Sådan åbner og lukker du apps med TalkBack

Du kan åbne apps, skifte mellem apps og vise to apps på samme tid med delt skærm.

Bemærk! Nogle af disse trin virker kun i Android 7.0 og nyere. Se, hvordan du tjekker, hvilken Android-version du har.

Åbn apps på din enhed

 1. Stryg opad og derefter til venstre for at gå til startskærmen.
 2. Du kan åbne listen over apps ved at stryge opad fra bunden af skærmen med to fingre.
 3. Gå til den app, du vil åbne, og tryk derefter to gange for at åbne den.

Skift mellem seneste apps

 1. Stryg til venstre og derefter opad for at åbne oversigten over apps.
 2. Du kan navigere mellem åbne apps på din enhed ved at stryge til venstre eller højre.
 3. Tryk to gange for at åbne en app.

Vis to apps på samme tid

Du kan oprette en delt skærmvisning for at se vise apps på samme tid.

 1. Åbn den første app.
 2. Gå til knappen Oversigt, og tryk to gange på den.
 3. Stryg opad og derefter til højre for at åbne den lokale genvejsmenu.
 4. Vælg Handlinger.
 5. Vælg Opdel skærm.
 6. Det øverste skærmbillede viser den første app. Det nederste skærmbillede viser dine seneste apps.
 7. Flyt fokus til den anden app, og tryk derefter to gange for at vælge.
 8. Din skærm viser nu to apps.

Bemærk! I liggende format deles skærmen mellem højre og venstre i stedet for mellem øverst og nederst.

Sådan justerer du størrelsen på den delte skærm eller lukker visningen af den opdelte skærm:

 1. Udforsk ved berøring, eller stryg hen til skærmdeleren.
 2. Stryg opad og derefter til højre for at åbne den lokale genvejsmenu.
 3. Vælg Handlinger.
 4. Vælg en mulighed som f.eks. Vis øverste del i fuld skærm, Øverste 50 % eller Vis nederste del i fuld skærm.

Luk en app

Gå til startsiden ved at stryge opad og derefter til venstre for at forlade en app.