Finn videoer med talesøk

Bruk talesøk til å finne videoer.

Administrer lydopptak fra YouTube-talesøk

Viktig: Basert på andre innstillinger kan lydopptak bli lagret andre steder.

Når du snakker med Google-tjenesten YouTube-talesøk, bruker Google teknologien sin for lydgjenkjenning til å behandle lyden din og svare deg.

Innstillingen for YouTube-lydopptak lagrer lydopptak fra interaksjonene dine med YouTube-talesøk i Google-kontoen din med YouTube-loggen. Som beskrevet nedenfor, kan Google bruke YouTube-loggen til å forbedre Googles teknologi for lydgjenkjenning. Innstillingen for lydopptak er av, med mindre du slår den på.

Slik brukes lydopptak

Hvis du velger å lagre lydopptak med YouTube-loggen din, bruker Google disse lydopptakene til å utvikle og forbedre teknologiene sine for lydgjenkjenning og Google-tjenestene som bruker dem, for eksempel YouTube-talesøk.

For noen typer utvikling av teknologier for lydbehandling kan eksperter lytte til, transkribere og annotere lagrede lydklipp, slik at Google-tjenestene kan analysere lyden bedre. Google iverksetter tiltak for å ivareta personvernet ditt, blant annet ved å fjerne tilknytningen til lydopptakene fra kontoen din når eksperter analyserer dem.

Slå lydopptak på eller av

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern.
 3. Klikk på YouTube-logg under «Logginnstillinger».
 4. For å slå innstillingen av eller på, merk av eller fjern avmerkingen for «Inkluder lydopptak».

Når innstillingen for lydopptak er på og du slår på talesøk i YouTube, lagrer Google lydopptak i Google-kontoen din med YouTube-loggen når du er logget på Google-kontoen. Når du bruker Google Søk eller Assistent til å søke på YouTube, lagrer ikke denne innstillingen lydopptak.

Hvis du bruker enheten uten internettilkobling, kan lyden bli lagret i kontoen din når du er på nettet igjen.

Når innstillingen for lydopptak er av og du aktiverer talesøk i YouTube, lagrer ikke Google lydopptak i Google-kontoen din med YouTube-loggen, selv om du er pålogget. Når du snakker til Google-tjenester, fortsetter Google å behandle lyden for å hjelpe oss med å svare deg.

Denne lydinnstillingen for YouTube-talesøk påvirker ikke lydopptak som lagres og administreres av andre Google-tjenester du kan bruke til å søke etter YouTube-videoer med stemmen, for eksempel Google Søk og Assistent. Du kan kontrollere hvorvidt lydopptak fra Google Søk, Assistent og Maps blir lagret med nett- og appaktiviteten din, på activity.google.com.

Hvis du slår av lydopptak, slettes ikke tidligere lagrede lydopptak. Du kan når som helst slette lydopptakene dine.

Tips: Hvis enheten feilregistrerer en aktivering, kan Google lagre lyd. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemene våre og redusere antall utilsiktede aktiveringer.

Finn eller slett lydopptakene dine

Finn lydopptakene dine

Basert på Google-kontoinnstillingene dine kan lydopptak bli lagret andre steder.

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern i sidefeltet til venstre.
 3. Under «Logginnstillinger» klikker du på YouTube-logg og så Administrer loggen. Du kan gjøre dette:
  • Gjennomgå en liste over tidligere aktiviteter. Elementer med lydikonet har opptak.
  • Spill av opptaket. Ved siden av lydikonet klikker du på Detaljer og så Se opptaket og så Spill av Spill av.
 4. Ved siden av elementet du vil slette, klikker du på Mer Mer og så Slett.

Viktig: Hvis du ser meldingen «Ingen transkripsjon tilgjengelig», kan det hende at opptaket hadde for mye bakgrunnsstøy.

Tips: For å øke sikkerheten kan du legge til et ekstra bekreftelsestrinn for å se hele loggen.

Slett opptak fra YouTube-loggen

Slett ett element om gangen

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern.
 3. Under «Logginnstillinger» klikker du på YouTube-logg og så Administrer loggen.
  • Du ser en liste over tidligere aktiviteter.
  • Elementer med lydikonet har opptak.
 4. Klikk på Fjern Remove.
 5. Klikk på Slett når du blir bedt om å bekrefte at du vil slette aktiviteten.

