Morzės kodo naudojimas

Galite rašyti naudodami Morzės kodą mobiliuoju įrenginiu.

Tania’s Story: Morse code meets machine learning

Pastaba: Morzės kodas pasiekiamas anglų k. (Jungtinės Amerikos Valstijos) įrenginiuose, kuriuose veikia 5.0 ar naujesnės versijos „Android“.

1 veiksmas: atsisiųskite „Gboard“

„Android“ telefone arba planšetiniame kompiuteryje įdiekite „Gboard“ programą.

2 veiksmas: nustatykite Morzės klaviatūrą

 1. „Android“ telefone arba planšetiniame kompiuteryje atidarykite Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sistema ir tada Kalbos ir įvestis.
 3. Palieskite Virtualioji klaviatūra ir tada Gboard.
 4. Palieskite Kalbos ir tada Anglų k. (JAV).
 5. Perbraukite dešinėn per parinktis ir palieskite Morzės kodas.
 6. Palieskite Atlikta.

3 veiksmas: naudokite Morzės kodą

 1. „Android“ telefone arba planšetiniame kompiuteryje atidarykite bet kurią programą, kurią naudodami galite vesti tekstą, pvz., „Gmail“ ar „Keep“.
 2. Palieskite, kur norite įvesti teksto.
 3. Palieskite ir palaikykite tarpo klavišą.
 4. Palieskite Morzės kodas.
 5. Veskite tekstą naudodami taško (.) ir brūkšnio (-) klavišus.

Morzės kodo išdėstymas suderinamas su pritaikymo neįgaliesiems paslaugomis, pvz., „TalkBack“, Prieiga jungikliu arba Teksto ištarimu.

Patarimas: jei norite žaisti žaidimą ir ieškoti kitų mokymosi įrankių, apsilankykite adresu g.co/morse.

Išorinio jungiklio prijungimas

Naudodami „Android“ prieigą jungikliu Morzės kodą galite įvesti išorinio jungiklio įrenginiu.

 1. „Android“ telefone arba planšetiniame kompiuteryje atidarykite Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sistema ir tada Kalbos ir įvestis ir tada Fizinė klaviatūra.
 3. Įjunkite parinktį Rodyti virtualiąją klaviatūrą.

„Gboard“ automatiškai atpažins klavišus, kuriuos jungiklio įrenginys priskyrė taško (.) ir brūkšnio (-) simboliams.

Patarimas: jei turite daugiau nei du jungiklius, galite priskirti daugiau veiksmų kitiems jungikliams.

Morzės išdėstymo nustatymų keitimas

 1. „Android“ telefone arba planšetiniame kompiuteryje atidarykite Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sistema ir tada Kalbos ir įvestis.
 3. Palieskite Virtualioji klaviatūra ir tada Gboard.
 4. Palieskite Kalbos ir tada Morzės kodas.
 5. Čia galite įjungti nustatymus, pvz., Garsas paspaudus klavišą, Simbolio skirtasis laikas ir Klavišo kartojimas.

Garsinis atsakas vedant tekstą

 1. „Android“ telefone arba planšetiniame kompiuteryje atlikite 1–4 veiksmus, nurodytus skiltyje „Morzės išdėstymo nustatymų keitimas“.
 2. Įjunkite parinktį Garsas paspaudus klavišą.

Simbolių skirtojo laiko keitimas

Galite keisti, kiek laiko „Gboard“ laukia prieš paversdama Morzės kodo seką raide. Be to, kiekvieną raidę galite siųsti neautomatiškai.

 • „Gboard“ laukimo laiko keitimas: palieskite ir palaikykite tarpo klavišą. Tada palieskite Kalbos nustatymai ir tada Morzė (JAV) ir tada Simbolio skirtasis laikas.
 • Raidės siuntimas į teksto lauką neautomatiškai: nustatykite parinkties „Simbolio skirtasis laikas“ vertę „Niekada“. Tada paspauskite tarpo klavišą, kur pamatysite Morzės kodą.

Žodžio skirtojo laiko nustatymas

Įjungę šią funkciją galite valdyti, kiek laiko turi praeiti, prieš raides paverčiant žodžiais, vedant tekstą.

 • Pagal numatytuosius nustatymus šis nustatymas yra išjungtas, todėl skirtasis laikas nėra nustatytas.
 • Nustačius vienos sekundės skirtąjį laiką ir įvedus „hello“ (sveiki), žodį ir tarpą teksto lauke klaviatūra prideda po vienos sekundės.

Pastaba: įjungus žodžio skirtąjį laiką klaviatūra įprastai automatiškai taiso, siūlo ir numato žodžius.

Klavišų paspaudimų kartojimas

Jei norite pakartoti klavišų paspaudimus: palaikykite paspaudę taško (.) arba brūkšnio (-) simbolį.

Kai klavišų kartojimo funkcija įjungta, galite:

 • nustatyti, kada pradėti kartoti;
 • nustatyti kartojimo dažnio spartą.