Video atrašana, veicot meklēšanu ar balsi

Lai atrastu video, izmantojiet meklēšanu ar balsi.

Audio ierakstu pārvaldība no YouTube meklēšanas ar balsi

Svarīgi! Atkarībā no citiem iestatījumiem audio ieraksti var tikt saglabāti citās vietās.

YouTube meklēšana ar balsi ir Google pakalpojums. Kad jūs tajā izmantojat balss komandas, Google apstrādā jūsu audio un sniedz atbildes, izmantojot audio atpazīšanas tehnoloģijas.

Pamatojoties uz YouTube audio ierakstu iestatījumu, mijiedarbībā ar YouTube balss meklēšanu iegūtie audio ieraksti tiek saglabāti jūsu Google kontā kopā ar YouTube vēsturi. Kā aprakstīts tālāk, Google var izmantot jūsu YouTube vēsturi, lai uzlabotu Google audio atpazīšanas tehnoloģijas. Šis audio ierakstu iestatījums pēc noklusējuma ir izslēgts.

Audio ierakstu izmantošanas veidi

Ja izvēlaties saglabāt audio ierakstus kopā ar YouTube vēsturi, Google tos izmanto, lai izstrādātu un uzlabotu savas audio atpazīšanas tehnoloģijas un Google pakalpojumus, kuros tās tiek izmantotas, piemēram, YouTube meklēšanu ar balsi.

Strādājot pie noteiktiem audio tehnoloģiju uzlabojumiem, apmācīti pārskatītāji noklausās, transkribē un anotē saglabātos audio ierakstu fragmentus, lai Google pakalpojumi varētu labāk analizēt audio saturu. Google atbilstoši rīkojas, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, piemēram, nošķir audio no jūsu konta, kad pārskatītāji to analizē.

Audio ierakstu ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz YouTube vēsture.
 4. Lai ieslēgtu vai izslēgtu iestatījumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam “Iekļaut audio ierakstus” vai noņemiet atzīmi no tās.

Ja audio ierakstu iestatījums ir ieslēgts un jūs ieslēdzat meklēšanu ar balsi pakalpojumā YouTube, kad esat pierakstījies savā Google kontā, Google saglabā audio ierakstus jūsu Google kontā kopā ar YouTube vēsturi. Ja meklēšanai pakalpojumā YouTube izmantojat Google meklēšanu vai Asistentu, šis iestatījums neaktivizē audio ierakstu saglabāšanu.

Ja ierīci lietojat bezsaistē, audio ieraksts kontā var tikt saglabāts, tiklīdz izveidosiet savienojumu ar internetu.

Ja audio ierakstu iestatījums ir izslēgts un jūs aktivizējat meklēšanu ar balsi pakalpojumā YouTube, Google nesaglabā audio ierakstus jūsu Google kontā kopā ar YouTube vēsturi pat tad, kad esat pierakstījies. Kad lietojat balss komandas Google pakalpojumos, Google turpina apstrādāt jūsu audio saturu, lai varētu jums sniegt atbildes.

Šis YouTube balss meklēšanas audio iestatījums neietekmē audio ierakstus, kas tiek saglabāti un pārvaldīti citos Google pakalpojumos, kurus varat izmantot, lai meklētu YouTube video ar balsi, piemēram, Google meklēšanā un Asistentā. Vietnē activity.google.com varat pārvaldīt, vai audio ieraksti no pakalpojumiem Google meklēšana, Asistents un Maps tiek saglabāti kopā ar darbībām tīmeklī un lietotnēs.

Ja izslēgsiet audio ierakstus, iepriekš saglabātie audio ieraksti netiks izdzēsti. Jebkurā brīdī varat dzēst savus audio ierakstus.

Padoms . Audio ieraksti var tikt saglabāti, ja ierīcē tiek kļūdaini noteikta aktivizācija. Mēs aizvien cenšamies uzlabot savas sistēmas un samazināt netīšas aktivizēšanas gadījumu skaitu.

Audio ierakstu atrašana vai dzēšana

Audio ierakstu atrašana

Pamatojoties uz jūsu Google konta iestatījumiem, audio ieraksti var tikt saglabāti citās vietās.

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz YouTube vēsture un pēc tam Pārvaldīt vēsturi. Varat veikt tālāk norādītās darbības.
  • Pārskatīt savu iepriekšējo darbību sarakstu. Vienumos ar audio ikonu  ir ietverts ieraksts.
  • Atskaņot ierakstu. Blakus audio ikonai  noklikšķiniet uz Detalizēta informācija un pēc tam Skatīt ierakstu un pēc tam Atskaņot Atskaņot.
 4. Blakus dzēšamajam vienumam noklikšķiniet uz Vēl Vēl un pēc tam Dzēst.

Svarīgi! Ja tiek parādīts ziņojums “Transkripcija nav pieejama”, iespējams, ierakstam ir pārāk liels fona troksnis.

Padoms. Lai uzlabotu drošības līmeni, varat pieprasīt papildu verifikācijas darbību visas vēstures skatīšanai.

Ierakstu dzēšana no YouTube vēstures

Atsevišķu vienumu dzēšana

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz YouTube vēsture un pēc tam Pārvaldīt vēsturi.
  • Varat skatīt savu iepriekšējo darbību sarakstu.
  • Vienumos ar audio ikonu  ir ietverts ieraksts.
 4. Noklikšķiniet uz Noņemt Remove.
 5. Kad tiek parādīts aicinājums “Apstipriniet, ka vēlaties dzēst šo darbību”, noklikšķiniet uz Dzēst.

