdy się zalogujesz. Gdy wydajesz polecenia głosowe w usługach Google, przetwarzamy Twoje dane dźwiękowe, aby odpowiednio na nie reagować.

To ustawienie dźwięku dotyczące wyszukiwania głosowego w YouTube nie ma wpływu na dźwięk zapisywany i zarządzany przez inne usługi Google, których możesz używać do wyszukiwania filmów w YouTube za pomocą głosu (takich jak wyszukiwarka Google czy Asystent). Możesz określić, czy dźwięk z wyszukiwarki Google, Asystenta i Map ma być zapisywany w Aktywności w internecie i aplikacjach na stronie activity.google.com.

Jeśli wyłączysz to ustawienie, wcześniej zapisane nagrania nie zostaną usunięte. W każdej chwili możesz usunąć je samodzielnie.

Wskazówka: jeśli urządzenie nieprawidłowo wykryje aktywację wyszukiwania głosowego, Google może zapisać dźwięk. Stale pracujemy nad ulepszaniem naszych systemów i ograniczaniem niezamierzonych aktywacji.

Znajdowanie i usuwanie nagrań dźwiękowych

Znajdowanie swoich nagrań dźwiękowych

W zależności od ustawień Twojego konta Google nagrania dźwiękowe mogą być zapisywane w innych miejscach.

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. Na pasku bocznym po lewej stronie kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Historia w YouTube a potem Zarządzaj historią. Możesz:
  • Przejrzeć listę wcześniejszej aktywności. Elementy oznaczone jako dźwiękowe  zawierają nagrania.
  • Odtworzyć nagranie. Obok ikony dźwięku  kliknij Szczegóły a potem Zobacz nagranie a potem Odtwórz Odtwórz.
 4. Obok elementu, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.

Ważne: jeśli widzisz komunikat „Transkrypcja niedostępna”, być może w tle było za dużo szumów.

Wskazówka: aby zwiększyć bezpieczeństwo, możesz ustawić dodatkowy etap weryfikacji przed wyświetlaniem całej historii.

Usuwanie nagrań z historii w YouTube

Usuwanie elementów pojedynczo

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. Kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Historia w YouTube a potem Zarządzaj historią.
  • Zobaczysz listę wcześniejszej aktywności.
  • Elementy oznaczone jako dźwiękowe  zawierają nagrania.
 4. Kliknij Usuń Remove.
 5. Gdy pojawi się komunikat „Potwierdź, że chcesz usunąć tę aktywność”, kliknij Usuń.

Usuwanie elementów pojedynczo

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. Kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Historia w YouTube a potem Zarządzaj historią.
  • Zobaczysz listę wcześniejszej aktywności.
  • Elementy oznaczone jako dźwiękowe  zawierają nagrania.
 4. Kliknij Usuń Remove.
 5. Gdy pojawi się komunikat „Potwierdź, że chcesz usunąć tę aktywność”, kliknij Usuń.

Jednoczesne usuwanie wszystkich elementów

W ten sposób usuniesz wszystkie elementy historii w YouTube, a nie tylko te, które zawierają nagrania.

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. Po lewej stronie kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Historia w YouTube a potem Zarządzaj historią.
  • Zobaczysz listę wcześniejszej aktywności.
  • Elementy oznaczone jako dźwiękowe  zawierają nagrania.
 4. Aby usunąć wszystkie elementy z historii w YouTube, kliknij Usuń a potem Usuń całą aktywność.
 5. Przejrzyj aktywność w YouTube, którą chcesz usunąć.
 6. Potwierdź, klikając Usuń.

Automatyczne usuwanie nagrań dźwiękowych

Opcja automatycznego usuwania powoduje usunięcie wszystkich elementów historii w YouTube, a nie tylko tych, które zawierają nagrania.

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. Po lewej stronie kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Historia w YouTube a potem Automatyczne usuwanie.
 4. Wybierz opcję automatycznego usuwania historii w YouTube.
 5. Kliknij Automatycznie usuwaj aktywność starszą niż.
 6. Wybierz, jak długo aktywność ma być przechowywana.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Kliknij Potwierdź.

Wskazówka: w zależności od innych ustawień nagrania dźwiękowe mogą zapisywać się w innych miejscach.

Google może usunąć dźwięk wcześniej, gdy nie będzie już potrzebny do ulepszania i rozwijania technologii. Na przykład w przypadku niektórych języków z upływem czasu potrzeba mniej nagrań dźwiękowych.

Zarządzanie nagraniami dźwiękowymi

Na stronie activity.google.com możesz zarządzać nagraniami dźwiękowymi zapisanymi w historii w YouTube. Możesz na przykład:

 • w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć ustawienie nagrań dźwiękowych za pomocą ustawienia Historia w YouTube;
 • odsłuchać nagrania dźwiękowe;
 • wybrać opcję automatycznego usuwania nagrań lub usunąć je ręcznie;
  • Google może usunąć dźwięk wcześniej, gdy nie będzie już potrzebny do ulepszania i rozwijania technologii (na przykład w przypadku niektórych języków z upływem czasu potrzeba mniej nagrań dźwiękowych);
 • pobrać dane dźwiękowe ze strony takeout.google.com.

Informacje o tym, jakie inne dane zapisujemy i dlaczego, a także o sposobach wykorzystywania tych danych do ulepszania naszych usług, znajdziesz na stronie policies.google.com. Obejmuje to informacje o tym, jak nasze technologie chronią Twoje dane i jakie opcje ułatwiają zarządzanie prywatnością w naszych usługach.

Inne miejsca, w których mogą być zapisywane nagrania dźwiękowe

Ustawienie dźwięku dotyczące wyszukiwania głosowego w YouTube nie ma wpływu na dźwięk zapisywany i zarządzany przez inne usługi Google, których możesz używać do wyszukiwania filmów w YouTube za pomocą głosu, takich jak wyszukiwarka Google i Asystent. Możesz określić, czy dźwięk z wyszukiwarki Google, Asystenta i Map ma być zapisywany w ramach Aktywności w internecie i aplikacjach na stronie activity.google.com.

To ustawienie nie ma też wpływu na dźwięk zapisywany na urządzeniu w innych celach, na przykład podczas konfigurowania i dostosowywania ustawień Voice Match lub personalizowania technologii rozpoznawania dźwięku na urządzeniu.

Aby ulepszać technologie rozpoznawania dźwięku za pomocą sfederowanego lub efemerycznego uczenia się, Google może używać innych systemów uczących się, które nie są kontrolowane przez to ustawienie. Przykłady:

 • Gdy masz włączoną opcję Ulepsz Gboard, ta aplikacja może zapisywać i przetwarzać dane dźwiękowe na Twoim urządzeniu, aby ulepszyć rozpoznawanie mowy dla wszystkich użytkowników. Nagrania Twojego głosu nie są wysyłane na serwer. Ulepszanie klawiatury Gboard
 • Aby ulepszać technologie rozpoznawania dźwięku, które korzystają z efemerycznego uczenia się, Google może przetwarzać i analizować Twój dźwięk w czasie rzeczywistym. Dane dźwiękowe nie są zapisywane w historii w YouTube. Więcej informacji znajdziesz na yt.be/speechlearningmodels

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne