Installera Google Authenticator

Om du konfigurerar tvåstegsverifiering kan du ta emot koder via appen Google Authenticator även om du inte är ansluten till internet eller en mobiltjänst.

Krav

Obs! Om du har fått kontot via jobbet, skolan eller någon annan grupp kanske organisationen inte tillåter tvåstegsverifiering. Fråga administratören för säkerhets skull.

Följande villkor måste vara uppfyllda om du vill använda Google Authenticator på en Android-enhet:

Ladda ned appen

INSTALLERA GOOGLE AUTHENTICATOR

Konfigurera appen

 1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android följt av Google Google-konto.
 2. Tryck på Säkerhet högst upp.
 3. Tryck på Tvåstegsverifiering under Logga in på Google. Du kan behöva logga in.
 4. Under Ange ett alternativt andra steg letar du reda på appen Authenticator och trycker på Konfigurera.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.
 6. Kontrollera att allt fungerar genom att hämta en kod från appen Authenticator. Ange koden i inställningarna.

Om koden är korrekt visas en bekräftelse.

Om koden är felaktig försöker du igen. Om det ändå inte fungerar kontrollerar du att klockan går rätt på enheten. Du kan även läsa mer om vanliga problem.

Konfigurera tvåstegsverifiering för flera Google-konton

Med Google Authenticator kan du få koder för flera olika konton från samma mobila enhet.

För varje Google-konto behövs en unik hemlig nyckel. Om du vill konfigurera flera konton aktiverar du tvåstegsverifiering i vart och ett av dem och använder samma Google Authenticator-app.

Konfigurera Google Authenticator på flera enheter

Du kan konfigurera Google Authenticator så att du kan skapa verifieringskoder från flera enheter.

 1. Kontrollera att du har hämtat Google Authenticator till alla enheter som du vill använda.
 2. Öppna avsnittet Tvåstegsverifiering i Google-kontot.
 3. Om du redan har konfigurerat Google Authenticator för ditt konto tar du bort det kontot från Authenticator.
 4. Konfigurera tvåstegsverifiering för appen Authenticator enligt anvisningarna på skärmen. Använd samma QR-kod eller hemliga nyckel på alla enheter.
 5. Försäkra dig om att det fungerar genom att kontrollera att det är samma verifieringskoder på alla enheter.

Google Authenticator skapar inte applösenord. Om du uppmanas att ange ett nytt applösenord när du har aktiverat tvåstegsverifiering loggar du in med ett applösenord.