שימוש בקוד מורס

אפשר לכתוב בקוד מורס בנייד.

Tania’s Story: Morse code meets machine learning

שלב 1: הורדה של Gboard

ב-iPhone או ב-iPad, מתקינים את Gboard.

שלב 2: הגדרה של מקלדת המורס

חשוב: אם יש לכם יותר משלוש שפות, יהיה עליכם להסיר שפה כדי להוסיף את קוד המורס.

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את אפליקציית Gboard Gboard.
 2. מקישים על שפות ולאחר מכן הוספת שפה.
 3. גוללים מטה ומקישים על קוד מורס (ארה"ב).

שלב 3: השימוש בקוד מורס

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים כל אפליקציה שבאמצעותה ניתן להקליד, כמו Gmail או Keep.
 2. מקישים על אזור שבו ניתן להזין טקסט.
 3. לוחצים לחיצה ארוכה על סמל הגלובוס גלובוס.
 4. מקישים על קוד מורס (ארה"ב).
 5. מזינים טקסט באמצעות הנקודה (.) והמקף (-) מקוד מורס.

טיפ: כדי לשחק משחק או למצוא כלי לימוד אחרים, צריך לעבור אל הכתובת g.co/morse.

שינוי ההגדרות לפריסת המורס

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את אפליקציית Gboard Gboard.
 2. מקישים על שפות.
 3. גוללים מטה ומקישים על קוד מורס (ארה"ב).
 4. מכאן אפשר להפעיל הגדרות, כגון צליל בהקשת מקש, זמן קצוב לתפוגת תווים וחזרה על מקש.

שמיעת משוב בשעת הקלדה

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פועלים בהתאם להוראות המפורטות בשלבים 1-3 בקטע "שינוי ההגדרות לפריסת המורס".
 2. מפעילים את ההגדרה צליל בהקשת מקש.

שינוי הזמן הקצוב לתפוגת תווים

אפשר לשנות את משך הזמן שמקלדת Gboard תמתין לפני שתהפוך רצף של קוד מורס לאות. אפשר גם לשלוח כל אות באופן ידני.

 • כך משנים את משך הזמן שמקלדת Gboard תמתין: לוחצים לחיצה ארוכה על מקש הרווח. לאחר מכן מקישים על הגדרות שפה ולאחר מכן מורס (ארה"ב) ולאחר מכן זמן קצוב לתפוגת תווים.
 • כך שולחים אות לשדה הטקסט באופן ידני: מגדירים "זמן קצוב לתפוגת תווים" לערך "אף פעם". לאחר מכן לוחצים על מקש הרווח שבו רואים את קוד המורס.

הגדרת זמן קצוב לתפוגת מילים

אם מפעילים את הפיצ'ר הזה, אפשר לשלוט במשך הזמן שבמהלכו אותיות הופכות למילים כשמקלידים.

 • הגדרה זו מושבתת כברירת מחדל, ולכן אין זמן קצוב לתפוגה.
 • אם מגדירים את הזמן הקצוב לתפוגה לשנייה אחת, ולאחר מכן מקלידים את המילה "שלום", המקלדת מוסיפה את המילה ולאחריה רווח לשדה הטקסט כעבור שנייה אחת.

הערה: כשמפעילים את ההגדרה 'זמן קצוב לתפוגה', המקלדת תבצע תיקון אוטומטי למילים, תציע מילים ותחזה אותן כרגיל.

הקשות חוזרות

כדי לחזור על הקשות: לוחצים על מקש הנקודה (.) או המקף (-) ומחזיקים.

כשההגדרה 'חזרה על מקש' פועלת אפשר לבצע את הפעולות הבאות:

 • להגדיר מתי להתחיל בחזרה
 • להגדיר את המהירות של קצב החזרה