Slett ett element om gangen

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern.
 3. Under «Logginnstillinger» klikker du på YouTube-logg og så Administrer loggen.
  • Du ser en liste over tidligere aktiviteter.
  • Elementer med lydikonet har opptak.
 4. Klikk på Fjern Remove.
 5. Klikk på Slett når du blir bedt om å bekrefte at du vil slette aktiviteten.

Slett alle elementene samtidig

Hvis du følger denne fremgangsmåten, slettes alle YouTube-loggelementene dine, ikke bare elementene som inneholder opptak.

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern til venstre.
 3. Under «Logginnstillinger» klikker du på YouTube-logg og så Administrer loggen.
  • Du ser en liste over tidligere aktiviteter.
  • Elementer med lydikonet har opptak.
 4. For å slette alle elementene i YouTube-loggen, klikk på Slettog så Slett all aktiviteten.
 5. Gjennomgå YouTube-aktiviteten som skal slettes.
 6. Bekreft med Slett.

Slett lydopptakene dine automatisk

Med alternativet for automatisk sletting fjernes alle YouTube-loggelementene dine, ikke bare elementene som inneholder lydopptak.

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern til venstre.
 3. Under «Logginnstillinger» klikker du på YouTube-logg og så Automatisk sletting.
 4. Velg et alternativ for automatisk sletting for YouTube-loggen.
 5. Klikk på Slett automatisk aktivitet som er eldre enn.
 6. Velg hvor lenge du vil beholde aktiviteten din.
 7. Klikk på Neste.
 8. Klikk på Bekreft.

Tips: Basert på andre innstillinger kan lydopptak bli lagret andre steder.

Google kan slette lydopptak tidligere, hvis de ikke lenger er nødvendige for utvikling og forbedring. Det kan for eksempel hende at det kreves færre lydopptak for enkelte språk over tid.

Administrer lydopptak

Du kan administrere lydopptak som lagres med YouTube-loggen, på activity.google.com. Du kan for eksempel gjøre dette:

 • Under innstillingen for YouTube-loggen kan du når som helst slå innstillingen for lydopptak på eller av.
 • Lytt til lydopptakene dine.
 • Velg et alternativ for automatisk sletting, eller slett lydopptak manuelt.
  • Google kan slette lydopptak tidligere, hvis de ikke lenger er nødvendige for utvikling og forbedring. Det kan for eksempel hende at det kreves færre lydopptak for enkelte språk over tid.
 • Last ned lydopptakene dine på takeout.google.com.

Du kan finne ut mer om andre data Google lagrer, hvorfor de lagres, og hvordan data brukes for å forbedre tjenestene våre, på policies.google.com. Dette inkluderer hvordan teknologier holder informasjonen din trygg, og hvordan du kan bruke kontroller til å administrere personvernet ditt i alle tjenestene våre.

Andre steder lydopptak kan lagres

Lydinnstillingen for YouTube-talesøk påvirker ikke lydopptak som lagres og administreres av andre Google-tjenester du kan bruke til å søke etter YouTube-videoer med stemmen, for eksempel Google Søk og Assistent. Du kan kontrollere hvorvidt lydopptak fra Google Søk, Assistent og Maps blir lagret med nett- og appaktiviteten din, på activity.google.com.

Denne innstillingen påvirker heller ikke lydopptak som er lagret på enheten for andre formål, for eksempel når du konfigurerer og finjusterer personlig Voice Match eller på annen måte tilpasser teknologier for lydbehandling på enheten.

For å forbedre teknologier for lydgjenkjenning med distribuert læring eller midlertidig læring kan Google bruke andre prosesser for maskinlæring som ikke kontrolleres av denne innstillingen. Eksempler:

 • Når Forbedre Gboard-innstillingen er på, kan Gboard lagre og behandle lydopptak på enheten for å forbedre talegjenkjenning for alle. Den sender ikke det du sier, til tjeneren. Finn ut hvordan Gboard blir bedre.
 • For å forbedre teknologiene for lydgjenkjenning som bruker midlertidig læring, kan Google behandle og analysere lyden din i sanntid. Denne prosessen lagrer ikke lydopptak i YouTube-loggen din. Finn ut mer på yt.be/speechlearningmodels.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
70975
false
false