Atsevišķu vienumu dzēšana

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz YouTube vēsture un pēc tam Pārvaldīt vēsturi.
  • Varat skatīt savu iepriekšējo darbību sarakstu.
  • Vienumos ar audio ikonu  ir ietverts ieraksts.
 4. Noklikšķiniet uz Noņemt Remove.
 5. Kad tiek parādīts aicinājums “Apstipriniet, ka vēlaties dzēst šo darbību”, noklikšķiniet uz Dzēst.

Visu vienumu dzēšana vienlaikus

Veicot šīs darbības, tiek dzēsti visi YouTube vēstures vienumi, ne tikai vienumi, kas ietver ierakstus.

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Kreisajā malā noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz YouTube vēsture un pēc tam Pārvaldīt vēsturi.
  • Varat skatīt savu iepriekšējo darbību sarakstu.
  • Vienumos ar audio ikonu  ir ietverts ieraksts.
 4. Lai dzēstu visus YouTube vēstures vienumus, noklikšķiniet uz Dzēst un pēc tam Dzēst darbības visā periodā.
 5. Pārskatiet dzēšamās YouTube darbības.
 6. Apstipriniet, noklikšķinot uz Dzēst.

Automātiska audio ierakstu dzēšana

Izmantojot automātiskās dzēšanas opciju, tiek noņemti visi jūsu YouTube vēstures vienumi, ne tikai vienumi, kas ietver audio ierakstus.

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Kreisajā malā noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz YouTube vēsture un pēc tam Automātiskā dzēšana.
 4. Izvēlieties automātiskās dzēšanas opciju savai YouTube vēsturei.
 5. Noklikšķiniet uz Automātiski dzēst darbības, kas vecākas par.
 6. Atlasiet, cik ilgi darbības jāglabā.
 7. Noklikšķiniet uz Tālāk.
 8. Noklikšķiniet uz Apstiprināt.

Padoms. Atkarībā no citiem iestatījumiem audio ieraksti var tikt saglabāti citās vietās.

Iespējams, Google izdzēsīs audio ierakstus ātrāk, kad tie vairs nebūs vajadzīgi izstrādei un uzlabojumiem. Piemēram, dažām valodām nepieciešamo audio ierakstu daudzums ar laiku var samazināties.

Audio ierakstu pārvaldība

Vietnē activity.google.com varat pārvaldīt audio ierakstus, kas saglabāti kopā ar YouTube vēsturi. Piemēram, varat veikt tālāk minētās darbības.

 • Sadaļā “YouTube vēsture” jebkurā brīdī varat ieslēgt vai izslēgt audio ierakstu iestatījumu.
 • Varat klausīties savus audio ierakstus.
 • Varat izvēlēties automātiskās dzēšanas opciju vai manuāli izdzēst audio.
  • Iespējams, Google izdzēsīs audio ierakstus ātrāk, kad tie vairs nebūs vajadzīgi izstrādei un uzlabojumiem. Piemēram, dažām valodām nepieciešamo audio ierakstu daudzums ar laiku var samazināties.
 • Varat lejupielādēt savus audio ierakstus vietnē takeout.google.com.

Vietnē policies.google.com varat uzzināt par citiem datiem, ko Google saglabā, kāpēc tas tiek darīts un kā dati tiek izmantoti, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, tostarp, kā ar tehnoloģiju palīdzību tiek aizsargāta jūsu informācija un kā jūs ar vadīklu palīdzību varat pārvaldīt savu konfidencialitāti mūsu pakalpojumos.

Citas vietas, kurās var tikt saglabāti audio ieraksti

YouTube balss meklēšanas audio iestatījums neietekmē audio ierakstus, kas tiek saglabāti un pārvaldīti citos Google pakalpojumos, kurus arī varat izmantot, lai meklētu YouTube video ar balsi, piemēram, Google meklēšanā un Asistentā. Vietnē activity.google.com varat pārvaldīt, vai audio ieraksti no pakalpojumiem Google meklēšana, Asistents un Maps tiek saglabāti kopā ar darbībām tīmeklī un lietotnēs.

Šis iestatījums neietekmē audio saturu, kas tiek saglabāts jūsu ierīcē citiem mērķiem, piemēram, iestatot un regulējot funkciju Voice Match vai citādi personalizējot audio tehnoloģijas jūsu ierīcē.

Lai uzlabotu audio atpazīšanas tehnoloģijas, izmantojot federatīvo mašīnmācīšanos vai īslaicīgo mašīnmācīšanos, Google var izmantot citus mašīnmācīšanās procesus, ko nekontrolē šis iestatījums. Tālāk ir minēti piemēri.

 • Ja ir ieslēgts iestatījums “Uzlabot Gboard”, Gboard var saglabāt un apstrādāt audio ierakstus jūsu ierīcē, lai uzlabotu runas atpazīšanu visiem lietotājiem. Tas nesūta jūsu teikto serverim. Uzziniet, kā tiek uzlabota lietotne Gboard.
 • Lai uzlabotu audio atpazīšanas tehnoloģijas, kurās tiek izmantota īslaicīgā mašīnmācīšanās, Google var apstrādāt un analizēt audio saturu reāllaikā. Šajā procesā audio saturs netiek saglabāts kopā ar jūsu YouTube vēsturi. Plašāka informācija ir sniegta vietnē yt.be/speechlearningmodels.
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
70975
false
false