ביטול גישה באמצעות מתג

המידע הזה רלוונטי רק למכשירים שבהם מותקן Android מגרסה 5.0 ואילך.

כדי לבטל את הגישה באמצעות מתג:

  1. פתח את האפליקציה 'הגדרות' במכשיר ה-Android
  2. בחר נגישות ואז גישה באמצעות מתג
  3. בחלק העליון, הקש על המתג הפעלה/ביטול.