Cách Google giúp bạn xóa dữ liệu khỏi tài khoản của bạn

Các công cụ bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn kiểm soát và bảo vệ dữ liệu của mình. Dựa trên các chế độ Kiểm soát hoạt động của bạn, hoạt động của bạn trên các sản phẩm và dịch vụ của Google như Tìm kiếm, Chrome và YouTube có thể được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể sử dụng trang Hoạt động của tôi để xem và xoá dữ liệu này.

Cách hoạt động của tính năng xoá hoạt động

Cách Google xoá hoạt động trong tài khoản của bạn 

Khi bạn chọn xóa hoạt động theo cách thủ công hoặc xóa hoạt động tự động dựa trên chế độ cài đặt xóa tự động, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay quá trình xóa hoạt động đó khỏi sản phẩm và các hệ thống của mình.

Trước tiên, chúng tôi cố gắng xóa ngay hoạt động khỏi chế độ xem và dữ liệu đó sẽ không còn được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google nữa.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn. 

Ngoài việc giúp bạn xóa dữ liệu theo cách thủ công hoặc tự động, Google có thể xóa một số loại hoạt động sớm hơn khi không còn cần để cải thiện trải nghiệm cho bạn. 

Tìm hiểu thêm về cách Google giữ lại dữ liệu chúng tôi thu thập.

Loại dữ liệu có thể được giữ lại cho một số mục đích

Khi bạn xóa một số loại dữ liệu khỏi trang Hoạt động của tôi, Google có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định liên kết với Tài khoản Google của bạn cho một số mục đích cụ thể, bao gồm: 

  • Bảo mật và ngăn chặn hành vi lừa đảo cũng như lạm dụng. Ví dụ: thông tin về các tài khoản có hành vi lạm dụng có thể được giữ lại để giúp ngăn chặn hành vi lạm dụng trong tương lai.
  • Lưu giữ hồ sơ tài chính. Ví dụ: nếu bạn mua một ứng dụng trên Google Play, thì Google có thể cần giữ lại thông tin về giao dịch đó cho các mục đích kế toán bắt buộc.
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định. Ví dụ: nếu Google nhận được trát đòi hầu tòa theo luật, thì thông tin có thể được giữ lại theo quy định của pháp luật.
  • Đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi tiếp tục hoạt động. Ví dụ: nếu bạn chia sẻ thông tin với người khác (như sử dụng Trợ lý Google để gửi tin nhắn cho ai đó), thì việc xóa hoạt động khỏi Tài khoản Google của bạn sẽ không đồng nghĩa với việc xóa tin nhắn bạn đã gửi.
  • Liên lạc trực tiếp với Google. Ví dụ: nếu bạn đề xuất chỉnh sửa một địa điểm trong Google Maps.

Dữ liệu ẩn danh

Để giúp tăng cường năng lực của một số dịch vụ nhất định, sau khi bạn xóa dữ liệu của mình, phiên bản ẩn danh của dữ liệu đó có thể được giữ lại. Dữ liệu ẩn danh không còn liên kết với bạn hoặc tài khoản của bạn được nữa.

Ví dụ: nếu bạn xóa một nội dung tìm kiếm khỏi trang Hoạt động của tôi, thì phiên bản ẩn danh của nội dung bạn đã tìm kiếm có thể được giữ lại để tạo ra chức năng như xu hướng tìm kiếm trên toàn cầu.

Sử dụng các dịch vụ của Google

Khi dữ liệu bị xóa, một số thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ của Google (chẳng hạn như loại dịch vụ mà bạn sử dụng và tần suất bạn sử dụng loại dịch vụ đó) sẽ được giữ lại cho đến khi Tài khoản Google của bạn bị xóa.

Ví dụ: nếu bạn xóa một địa chỉ mà bạn đã tìm kiếm trong Google Maps, thì tài khoản của bạn vẫn có thể lưu trữ việc bạn đã sử dụng tính năng chỉ đường. Nhờ đó, Google Maps không cần phải chỉ cho bạn cách sử dụng tính năng chỉ đường vào những lần sau.

Cách Google bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Cách quản lý và xóa hoạt động của bạn

Để tìm và xoá hoạt động của bạn, hãy truy cập vào trang activity.google.com. Bạn có thể tải dữ liệu của mình xuống bất cứ lúc nào.

Xóa dữ liệu được lưu ở những nơi khác

Chọn loại hoạt động được lưu vào tài khoản

Để giúp bạn chọn loại hoạt động được lưu vào Tài khoản Google của mình từ giờ trở đi, bạn có thể sử dụng chế độ Kiểm soát hoạt động. Dữ liệu đã lưu trên trang Hoạt động của tôi sẽ không bị xóa khi bạn tắt chế độ Kiểm soát hoạt động.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Chào mừng bạn đến với Tài khoản Google!

Chúng tôi nhận thấy bạn có Tài khoản Google mới! Hãy tìm hiểu cách cải thiện trải nghiệm thông qua danh sách kiểm tra Tài khoản Google của bạn.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính