שימוש במגבר קול

אפשר להשתמש במגבר קול במכשיר ה-Android עם אוזניות חוטיות כדי לסנן, לחדד ולהגביר את הצלילים שבסביבה.

איך להוריד ולהפעיל את מגבר הקול

הערה: אם יש לכם טלפון מדגם Pixel 3, דלגו לקטע על Pixel 3 שמופיע בהמשך.

 1. מורידים מגבר קול מ-Google Play.
 2. מחברים את האוזניות החוטיות למכשיר ה-Android.
 3. מקישים על סמל מגבר הקול מגבר קול.

Pixel 3: הפעלת מגבר הקול

מגבר הקול כבר מותקן בטלפון שלכם. תחילה, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על נגישות ולאחר מכן על מגבר קול.
 3. מקישים על שימוש בשירות
 4. לאישור ההרשאות, מקישים על אישור
 5. מחברים את האוזניות החוטיות למכשיר.
 6. בחלק התחתון של המסך, מקישים על לחצן הנגישות נגישות
  • אם לא מופיע לחצן נגישות במסך, מקישים על הסמל של מגבר הקול מגבר קול. אפשר גם ללמוד איך למצוא את לחצן הנגישות
  • אם הפעלתם יותר מכלי נגישות אחד שעושה שימוש בלחצן הנגישות, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן כדי לעבור בין הכלים.

שינוי ההגדרות של מגבר הקול

אפשר לשנות ולכוונן את עוצמת הקול כדי להתאים אותה לסביבה הנוכחית שלכם.

 1. עבור אל הקטע 'אפליקציות' במכשיר.
 2. מקישים על אפליקציית מגבר הקול מגבר קול.

בהגדרות מגבר הקול, ניתן לחקור את האפשרויות הבאות:

 • השהיית ההגברה: מקישים על סמל ההשהיה השהה.
 • שינוי של הגדרות הקול: נסו לשנות את פקדי הכוונון 'Boost' (הגברה) ו-'Fine' (חידוד) כדי למצוא את ההגדרה המתאימה לכם ביותר. 
 • שינוי אוזנייה בנפרד: בכרטיסייה 'צלילים', מפעילים שינוי אוזנייה בנפרד כדי להחיל בנפרד הגדרות לאוזנייה הימנית או השמאלית.
 • הפחתת צלילים לא רצויים: בכרטיסייה 'רעש', משנים את רמת הפחתת הרעש.

כדי לפתוח את ההגדרות של מגבר הקול במהירות, יש להחליק כלפי מטה מהחלק העליון של המסך ולהקיש על ההתראה של מגבר הקול.