Overenie účtu

Na to, aby sme vás ochránili pred zneužitím, vás niekedy pred vytvorením účtu alebo prihlásením požiadame dokázať, že nie ste robot. Toto potvrdenie navyše poskytnuté cez telefón pomáha zabrániť šíriteľom spamu zneužívať naše systémy.

Poznámka: Na overenie účtu potrebujete mobilné zariadenie. 

Cena za overenie cez správu alebo telefonický hovor

Cena za textové správy alebo hovory sa bude líšiť v závislosti od programu a poskytovateľa. Pravdepodobne však bude rovnaká ako štandardné poplatky za textové správy a hovory. Ak si vyberiete možnosť hlasového hovoru, môžete tiež použiť telefónne číslo domácej pevnej linky.

Ďalšie podrobnosti vám poskytne váš mobilný operátor.

Oprava chýb overenia

Textová správa nebola doručená

Doručenie textovej správy sa môže oneskoriť, ak žijete v oblasti s vysokou hustotou zaľudnenia alebo ak nie je infraštruktúra operátora dostatočne udržiavaná. Ak ste čakali viac ako niekoľko minút a napriek tomu ste textovú správu nedostali, skúste využiť možnosť telefonického hovoru.

„Toto telefónne číslo nie je možné použiť na overenie“

Ak sa vám zobrazilo toto chybové hlásenie, budete musieť použiť iné číslo. V rámci ochrany pred zneužitím obmedzujeme počet účtov, ktorý je možné vytvoriť pomocou jedného telefónneho čísla.