Canviar la configuració de l'accés amb interruptors

Pots personalitzar la configuració perquè l'accés amb interruptors s'adapti a les teves necessitats i preferències.
 
Per canviar la configuració de l'accés amb interruptors, segueix aquests passos:
 1. Obre l'aplicació Configuració Aplicació Configuració del dispositiu.
 2. Obre Accessibilitat i, a continuació, Accés amb interruptors i, a continuació, Configuració.

Assignar interruptors a la cerca

Quan configures l'accés amb interruptors, pots triar quins interruptors o tecles del teclat executen cada acció (com ara "Següent" i "Selecciona"). Pots canviar les accions assignades als interruptors en qualsevol moment.

Per assignar tecles o interruptors a accions de cerca, segueix aquests passos:

 1. A la pantalla de configuració de l'accés amb interruptors, toca Assigna interruptors a la cerca.
 2. Toca l'acció que vulguis assignar. Al quadre de diàleg es mostren els interruptors que ja estan assignats a aquesta acció.
 3. Prem un interruptor per afegir-lo o suprimir-lo.

Aquí tens alguns exemples d'assignacions d'interruptors personalitzades:

 • Assignar diversos interruptors a una acció. Pots prémer diverses tecles o interruptors per assignar-los a una acció. Aquesta opció pot ser útil si fas servir un teclat estàndard com a interruptor i vols que tot el teclat funcioni com un únic interruptor.
 • Assignar un interruptor "Anterior". Una tecla o un interruptor "Anterior" reverteix l'última opció de cerca triada. Tingues en compte que aquesta opció no serveix per desfer accions, com ara obrir una aplicació, sinó que només afecta els elements que hagis destacat a la pantalla. Si utilitzes la cerca per passos, amb l'acció "Anterior" es mou el que hagis destacat en direcció contrària a "Següent". Si utilitzes la selecció de grup, amb l'acció "Anterior" es desfà l'últim que hagis destacat.
 • Assignar un interruptor "Cerca automàtica inversa". Si fas servir la cerca automàtica i vols afegir un segon interruptor per canviar la direcció de la cerca, pots configurar un interruptor "Cerca automàtica inversa".
 • Assignar interruptors a accions en l'element seleccionat: les accions que pots dur a terme en un element seleccionat són desplaçar-te cap endavant, desplaçar-te cap enrere i mantenir premut. Nota: si utilitzes la selecció de grup amb més de dos interruptors, aquestes accions no funcionen de manera coherent, ja que es pot destacar més d'un element a la vegada.

Assignar interruptors a accions globals

Si utilitzes diversos interruptors, pots assignar-los a accions específiques. Per exemple, pots assignar una tecla concreta a la Configuració ràpida.

 1. A la pantalla de configuració de l'accés amb interruptors, toca Assigna interruptors a accions globals.
 2. Assigna interruptors a qualsevol de les accions següents: Enrere, Inici, Notificacions, Configuració ràpida i Aplicacions recents.

Personalitzar la cerca

El mètode de cerca és la manera que té l'accés amb interruptors de moure's per la pantalla a l'hora de destacar elements. Pots triar entre les opcions següents: 

Cerca automàtica

Amb aquesta cerca, es mou el destacat pels elements de la pantalla fins que fas una selecció. Has de prémer l'interruptor perquè s'iniciï la cerca i, a continuació, l'has de tornar a prémer per seleccionar l'element destacat. La configuració de la cerca automàtica inclou les opcions següents: 

 • Temps de la cerca automàtica: tria quant de temps (en segons) s'ha de destacar cada element.
 • Retard en el primer element: tria un temps de retard addicional (en segons) per al primer element abans de passar al següent element destacat. Aquest retard s'afegirà al temps de la cerca automàtica. Un retard més llarg et pot servir per orientar-te en una pantalla nova abans que comenci la cerca, de manera que no et passi per alt el primer element. Nota: si modifiques aquesta opció, també es modifica per a "Cerca per punt".
 • Nombre de cerques: tria quants cops vols que es repeteixi la cerca automàtica. Nota: si modifiques aquesta opció, també es modifica per a "Cerca per punt".

Per obtenir més instruccions, consulta com pots configurar l'accés amb interruptors.

Mètode de cerca 

Tria una de les diverses maneres de fer cerques a la pantalla: 

 • Cerca lineal: aquest és el mètode de cerca predeterminat. El destacat es mou pels elements de la pantalla d'un en un. Nota: si tries aquesta opció, s'utilitzarà la cerca per fila/columna per al teclat.
 • Fila/columna: el destacat es mou per la pantalla fila per fila, fins que en selecciones una. A continuació, el destacat es mou pels elements de la fila, d'un en un. Aquest mètode sol ser més ràpid que el de la cerca lineal.
 • Selecció de grup: aquesta opció només està disponible si has desactivat la cerca automàtica. Nota: en alguns dispositius, això s'anomena "Cerca d'opcions".

Per obtenir més instruccions, consulta com pots configurar l'accés amb interruptors.

Cerca per punt 

La cerca per punt et permet triar un lloc específic de la pantalla per tocar-lo, fer-hi lliscar el dit o apropar-lo (en llocs en què es pugui pinçar per fer-hi zoom). Les línies es mouen per la pantalla de manera que pots seleccionar una ubicació horitzontal i vertical determinada. La configuració de la cerca per punt inclou les opcions següents:

 • Velocitat de la línia: aquesta opció només s'aplica a la cerca per punt i determina la velocitat a què es mouen les línies de cerca. Has d'introduir una velocitat en píxels independents de la densitat per mil·lisegon.
 • Retard en el primer element: tria un temps de retard (en segons) perquè la cerca s'esperi al primer element abans de començar. Un retard més llarg et pot servir per orientar-te en una pantalla nova abans que comenci la cerca, de manera que no et passi per alt el primer element. Nota: si modifiques aquesta opció, també es modifica per a "Cerca automàtica".
 • Nombre de cerques: tria quants cops vols que es repeteixi la cerca per punt. Nota: si modifiques aquesta opció, també es modifica per a "Cerca automàtica".

Per obtenir més informació sobre l'ús de la cerca per punt, consulta els consells per utilitzar l'accés amb interruptors.

Inicia la cerca automàticament 

Activa aquesta opció per iniciar les cerques sense haver de prémer cap interruptor. De manera predeterminada, has de prémer un interruptor per començar la cerca.

Selecció automàtica 

Activa aquesta opció per tocar automàticament l'element destacat quan el selecciones. Si aquesta opció està desactivada i es poden dur a terme diverses accions en l'element seleccionat, es mostra un menú amb les accions disponibles en el seu lloc. Per obtenir més instruccions, consulta els consells per utilitzar l'accés amb interruptors.

Visualització i so

 • Estil del destacat de la cerca: tria el color i el gruix del destacat a la pantalla. Si utilitzes la selecció de grup, pots triar el destacat per a cada grup.
 • Veu, so i vibració: activa els comentaris de veu per escoltar-ne en el cas dels elements amb accions disponibles i els que continguin text descriptiu. Aquesta opció pot ser útil si no pots veure la pantalla. En aquesta secció, també pots ajustar altres opcions de configuració del so i de la vibració. Per obtenir més instruccions, consulta com pots configurar l'accés amb interruptors.

Ajustament dels interruptors

 • Ignora tocs repetits (abans "Temps de rebot"): tria un temps de retard (en segons) perquè l'accés amb interruptors s'esperi després que n'hagis premut un abans d'acceptar més accions de l'interruptor en qüestió. Un temps de rebot més ampli pot ser útil si prems els interruptors sense voler més d'una vegada.
 • Deixa anar per dur a terme una acció: si actives aquesta opció de configuració, les accions d'accés amb interruptors s'executen quan deixes anar un interruptor, en comptes de quan el prems. Aquesta opció pot ser útil si deixar anar un interruptor et resulta més senzill que prémer-lo.