Utforska din omgivning med Lookout

Med Lookout kan du få information om objekt och text i omgivningen. Android-enhetens kamera och sensorer används för att identifiera objekt och text. Funktionen läser sedan upp vad den har identifierat. 

Steg 1: Kontrollera kraven

Kontrollera att enheten stöds om du vill ladda ned och använda Lookout.

 • Android version 6.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.
 • Språk: bengali, danska, engelska, filipino, finska, franska, hindi, indonesiska, italienska, marathi, nederländska, norska, polska, portugisiska (Brasilien), rumänska, slovakiska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska och vietnamesiska.

Steg 2: Installera och aktivera Lookout

 1. Ladda ned Lookout av Google på Google Play.
 2. Aktivera Lookout på något av följande sätt: 
  • Säg ”Hey Google, starta Lookout”.  
  • Välj Lookout Lookout under Appar på telefonen.
 3. Följ anvisningarna på skärmen första gången du öppnar Lookout och läs om hur dina uppgifter används och tips på hur du får ut mesta möjliga av Lookout.
 4. Om du vill att Lookout ska kunna ta bilder och spela in video väljer du Tillåt.
 5. Håll enheten med kameran vänd bort från dig.

Använda lägen i Lookout

Du kan välja ett läge som gör att Lookout slutför en åtgärd som att läsa ett dokument eller skanna en streckkod.

Byta mellan olika lägen i Lookout

Du byter läge genom att trycka på ett läge längst ned på skärmen. Om du använder TalkBack trycker du snabbt två gånger på ett läge. Du kan även svepa från vänster till höger. Om du använder TalkBack sveper du med två fingrar.

Lägen du kan använda

Textläget

Lookout startar i läget Text Du kan använda det här läget för att sortera post eller läsa skyltar. 

Om du vill använda läget Text riktar du kameran mot en text. Om texten inte läses ordentligt kan du prova att rotera enheten för att byta mellan liggande och stående läge eller flytta texten närmare eller längre bort.

Läget Utforska (beta)

Rikta kameran runt omkring dig så att den kan upptäcka saker i närheten, till exempel föremål och text. 

Viktigt! Läget Utforska är fortfarande en betaversion och ger inte lika exakta resultat som andra lägen.

Läget Matetikett (beta)

Viktigt! Läget Matetikett är för närvarande tillgängligt i vissa länder.

Lookout kan skanna streckkoder eller identifiera framsidan på en matförpackning.

Så här läser du en matetikett: 

 1. Håll produktetiketten framför kameran.
 2. Vrid paketet långsamt.

Tips! Följ anvisningarna för att ladda ned ytterligare data första gången du väljer läget Matetikett. Med den här nedladdningen kan Lookout känna igen matetiketter, få snabbare resultat och arbeta offline.

Dokumentläget

Du kan använda läget Dokument för att läsa hela sidor med text eller handskrift.

Så här använder du läget Dokument:

 1. Lägg dokumentet på en plan yta.                                                                    
 2. Håll enheten i stående läge.
 3. Börja med kameran mycket nära dokumentet.
 4. Flytta långsamt längre ifrån dokumentet.
 5. Lyssna medan Lookout ger dig vägledning i realtid för att ta en bild av dokumentet.

Tips! Du kan läsa texten på skärmen genom att trycka på Ta en bild. Ibland läser Lookout in en bild bättre än livevyn av kameran.

Läget Valuta

Viktigt!

 • Läget Valuta har stöd för amerikanska dollar, euro och indiska rupier. Det känner inte igen mynt.
 • Läget Valuta räknar inte valuta. Om det finns olika sedlar måste du hålla reda på dem.

Om du vill använda läget Valuta kan du rikta kameran mot en sedel i taget.

Läget Bilder (beta)

Obs! Vissa funktioner är för närvarande endast tillgängliga på engelska.

I läget Bilder kan du beskriva innehållet i en bild. Du kan öppna en bild i Lookout eller dela en bild till Lookout från en annan app.

Beroende på bilden sammanfattar Lookout innehållet med en bildtext och ger mer information. Om bildfilen har en plats- eller tidsstämpel rapporteras även den informationen i Lookout.

Bildens kvalitet kan påverka detaljrikedomen och noggrannheten i detaljerna. Dålig belysning, oskärpa, låg upplösning och ocklusion kan påverka resultaten negativt.

Hur man använder Lookout

Stänga av och slå på kameran

Tryck på om du vill stänga av eller slå på kameran. Om du använder TalkBack trycker du snabbt två gånger.

 • Telefonen vibrerar när du startar kameran.

Ändra språk, valuta och land

Obs! Samma inställningar används för Lookout som på Android-telefonen.

Om du vill använda Lookout där flera språk talas kan du ändra följande:

 • Språk för lägena Text, Dokument och Utforska.
 • Valuta för läget Valuta. 
 • Land för läget Matetikett.  

Så här uppdaterar du dessa inställningar:

 1. Välj det läge du vill använda.
 2. Navigera till Språk, Valuta eller Land. Välj önskad inställning..
  • Detta steg varierar beroende på läge.
 3. Välj språk, valuta eller land på menyn med alternativ.
 4. Tryck på Tillbaka för att återgå till aktivt läge.

Tips! Om du ändrar land i läget Matetikett eller valuta i läget Valuta följer du anvisningarna för att ladda ned ny data för det landet.

Granska eller dela de senaste resultaten

I listan Senaste kan du granska historiken för objekt som Lookout har identifierat. Du kan sedan dela ett resultat med någon annan.

 1. Välj Senaste.
 2. Scrolla igenom resultaten en i taget.
 3. Välj ett objekt som du vill veta mer om.
 4. Om du vill dela ett resultat väljer du Dela "".
 5. Välj appen där du vill dela eller spara resultatet.

Tips! Nya resultat tas bort automatiskt när du stänger Lookout.

Ändra inställningar för Lookout

 1. Välj Lookout Lookout under Appar på telefonen.
 2. Välj kontomenyn följt av Inställningar.
 3. Granska eller ändra följande inställningar:
  • Bättre bildigenkänning: Skicka Lookout-bilder till Googles servrar för bättre resultat. 
   • Bilderna lagras på din enhet. Om du vill skicka bilder till Googles servrar för enbart bearbetning väljer du Endast wifi, Wifi och mobildata eller Av.
  • Automatisk ficklampa: Använd ficklampan automatiskt för att förbättra igenkänningen.
  • Tips för att skanna dokument: Få vägledning när du skannar dokument.
  • Haptisk återkoppling: Åtgärder bekräftas med vibrationer.
  • Text till tal-utdata: Anpassa inställningarna för text till tal på Lookout.
   • Dessa inställningar är separata från enhetens inställningar för text till tal. Du kan ändra talhastigheten eller tonhöjden, spela upp ett exempel eller återställa systemets standardinställningar.

Hjälp och feedback

Så här skickar du feedback om Lookout:

 1. Välj Lookout Lookout under Appar på telefonen. 
 2. Välj kontomenyn följt av Hjälp och feedback.

Om du behöver mer hjälp med Lookout kontaktar du Googles supportteam för kunder med funktionsnedsättning.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
717068
false
false