Overenie účtu

Poznámka pre používateľov služby G Suite: V snahe ochrániť našich používateľov a bojovať proti zneužívaniu systémov niekedy požiadame správcov, aby overili svoju totožnosť prostredníctvom správy SMS alebo telefonického hovoru. Toto overenie je podmienkou pre vykonávanie niektorých akcií v ovládacom paneli. V prípade akýchkoľvek problémov navštívte fórum pomoci služby G Suite pre správcov.

Na to, aby sme vás ochránili pred zneužitím, vás niekedy pred vytvorením účtu alebo prihlásením požiadame dokázať, že nie ste robot. Tieto mimoriadne informácie poskytnuté cez telefón pomáhajú zabrániť šíriteľom spamu zneužívať naše systémy.

Poznámka: Na overenie účtu potrebujete mobilné zariadenie. 

Cena za overenie cez správu alebo telefonický hovor

Cena za textové správy alebo hovory sa bude líšiť v závislosti od programu a poskytovateľa. Pravdepodobne však bude rovnaká ako štandardné poplatky za textové správy a hovory. Ak si vyberiete možnosť hlasového hovoru, môžete tiež použiť telefónne číslo domácej pevnej linky.

Ďalšie podrobnosti vám poskytne váš mobilný operátor.

 

Oprava chýb overenia

Textová správa nebola doručená

Doručenie textovej správy sa môže oneskoriť, ak žijete v oblasti s vysokou hustotou zaľudnenia alebo ak nie je infraštruktúra operátora dostatočne udržiavaná. Ak ste čakali viac ako niekoľko minút a napriek tomu ste textovú správu nedostali, skúste využiť možnosť telefonického hovoru.

„Dosiahli ste najvyšší povolený počet účtov“

Ak sa vám zobrazilo chybové hlásenie „Toto telefónne číslo už dosiahlo najvyšší povolený počet účtov“, budete musieť použiť iné číslo.

V rámci ochrany pred zneužitím obmedzujeme počet účtov, ktorý je možné vytvoriť pomocou jedného telefónneho čísla.